reklama

Jak fungují zajištěné fondy?

redakce dne 12. 04. 2011 - 00:00

Zajištěné fondy patří do velké skupiny otevřených podílových fondů. Jejich předností je, že jsou určeny pro konzervativní investory, kteří chtějí i ve špatném období zachovat původní výši investice.

Jestliže nevěříte pohádkám o neustálém růstu hodnoty akcií a dalších investičních nástrojů a zároveň si chcete vyzkoušet, jaké to je být investorem, jsou zajištěné fondy tím pravým nástupním bodem do vlaku zvaného investování. Nečekejte však návratnost desetinásobku, jak nás to v polovině devadesátých let minulého století učil Viktor Kožený.

Při investování do zajištěných fondů prakticky mnoho neriskujete. V případě, že by investiční společnost, která fond provozuje, zkrachovala, nic se neděje. Podle platných zákonů je totiž majetek fondu oddělen od majetku investiční společnost. V rámci tuzemských zvyklostí by fond převzala jiná investiční společnost. Podobný jev je běžný třeba u penzijních fondů. Nejhůře váš vklad poškodí inflace.

První krůčky se zajištěnými investicemi

Hlavní devizou zajištěných fondů je, že investorovi po uplynutí předem daného časového období vrátí přinejmenším vloženou částku. Tato garance však není zadarmo. Fond totiž negarantuje ani výnos v podobě kopírování inflace za předem dané období. Na druhou stranu pokud se fondu daří, dokáže fond dosáhnout přiměřených výsledků a například průměrnou roční inflaci překonat.

Podle Asociace pro kapitálový trh bylo v roce 2010 v zajištěných fondech uloženo 55 miliard korun. Oproti roku 2009 však ze zajištěných fondů odtekla desetina finančních prostředků. Určitý vliv na této situaci má klesající výkonnost zajištěných fondů.

Investiční strategie zajištěných fondů je založena na koupi kvalitních dluhopisů, které mají dobrý investiční rating. Investiční společnost, která fondy spravuje, tak vychází z předpokladu, že z dluhopisů je výnos relativně jistý. Vydavatelé dluhopisů totiž informují i tom, jak vysoký bude výnos. To dává fondovým portfolio manažerům do rukou klíčovou informaci, na které mohou postavit investiční strategii a tu pak nabídnout podílníkům. Netřeba zmiňovat, že zajištěný fond nakoupí za většinu svých finančních prostředků právě dluhopisy.

Zbylé peníze fond investuje do kvalitních akcií, do akciových indexů či do vybraného koše akcií. Mezi další formy investic zajištěného fondu patří i opce na komoditní indexy nebo na vývoj kurzů vybraných měn.

Tím, že je upisovací období, po které nemohou podílníci fondu se svými prostředky manipulovat, nejméně pětileté, dává fondu šanci, aby vytěžil z kapitálových trhů co nejvíce. Jak jsme psali na jiném místě tohoto serveru, minimální doba pro držení akcií je pět let. Podobně jsou na tom dluhopisy. U nich však nezáleží na délce držení, ale na způsobu průběžného vyplácení výnosu, případně na jejich odkupu před jejich úplnou splatností.

Jak se počítají výnosy?

Zajištěné fondy používají pro výpočet výnosu dva základní výpočty. Prvním z nich je, že sečtou veškeré výnosy z investic a ty se pak převedou do celkového výnosu. Druhým způsobem výpočtu je, že výsledek fondu se posuzuje za celou jeho existenci. Oba způsoby výpočtu se mezi sebou mohou někdy i kombinovat.

Důležitou poznámkou však je, že do výnosu zajištěného fondu se nezapočítávají dividendy z akcií, které jsou majetkem fondu.

Může se stát, že zajištěný fond nevygeneruje za celou dobu svého trvání žádný výnos. Počáteční investici, kterou v nominální hodnotě získáte zpět, vám znehodnotí inflace. Dalším úskalím číhá na investora ve skrytých poplatcích, které nemusejí být z investičního prospektu patrné. Dalším klíčovým ukazatelem je, jestli fond investuje do investic vedených v cizích měnách a jak pamatuje na měnové zajištění.

Co je dobré vědět před investicí do zajištěného fondu

Jestliže se rozhodujete investovat do zajištěného fondu, zodpovězte si několik otázek. Jak dlouho bude trvat vaše investice a do jakých aktiv fond investuje. Zjistěte si výnosovou historii fondu. I když minulé výnosy nezaručují ty budoucí, dá se alespoň z minulých výnosů určit, jak se fondu dařilo v porovnání s jinými podobně založenými podílovými fondy. Nepřímo tak zjistíte nejnižší a nejvyšší výnos.

Důležitým ukazatelem je i způsob výpočtu výnosu. Zjistěte si rovněž, jaká je poplatková politika fondu. Zejména se zaměřte na vstupní a výstupní poplatky a manažerský, neboli správcovský poplatek. Pokud fond investuje do zahraničních měn, tak jaké má měnové zajištění. Posledním bodem je samotná důvěryhodnost investiční společnosti, která zajištěný fond nabízí, případně jak vnímáte osobu, která vám fond zprostředkovává.

Jak se vám líbil tento článek o zajištěných fondech?

Napište nám své dojmy z tohoto textu. Zajímá nás, co si o článku myslíte. Případně jestli jste něčemu neporozuměli, či naopak něco v článku chybělo. Pište prosím na náš redakční e-mail redakce (at) investia.cz, kde (at) nahraďte zavináčem @ . Do předmětu e-mailu nebo do jeho těla, vložte odkaz na tento článek.