reklama

Jak na důchodovou kalkulačku na MPSV.cz (1. díl)

redakce dne 04. 12. 2012 - 00:00

Důchodová kalkulačka umístěná na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí nabízí orientační propočet budoucího důchodu.

 

Důchodová reforma začne za necelý měsíc. Mezi hlavní cíle patří přenést část odpovědnosti na obyvatele. To se stane v daleké budoucnosti vzdálené nejméně tři desetiletí. Cvičně jsme propočítali případ padesátileté ženy, která se zúčastní 2. pilíře důchodové reformy. Vycházeli jsme z dostupných zdrojů.

Na tomto místě ještě upozorňujeme, že ačkoliv je vstup do druhého pilíře koncipován pro lidi mladší 35 let, v příštím roce do 2. pilíře bude moci vstoupit kdokoliv, ale jen do 30. června. Mezi nimi i Barbora.

Padesátiletá bezdětná žena Barbora pobírá průměrný hrubý plat 50 tisíc korun měsíčně. Tento příjem má dlouhodobě, takže se dá s vysokou pravděpodobností předpovědět, že se z něho bude odvíjet i výpočet starobního důchodu. Nárok na odchod na odpočinek jí vznikne v roce 2027. Současně bude muset splnit podmínku 35 let doby pojištění a věkovou podmínku 64 let a šesti měsíců. Z důvodu krátkého investičního horizontu 15 let budeme počítat jen se zhodnocením 1,5 a 2,5 procenta ročně.

Důchodová kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí

Následující výpočet vychází z důchodové kalkulačky umístění na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Barbořin budoucí starobní důchod z průběžného důchodového systému, tedy z prvního pilíře důchodového systému, bude činit 16 327 korun. V případě jejího zapojení se do druhého pilíře bude státem vyplácený důchod 15 389 Kč. Rozdíl mezi vypláceným důchodem je tak 938 korun.

Opt-out druhého pilíře

Jestliže se zapojíte do druhého pilíře důchodového systému, poplyne do fondu, který si vyberete, tři procenta ze sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, další dvě pak z vaší hrubé mzdy.

Sociální pojištění se přesměruje z prvního pilíře do druhého. V průběžném důchodovém systému tak bude chybět část peněžních prostředků, které se budou zhodnocovat v privátním fondu penzijní společnosti. Právě díky tomu bude mít Barbora nižší státní důchod o oněch necelých tisíc korun.

Ponechme stranou rozdíl mezi vypláceným důchodem z prvního pilíře očištěným o výplatu důchodu, pokud se účastník zapojí i do druhého pilíře. Zaměřme se na čerpání renty z druhého pilíře, zejména pak na peníze, které představují dvě procenta z hrubé mzdy.

Barbora odklání peníze

Především na rozdíl mezi tím, co musí Barbora „odklonit“ z prvního pilíře a dodatečně dodat ze svého. Už první výpočet povážlivě dře, neboť na kalkulačce jsou uvedeny sumy, které jsou přepočteny na „současné ceny“. Zde už dochází k prvnímu problému. Vyplácený důchod plus renta se odvíjí podle aktuálního modelu.

Na první pohled lze usuzovat, že inflace bude vyšší, než budou výnosy. Jak jinak si vysvětlit stav, kdy dvě procenta z hrubého platu 50 000 korun je tisíc korun, zatímco v důchodové kalkulačce je přepočet na 716 korun při průměrném ročním zhodnocení 1,5 procenta, potažmo 771 Kč při zhodnocení 2,5 % p. a.

Známe pouze informaci průměrného ročního zhodnocení a průměrné roční inflace, která činí dvě procenta. Barbora odloží jednu tisícikorunu a současně výnosy budou buďto 1,5 procenta anebo 2,5 procenta. Velkou neznámou se tak jeví, jak dlouho bude Barbora pobírat rentu. Jestli 20 let anebo si nechává vyplácet doživotní anuitu. Pokud bude pobírat doživotní rentu, můžeme ji stanovit na 24 let, neboť tolik je průměrný věk žen, kterého se dožijí v důchodu. Opět jde o hodnotu stanovenou v současnosti. Z údajů Českého statistického úřadu se každé desetiletí prodlouží průměrný věk dožití zhruba o jeden rok. Bára tak má reálnou naději, že v důchodu stráví 26 let.

Z výše uvedeného vymezení jsme cvičně propočítali dvě možnosti.

Výnos 1,5 %

  20 let 26 let
203 188 Kč 846 Kč 651 Kč

Výnos 2,5 %

  20 let 26 let
220 562 Kč 919 Kč 706 Kč

Z tabulek je patrné, kolik činí měsíční renta z fondové složky v rámci 2. pilíře účastníka z jeho odkládaných dvou procent hrubé mzdy. Nezapočítávali jsme poplatky, které se budou vztahovat pro fondy v rámci penzijních společností druhého pilíře. V prvním případě si inflace vezme více, než kolik peněz se zhodnotí. Ve druhém případě se její příspěvky alespoň trochu zhodnotí.

Vzhledem k délce investičního horizontu a především pak k vyššímu vstupnímu věku se Barboře nevyplatí rizikovější investiční strategie.