reklama

Jak efektivně rozdělit finanční majetek

redakce dne 16. 02. 2018 - 00:00

Pečlivým rozdělením finančního majetku získáte přehled, kolik stoprocentních peněz máte a kolik vám jich lítá v investicích.

Finanční rezerva, dostatek peněžních prostředků na běžném účtu, investice do cenných papírů a stavební spoření. To je výčet finančních produktů, které můžete využívat. Při součtu zůstatků zjistíte, kolik peněz v daný okamžik držíte. Jenže jde o zavádějící metodu. Především z pohledu hodnoty jednotlivých finančních nástrojů – hodnota vkladů nekolísá, investice jsou naopak volatilní.

Ideální členění finančního majetku je následující:

Depozita
Investice
Finanční rezerva a běžný zůstatek

Depozita

Do této skupiny lze zařadit stavební spoření, penzijní připojištění (máte-li jeho dynamickou obdobu, přesuňte ji do investic), libovolné vklady na spořících účtech nebo termínových vkladech. Starší ročníky mohou disponovat i vkladními knížkami. Oproti investicím musíte počítat s nižšími výnosy a též s hrozbou inflace, která vám reálně snižuje výslednou sumu. V depozitech držíte reálné peníze. Jde o konzervativní složku vašich financí.

Plusy

  • Nominální hodnota se liší v jednotkách procent od reálné hodnoty peněz
  • Depozitní produkty lze zrušit bez výraznějších sankcí

Mínusy

  • Hodnota peněz v čase výrazně neroste

Investice

Do sekce investice patří všechny cenné papíry, jako jsou akcie, podílové listy otevřených podílových fondů, anebo třeba firemní dluhopisy. Ty lze nyní pořídit za nižší desetitisíce. U investic se nejvíce mění v průběhu času jejich hodnota. To je nejvýraznější rozdíl oproti ostatním druhům finančního majetku.

Plusy

  • Hodnota peněz v čase roste rychleji než je tomu u depozit

Mínusy

  • Při negativním vývoji investice může její hodnota klesnout i pod nákupní cenu
  • Ztráta hodnoty při ukončení investice v nejnepříhodnější dobu

Vystoupit z investičních pozic s cílem získat hotovost může být těžkých dobách ekonomické krize značně ztrátové.

Finanční rezerva a běžný zůstatek

Poslední položkou finančního majetku je finanční rezerva a zůstatek na běžné účtu. Přičemž finanční rezerva má spíše dlouhodobější ráz, avšak oproti stavebnímu spoření ji můžete čerpat v podstatě kdykoliv. V nejednom případě je finanční rezervou na běžném účtu bankovní sedlina, která zvolna roste, aniž by s ní bylo jakkoliv nakládáno. Rezerva není cíleně vytvářená. Oddělená finanční rezerva od běžného účtu je vaše výrazné plus.

Plusy

  • Standardní finanční rezerva by měla pokrýt výdaje na tři měsíce

Mínusy

  • Záměna bankovní sedliny za finanční rezervu – ta by měla být uložená na spořicím účtu

Doporučujeme mít na osobním kontu i takovou rezervu, ze které pokryjete napříkad rozbitý domácí spotřebič – třeba pračku nebo ledničku. Nemusíte tak při jejich poruše převádět peníze ze spořícího účtu.