reklama

Průvodce investora: Jak a kam investovat?

redakce dne 29. 11. 2011 - 00:00

Přečtěte si několik základních informací o tom, jak a kam investovat. Jak by měl vypadat průvodce investora? Měl by mu umět vysvětlit základní principy investování a přehled investičních nástrojů, které jsou dostupné na trhu.

Možností, kam investovat peníze, je teoreticky nekonečně. My se zaměříme jen na ty z nich, které souvisejí s kapitálovými trhy.

Akcie

Akcie patří mezi tradiční formy vlastnictví podniků. Lze je nakupovat zprostředkovaně na burzách anebo přímo od vlastníků dané firmy. Burzy představují snazší cestu, jak se dostat k cenným papírům. Přímý nákup od samotných akcionářů není mezi drobnými investory kupujících akcie za tisíce, či desítky tisíc korun nikterak rozšířený a je vlastně i nemožný.

Pro vybudování akciového portfolia připadají v úvahu jen nákupy na burzách. Pro vytvoření kvalitního základu je zapotřebí nejméně 250 tisíc korun. Tato částka je však spíše orientační, neboť co analytik či investiční poradce, to jiný pohled. Řekněme, že s půl milionem máte vyšší šanci vytvořit ještě kvalitnější základ, než s polovinou této sumy.

Mezi doporučované rady patří i počet titulů v portfoliu. Říká se, že 30 akciových titulů je dobrý základ. Údajně se dá vytvořit základní akciové portfolio i z desítky akcií. Čtěte také: Tři tipy na dlouhodobě kvalitní akcie

Jestliže máte k dispozici sumu 500 tisíc korun, neinvestujte ji najednou. I v tomto případě platí, že je lepší nakupovat akcie z naplánovaného akciového portfolia třeba jeden rok, každý měsíc za předem stanovenou částku. Tímto rozdělením se vyhnete nepříjemnému okamžiku, kdy na kapitálový trh vstoupíte v okamžiku, kdy je na vrcholu. Ceny akcií jsou vyšší, než je tomu v opačném případě – v době hospodářského útlumu, do kterého údajně opět směřujeme. Máte-li volné peníze a chuť investovat, nastává právě teď příznivá doba, kdy se dají koupit akcie kvalitních společností za nižší cenu.

Otevřené podílové fondy

Otevřené podílové fondy představují klíč k vybudování finančního majetku i s menšími vstupními částkami. V mnoha případech je zapotřebí nejméně pětitisícové počáteční investice. Tato suma představuje provizi pro finančního poradce. Oproti životnímu pojištění však o peníze nepřicházíte, rozhodnete-li se po několika měsících svou investici zrušit. Měsíční výše pravidelné investice je nejméně 300 korun, častěji se lze setkat s tradiční pětistovkou.

S fondovým investováním jsou spojeny i poplatky. Ty se dělí do tří skupin a to vstupních, výstupních a za vedení. Průměrný fond je zpoplatněn jen dvěma druhy poplatků. Nejčastěji se jedná o kombinaci vstupního poplatku s poplatkem za vedení, případně poplatkem za vedení a výstupním poplatkem.

Podílové fondy se dělí podle několika hledisek. Na trhu se můžete setkat s fondy, které investují do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu. Jiné fondy garantují výši vstupní jistiny a zaručují minimální výnos. Jiné fondy se zaměřují na investování podle geografického, sektorového či institucionálního klíče, kdy neinvestujete jen do fondů jedné investiční společnosti, ale vybíráte si z nabídky více firem nabízející investice do podílových fondů. Čtěte také: Nebojte se investovat do podílových fondů

V případě vybudování portfolia z podílových fondů můžete zvolit dva postupy. Buďto zainvestujete větší finanční částku v podobném duchu jako u akcií, anebo začnete s budováním od píky. V tomto případě vám stačí pro první rok 11 tisíc korun – pět tisíc pro jednorázovou investici a poté 12 měsíčních 500korunových investic. V dalším roce budete potřebovat jen šest tisíc korun. Jestliže investování do fondů nevěříte, případně o nich nic nevíte, ale přesto byste chtěli participovat na finančních trzích, investujte první rok jen do jednoho fondu. Po roce či dvou se rozhodněte, jestli chcete pokračovat dál.

Fondy životního cyklu

Fondy životního cyklu představují takové lepší penzijní připojištění. Nenabízí sice státní příspěvky, zato budou s vámi doslova a do písmene žít celý život. Investiční strategie je založená na dlouhodobém investičním horizontu, který mluví pro vás. Proto řada fondů životního cyklu nabízí dynamickou (akciovou) strategii, která se průběžně mění na konzervativní. Minimální jednorázové investice jsou již od tří tisíc korun a nejnižší investované částky začínají na stokorunových sumách. Čtěte také: Fondy životního cyklu podle investiční strategie

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou odvozeny od vývoje hodnoty pokladového aktiva. Tato aktiva mohou být akcie, burzovní indexy, komodity, měny, podílové fondy. Držením investičních certifikátů nemáte sice nárok na dividendu, jako je tomu u akcií. Oproti podílovým fondům jsou investiční certifikáty levnější na správu. Odprodat je můžete stejně snadno jako otevřené podílové fondy.

Toto byl výčet základních investičních možností, kam a jak investovat peníze. Ještě předtím, než začnete investovat, si rozmyslete jaké jsou vaše finanční možnosti, jak dlouho hodláte investovat a co je cílem investice. Právě od cíle se odvíjí vše ostatní. Čtěte také: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích