reklama

Jak měřit spokojenost klienta s finančním poradcem

redakce dne 11. 09. 2012 - 01:00

Představujeme dvě možnosti, jak určit užitek finančního poradenství pro klienta.
 

S pojišťovnictvím, potažmo finančnictvím, se váže jedna poučka. Dobrou pojistku poznáte až v okamžiku, kdy potřebujete, aby pojišťovna začala plnit. V případě nějaké živelné události, třeba požáru, poznáte na vlastní kůži, jestli jste si pojištění nemovitosti a domácnosti sjednali dobře. Totéž platí i v životním pojištění nebo v povinném ručení.

Dobře sjednaný finanční produkt, respektive chytře vyřešený finanční plán poznáte až tehdy, kdy potřebujete čerpat plody svého letitého úsilí. To se týká především penze a získání renty z investovaných peněz.

Spokojenost s finančním poradcem nelze odvozovat až tehdy, kdy potřebujete čerpat peníze na rentu nebo pokrýt pojistnou událost. Už během spolupráce s ním byste měli vědět, jak měřit možný užitek.

Vnější a vnitřní faktory

U finančního poradenství je nutné rozlišovat ze dvou faktorů – vnějších a vnitřních. Vnější jsou dány především vaší náklonností z hlediska sympatií, známostí, dobrým jménem apod. Zkrátka jak na vás poradce působí jako člověk a jaká mu předchází pověst. Stejně dobrý nebo špatný finanční plán může navrhnout i sympaticky vyhlížející poradce, jako ten, který se vám na první pohled nebude zamlouvat.

Vnitřní faktor je o něco složitější. Zabývá se kvalitou a obsahem poradenství, nikoliv jeho formou. Pro běžného člověka s průměrnou či lehce podprůměrnou znalostí finanční problematiky bude jistě o trochu jednodušší zjistit, jestli to s ním poradce myslí dobře či ne. Horší je to s lidmi, kteří vykazují nízkou míru finanční gramotnosti. Takovým se jakékoliv řešení nabízí velice snadno.

Jak jednoduše zjistit kvalitu poradenství

Kvalitu finančního poradenství zjistíte tak, že si řešení, které pro vás připravil finanční poradce, necháte zhodnotit dalším odborníkem. Můžete tentýž případ zadat dvěma nebo třem poradcům současně. Budou-li všechna řešení totožná, případně jedno bude vybočovat. Může tak jít o špatné, případně netradiční či nestandardní řešení. Na vyřazování nevhodných řešení si dejte pozor. Může se přihodit i situace, že předchozí finanční plány byly chybné a ten, který se od nich odlišuje, je naopak správný.

Ještě než si domů pozvete finančního poradce, zamyslete se, co chcete, aby vám pomohl vyřešit. Od tohoto zjištění se odvíjí další postup. Budete-li potřebovat hypotéku, seznamte se se základními pojmy, bude-li to životní pojištění, dejte si tu práci a naučte se základní rozdíly mezi jednotlivými druhy pojistek. Nemusíte se zabývat nabídkami jednotlivých finančních institucí. Stačí znát základní pojmy. Jejich znalost vám mnohdy pomůže více, než si myslíte.