reklama

Jak investovat do podílových fondů

redakce dne 18. 10. 2011 - 00:00

Investování do otevřených podílových fondů není žádná věda. Zkrátka vezmete peníze a ty pošlete na účet investiční společnosti. Horší situace nastává v okamžiku, do jakých fondů investovat a na co si dát případně pozor.

Otevřené podílové fondy jsou nejčastějším investičním produktem, do kterého Češi investují své peníze. Jen za loňský rok poslali lidé do fondů 13 miliard korun. Celkový objem aktiv spravovaných investičními společnostmi u nás byl k závěru roku 2010 lehce přes 247 miliard korun. Čtěte také: Češi loni investovali do podílových fondů necelých 13 miliard

Naopak investování peněz do akcií, investičních certifikátů nebo dluhopisů není zatím příliš rozšířené. Mezi hlavní příčiny patří nutnost disponovat vyšší finanční gramotností a současně i více penězi. Alespoň při nakupování akcií. Investice do podílových fondů jsou snadné, nabízejí dostatek možností podle investičního profilu investora a investovat lze pomocí bankovních poradců anebo s téměř každým finančním poradcem.

Jestliže se zajímáte o investice do podílových fondů, zcela jistě chcete investovat dlouhodobě a pokud možno s co nejlepším výnosem. Výše výnosu však podmiňuje další faktor a tím je riziko. To je přímo úměrné s tím, jak vysoký je předpokládaný výnos. Čtěte také: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Před samotným fondovým investováním je nutné si zodpovědět několik otázek a s bankovním či finančním poradcem vyplnit investiční dotazník. Z investičního dotazníku mimo jiné zjistíte, jaký typ investora jste. Jestli dáváte přednost riziku před jistotou a jak dlouhého trvání by měla vaše investice být.

Konzervativní, dynamický a agresivní investor

Výše uvedené informace jsou potřebné pro zjištění, jaký typ podílových fondů vybrat. Jestliže se obáváte rizika a spokojíte se s nižším výnosem jste zřejmě konzervativní investor. V tomto případě se spokojíte s podílovými fondy, které investují do nástrojů měnové politiky. Jde tak o fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Ty nabízejí nízký výnos a současně vysokou pravděpodobnost, že volatilita (tj. kolísavost hodnoty investice) bude nízká. Druhým typem je dynamický investor. Ten chce od svých peněz, aby se zhodnocovaly a je ochoten podstoupit vyšší riziko. Zároveň chce mít jistotu, že i v dobách nepříznivého hospodářského vývoje nebude tratit a tak investuje jak do akciových fondů, tak i dluhopisových či fondů fondů.

Posledním typem je agresivní investor. Jeho zájmem je získat co nejvyšší výnos. Proto investuje především do akciových fondů, které představují značnou část jeho investičního portfolia. Riziko pro něj nepředstavuje problém, stejně jako to, že své peníze nechá ve fondech po delší dobu, než předchozí typy investorů. Lze vysledovat ještě dva podtypy agresivního investora a to pravého a nepravého. Zatímco pravý agresivní investor se nebojí rizika a při poklesech na kapitálovém trhu navyšuje investované částky, nepravý agresivní investor při poklesech buďto přestává investovat anebo opouští své investiční pozice, tj. začne odprodávat podílové listy z fondů, které zaznamenávají největší ztráty. Čtěte také: Jak spočítat orientačně investiční výnos?

Poplatky

S fondovým investováním jdou ruku v ruce i poplatky jednotlivých investičních společností, které jednotlivé podílové fondy spravují. Nejčastějším typem poplatků jsou ty, které z každé investované částky ukousnou malou část. Třeba jedno či dvě procenta. Další skupinu poplatků představují správcovské poplatky, které se platí většinou jednou ročně a představují opět jednotky procent z objemu investic v podílovém fondu. Posledním druhem jsou poplatky výstupní. Ty se odečítají z prodávaného objemu podílových listů a jde opět o několik procent z těchto částek.

Fondy podle typu investora

  Podílové fondy Rizikovost investice Kolísání investice Potenciální výnos Délka investičního horizontu
Konzervativní investor Fondy peněžního trhu, zajištěné fondy, dluhopisové fondy Malá až střední Nízké Nízký až střední do 2 let
Dynamický investor Dluhopisové fondy, fondy fondů Střední až vysoká Střední Střední až vysoký 2 až 5 let
Agresivní investor Akciové fondy, fondy fondů, smíšené fondy Vysoká Vysoké Vysoký 5 a více let

Zpracování: investia.cz

Platí, že u nejméně rizikových fondů je doporučovaný horizont nejnižší, zatímco u těch s největším rizikem ztráty části anebo celé investice pak nejvyšší. Platilo by tedy, že pro fondy peněžního trhu se hodí investiční horizont v délce alespoň šesti měsíců, vyhovující je však horizont okolo jednoho roku.

Pro dluhopisové fondy se obecně doporučuje dvouletý investiční horizont a u smíšených fondů pak tříletý. Pro investování do zajištěných fondů a pro fondy fondů je minimální doba pro co nejlepší investici v délce od dvou do pěti let. U akciových fondů je nejkratší možné období pětileté. Je pouze na vás, jak dlouho budete chtít mít peníze v jednotlivých typech fondů. Jednotlivé délky doporučované pro investiční horizonty vycházejí z vývoje hospodářského cyklu. Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Pravidelné vs jednorázové investice

Na samém konci tohoto článku stojí za zmínku, že vhodnější je investovat pravidelně, třeba každý měsíc, byť by to bylo po menších částkách. Investor se tak z dlouhodobého hlediska nevystavuje riziku, že vstoupí na trh v době, kdy jsou podkladová aktiva na svém vrcholu. Investice po menších částkách, ve stovkách až jednotkách tisíc korun, je vhodná také z toho důvodu, že můžete mít pestřejší investiční portfolio. Namísto jednoho či dvou fondů lze nakupovat podílové listy hned několika fondů současně. Čtěte také: Význam pravidelného investování a jeho vliv na investiční portfolio