reklama

Jak na starobní důchody v roce 2011

Josef Janda dne 11. 01. 2011 - 00:00

Jak požádat o starobní důchod v letošním roce. Co všechno je k úspěšné žádosti potřeba. Kdo a jak rozhoduje o výši důchodu. To vše si můžete přečíst v průvodci starobními důchody v roce 2011.

Rok se s rokem sešel a pro nejednoho člověka, který je na konci svého pracovního života, nastává otázka, jak na starobní důchod. Poradíme vám, jak si správně zažádat o výplatu starobního důchodu, včetně toho, jakou dokumentaci vyžaduje Česká správa sociálního zabezpečení. Čtěte více: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Pár slov o starobních důchodech

Starobní důchody, stejně jako předčasné, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí jsou sociální dávkou, kterou má plně v režii Česká správa sociálního zabezpečení. Ta podle platné legislativy stanovuje výši důchodů a termín jejich vyplácení. Čtěte více: Jak se zajistit na stáří

Podmínky nutné pro odchod do starobního důchodu

Pokud se nechystáte požádat o předčasný starobní důchod nebo invalidní důchod, musíte splnit několik podmínek. První z nich je podmínka odpracovaných let. Pro rok 2011 je tato doba stanovena na 27 let. Současně musíte splnit věk odchodu do důchodu. V praxi to znamená, že letos mohou odejít do důchodu ročníky 1949 a 1950. Tyto roky berte jako orientační, neboť záleží na pohlaví. U žen pak na počtu vychovaných dětí. Čtěte více: Jak si Češi stojí při spoření na penzi

ČSSZ/OSSZ/MSSZ nebo PSSZ?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má v České republice 92 poboček. Mezi ně patří Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), jenž sídlí v každém bývalém okresním městě. Hlavní město Praha a město Brno mají vlastní pojmenování. V Praze funguje Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ), která je dále členěna do územních pracovišť. Městská správa sociálního zabezpečení Brno působí ve stejnojmenné moravské metropoli.

Žádost o starobní důchod

Jestliže máte nárok na odchod do starobního důchodu, musíte na Okresní správu sociálního zabezpečení podle vašeho místa bydliště podat žádost. V žádosti uvádíte veškeré informace o vás, jako je totožnost, připojujete doklady o studiu, nebo učení, a to i tehdy, jestliže jste studium nebo učení nedokončili. Muži předkládají doklad o výkonu vojenské služby, ženy pak dokumenty, kterými prokazují výchovu dětí. Čtěte více: Jak si spořit na důchod? Dlouhodobě a po malých částkách

Největším kamenem úrazu pro plno žadatelů o starobní důchod bývá doložit informace o jejich pracovním životě. Zatímco chybějící maturitní vysvědčení nebo výuční list můžete získat opisem od příslušné školy, pokud stále funguje, případně z okresního archivu, do kterého studijní výkazy ze škol obvykle putují. Horší je to v případě, že některý z vašich zaměstnavatelů už neexistuje a vy nemáte patřičný evidenční list důchodového pojištění.

V těchto případech je lepší zkontaktovat územní pracoviště SSZ podle místa bydliště a domluvit si individuální postup. Často se namísto evidenčních listů důchodového pojištění dokládají pracovní smlouvy, nebo jiné podklady, kterými doložíte, že jste v určité době vykonávali výdělečnou činnost. Do žádosti o důchod předkládáte i doklady, že jste pracovali v zahraničí. Čtěte více: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Řada zaměstnanců Okresních správ sociálního zabezpečení, kterým jsme v průběhu přípravy tohoto článku volali, nám potvrdili, že je vhodné kompletovat potřebné materiály alespoň rok před skutečným nárokem do odchodu do důchodu. Nejvíce času prý zabírá vystavování nejrůznějších opisů vysvědčení apod.

Kdo o důchodech rozhoduje?

O starobních důchodech rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Jednotlivé správy (OSSZ/PSSZ/MSSZ) postupují žádosti o starobní důchody právě ČSSZ. Průměrná doba vyřízení žádosti o důchod trvá přibližně tři měsíce. Pokud však v žádosti chybí nějaký podklad, může se doba prodloužit. Čtěte více: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Tip: Pokud žádáte o důchod a myslíte si, že musíte pracovníky v pražské centrále České správy sociální zprávy popohánět, mějte na paměti, že je dobré se k nim chovat slušně a mile. To platí zejména o těch, kteří se snaží být v celém procesu aktivnější a volají úředníkovi, který rozhoduje o jeho důchodu a zjišťují, proč jim ještě nedošlo rozhodnutí apod. Nezřídka se stává, že úředník těmto nepříjemným budoucím penzistům přizná nižší důchod. Při výpočtech starobního důchodu nevychází jedno konkrétní číslo, ale rozsah od do. Hodnota mezi nejnižším a nejvyšším vypočteným číslem může dosahovat i několika stokorun.

Výplata důchodu

Starobní důchod se vyplácí několika možnými způsoby. Buďto ho můžete dostávat na osobní účet anebo si ho můžete vybírat na poště na základě zasílané poštovní složenky. Poštovní doručovatelé z bezpečnostních důvodů již několik let důchody důchodcům nenosí.