Jak efektivně rozdělit finanční majetek

 

Pečlivým rozdělením finančního majetku získáte přehled, kolik stoprocentních peněz máte a kolik vám jich lítá v investicích.

Finanční rezerva, dostatek peněžních prostředků na běžném účtu, investice do cenných papírů a stavební spoření. To je výčet finančních produktů, které můžete využívat. Při součtu zůstatků zjistíte, kolik peněz v daný okamžik držíte. Jenže jde o zavádějící metodu. Především z pohledu hodnoty jednotlivých finančních nástrojů – hodnota vkladů nekolísá, investice jsou naopak volatilní.

Ideální členění finančního majetku je následující:

Depozita
Investice
Finanční rezerva a běžný zůstatek

Depozita

Do této skupiny lze zařadit stavební spoření, penzijní připojištění (máte-li jeho dynamickou obdobu, přesuňte ji do investic), libovolné vklady na spořících účtech nebo termínových vkladech. Starší ročníky mohou disponovat i vkladními knížkami. Oproti investicím musíte počítat s nižšími výnosy a též s hrozbou inflace, která vám reálně snižuje výslednou sumu. V depozitech držíte reálné peníze. Jde o konzervativní složku vašich financí.

Plusy

  • Nominální hodnota se liší v jednotkách procent od reálné hodnoty peněz
  • Depozitní produkty lze zrušit bez výraznějších sankcí

Mínusy

  • Hodnota peněz v čase výrazně neroste

Investice

Do sekce investice patří všechny cenné papíry, jako jsou akcie, podílové listy otevřených podílových fondů, anebo třeba firemní dluhopisy. Ty lze nyní pořídit za nižší desetitisíce. U investic se nejvíce mění v průběhu času jejich hodnota. To je nejvýraznější rozdíl oproti ostatním druhům finančního majetku.

Plusy

  • Hodnota peněz v čase roste rychleji než je tomu u depozit

Mínusy

  • Při negativním vývoji investice může její hodnota klesnout i pod nákupní cenu
  • Ztráta hodnoty při ukončení investice v nejnepříhodnější dobu

Vystoupit z investičních pozic s cílem získat hotovost může být těžkých dobách ekonomické krize značně ztrátové.

Finanční rezerva a běžný zůstatek

Poslední položkou finančního majetku je finanční rezerva a zůstatek na běžné účtu. Přičemž finanční rezerva má spíše dlouhodobější ráz, avšak oproti stavebnímu spoření ji můžete čerpat v podstatě kdykoliv. V nejednom případě je finanční rezervou na běžném účtu bankovní sedlina, která zvolna roste, aniž by s ní bylo jakkoliv nakládáno. Rezerva není cíleně vytvářená. Oddělená finanční rezerva od běžného účtu je vaše výrazné plus.

Plusy

  • Standardní finanční rezerva by měla pokrýt výdaje na tři měsíce

Mínusy

  • Záměna bankovní sedliny za finanční rezervu – ta by měla být uložená na spořicím účtu

Doporučujeme mít na osobním kontu i takovou rezervu, ze které pokryjete napříkad rozbitý domácí spotřebič – třeba pračku nebo ledničku. Nemusíte tak při jejich poruše převádět peníze ze spořícího účtu.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného