reklama

Jak emoce ovlivňují investora

redakce dne 10. 10. 2013 - 01:00

Emoce patří k nepřátelům investora. Dokáží pořádně potrápit. Mají vliv na neracionální investiční chování, které je předzvěstí ztráty.
 

Lidské reakce se proměňují na základě mnoha faktorů. Někdy stačí ke špatné náladě maličkost, jindy s vámi neotřese ani série špatných zpráv. Při investování působí na investora rovněž plno tlaků, které snáší různými způsoby. Hodně záleží na tom, jak se investor cítí coby člověk, jakou má náladu, jak moc ho ovlivňují názory jiných lidí okolo sebe a jak velkou přikládá váhu zprávám z médií.

Idylická situace pro investora je taková, že kapitálové trhy rostou, což se odráží i do jím zakoupených podílových fondů či jiných typů investic. Jakmile se však na obloze mihne stín pochybností a investice se začne vyvíjet špatným směrem, začnou někteří méně poučení jedinci zmatkovat. A díky tomu se dopouštějí chyb, jako je přestávka v investování až po zrušení investičního portfolia a realizování ztráty.

Zkoumali jsme, které mezní situace v životě investora mohou nastat a vybrali jsme dvě zásadní, které ovlivňují investované peníze.

Investiční dotazník před a po krizi

Ráno moudřejšího večera, říká se. Podobné je to i s investičním rozhodováním před a po krizi. Každá hospodářská recese, i ta, kterou nyní procházíme, s sebou mění chování lidí, investorů nevyjímaje. Lze vysledovat doslova odlišné chování stejného investora před propadem kapitálových trhů, bezprostředně po něm a i v době, kdy se ekonomika vrací na původní úroveň a přeje investování.

Nejčastěji se měří ochota a schopnost investovat peníze i po prodělaném propadu. Vinou krizí se tak z dynamických investorů v době blahobytu stávají konzervativní. Špatné ekonomické vyhlídky mají vliv i na délku investičního horizontu. Zatímco v dobách klidných není nouze o dlouhodobé investory, v dobách „zlých“ lidé chtějí investovat krátkodobě a pouze tam, kde je nulové riziko.

Zrádné investiční vrcholy

Podobný stav duše je tehdy, kdy investor pod vlivem dobře se vyvíjející investice investuje stále více finančních prostředků. Opojen rostoucími trhy a indexy se nechá jednoduše přesvědčit k dalšímu dynamickému investování. V tento moment nemá v sobě zabudovanou záchrannou brzdu, která by mu pomohla se vyrovnat s nastalou situací. Chování investora se stále více podobá hráčství s nulovou šancí se zastavit a vystoupit z bludného kruhu. Náraz na dno je více než bolestivý. Investor si uvědomí, že mu hodnota investic prudce klesla a on přišel o část jistiny.

Tento pád je o to více nepříjemný, jestliže investor vkládal do kapitálových trhů kromě svých nadějí více peněz a ty mu nyní chybí. I v tučných letech se vyplatí pamatovat na zadní kolečka a část peněz spořit.