reklama

Jak hospodaříme s rodinnými penězi

redakce dne 15. 08. 2012 - 01:00

Stále máme nedostatky v hospodaření s rodinnými penězi. Jedním z důvodů je již jejich samotná správa na osobních účtech.
 

Řada Čechů projevuje vůči svým penězům nedostatečný zájem. Ten se posléze přelévá do společného spravování financí na úrovni partnerství nebo manželství. Jakmile se k tomu přidá finanční negramotnost, je na finanční malér doslova a do písmene zaděláno.

Jak drží peníze tuzemské domácnosti?

V České republice existují celkem tři možné modely, ve kterých drží rodiny a společné domácnosti finanční prostředky. Na samém konci je uveden ještě čtvrtý.

Vše je naše

Tento otevřený model využívá 37 procent domácností. Kladem modelu je, že veškeré rodinné finance jsou nashromážděné na jednom bankovním účtu. Nevýhodou naopak je, že v případě úmrtí jednoho z partnerů/manželů může dojít k blokaci účtu a jeho zahrnutí do dědického řízení. To se stává tehdy, je-li jeden z manželů majitel konta a druhý disponent. Tato situace se dá řešit tím, že majiteli účtu jsou oba manželé.

Nespornou výhodou modelu „vše je naše“ je, že oba partneři mají přehled o všech peněžních prostředcích, které se objeví na účtu.

Moje je moje

Tradičním způsobem správy peněz je oddělení peněz obou partnerů. V praxi má každý z partnerů vlastní účet (účty). Mají dohodnuto v jakém poměru kdo a co platí. Například muž hradí náklady spojené s bydlením, partnerka naopak potraviny, drogerii a domácí chemii. V tomto režimu funguje 41 procent českých domácností a to i z řad manželů.

Spolu na několika účtech

Méně častý je systém, kdy oba partneři mají více účtů. Ke všem mají přístup. Do určité míry se tak partneři jistí pro případ úmrtí jednoho z nich a následné blokace konta a jeho převedení do dědictví. Na druhou stranu existují na trhu takové účty, které již tento problém odstraňují.

Oba partneři/manželé sice hospodaří společně, ale používají k tomu více účtů. Na této bázi funguje třináct procent manželství. Rovněž je to známka toho, že se nikdo z partnerů nechce zabývat detailněji bankovní nabídkou. Vadím jim, že musí platit dvakrát bankovní poplatky. Na druhou stranu nikdo z nich nemá chuť sjednotit veškeré finanční toky do jednoho konta.

Zbývajících devět procent partnerských/manželských vztahů není zachyceno. My jsme si však dovolili nastínit ještě jeden možný způsob, jak by mohla správa finančních prostředků fungovat.

Společný účet plus individuální konta

Pod kostrbatým mezititulkem se skrývá čtvrtý a relativně chytrý způsob hospodaření s penězi. Manželé mají sjednán společný účet, ze kterého hradí veškeré výdaje rodiny. Na účet posílají finanční prostředky oba stejně, případně podle předem zvoleného klíče. Zároveň mají vlastní konta od sebe oddělená.

Z výše uvedeného vyplývá, že Češi jsou v oblasti financí spíše individualisté, kteří se o své peníze neradi dělí.