reklama

Jak na starobní důchody v roce 2015

redakce dne 02. 01. 2015 - 00:00

Odchod do důchodu v roce 2015 je opět o něco složitější, než v předchozím roce. Zvyšuje se věk i délka nutného pojištění.
 

Upozornění: Tento článek pojednává o odchodu do starobního důchodu v roce 2015 ve značně zhuštěné formě. Podmínky pro získání předčasného důchodu, předdůchodu nebo invalidního důchodu jsou odlišné a příspěvek se jimi nezabývá.

Abyste mohli v roce 2015 odejít na jistě zasloužený odpočinek, musíte splnit dvě podmínky. Jedna podmínka je věková, druhá spočívá v délce pojistného období, kdy jste vy anebo váš zaměstnavatel hradil pojistné na sociální zabezpečení. I nadále platí, že ženy a muži odcházejí na penzi v rozdílném věku. Veškerou důchodovou problematikou na praktické úrovni se zabývá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Věková podmínka

Pro odchod do důchodu v roce 2015 je nutné splnit věk. U mužů jde o ročník 1952, přičemž nutný věk je podmíněn dožití se 62 let a 10 měsíců. Na tuto podmínku dosáhnou všichni, kteří se narodili po 1. březnu roku 1952. Pakliže jste se narodili před tímto datem, nárok na důchod vám vznikl již v předchozím roce. Respektive do důchodu během letošního roku budou moci odejít všichni, kteří se narodili v průběhu roku 1952.

U žen nejde stanovit konkrétní rok narození jako je tomu u mužů. Do stanovení důchodového věku ženám zasahuje počet vychovaných dětí. Stále platí, že čím více potomků žena vychovala, tím dříve bude moci odejít na penzi. Rozdíl mezi bezdětnou ženou a takovou, která povyla čtyři nebo pět ratolestí, činí několik let. Podrobnější informace naleznete v přiložené tabulce. Nárok na odchod do starobního důchodu má bezdětná žena narozená v roce 1953, ale také žena s ročníkem narození 1957, jenž vychovala dětí pět.

Věk odchodu do důchodu pro ženy v roce 2015

Rok Bezdětná žena 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 5 dětí
1953 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m
1954 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r
1955 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m
1956 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m
1957 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Platí, že čím méně dětí žena vychovala, tím odchází do penze ve vyšším věku. Maximální počet vychovaných dětí je pět, vyšším počtem potomků se již věk potřebný do odchodu do důchodu nesnižuje. I nadále platí, že muži jdou do penze o něco později než ženy. V budoucnosti nás čeká srovnání věku odchodu do důchodu pro obě pohlaví. Rovněž se přestane používat diskriminační metoda založená na počtu potomků.

Délka doby pojistného plnění

Máte-li splněnou věkovou podmínku, je zapotřebí zároveň splnit i druhou podmínku, která je mnohem složitější. Jde o délku hrazení pojistného na sociální zabezpečení, které za vás odváděli vaši zaměstnavatelé, případně jste si hradili toto pojistné sami coby osoby samostatně výdělečně činné. Nastávající senioři musejí mít „odpracováno“ 31 let. Do této doby se započítává i základní vojenská služba, studium po 18. roku života, výchova dětí anebo určitá doba, kdy jste byli nezaměstnaní a evidování na úřadu práce. Výčet náhradních dob je širší. Uvedli jsme pouze ty nejběžnější.

Jak na důchody u ČSSZ?

Splňujete-li výše uvedené podmínky, je na čase zajít na nejbližší pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení (v případě Prahy na Pražskou SSZ, v Brně pak na Městskou SSZ) dle místa vašeho trvalého bydliště a předložit žádost o starobní důchod. Spolu se žádostí souvisí i nutnost doložení celé řady podkladů. Mezi ně patří evidenční listy důchodového zabezpečení, pracovní smlouvy, vysvědčení apod.

ČSSZ ve svých propagačních materiálech uvádí, že je vhodné začít se s přípravami na penzi zabývat zhruba rok před vzniku nároku. Tato doba slouží především pro zajištění všech nutných dokumentů, které jsou zapotřebí pro vaši budoucí penzi. Celým procesem vás provede pracovník na OSSZ.

Samotnou žádost o starobní důchod je nutné podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého žádáte o výplatu důchodu. Uvedený roční předstih slouží pouze pro kompletaci podkladů pro podání žádosti.

Zpětné uznání nároku

V případě, že nestihnete požádat o starobní důchod v uvedené lhůtě předcházející dnu, ke kterému vám vznikají zákonem dané podmínky (věk a délka pojištění), se nemusíte obávat. ČSSZ vám důchod přizná zpětně až pět let včetně jeho proplacení.

Výplata důchodu

Starobní důchod si můžete nechat posílat na váš běžný účet, nebo nechat zasílat poštovní složenkou. Ve druhém případě je zapotřebí počítat s nižším komfortem a rovněž poplatkem za tuto službu, která měsíčně činí 21 korun a nesete ji na svých bedrech. Nemáte-li bankovní konto, je možné si nechat důchod posílat na účet svého manžela nebo manželky. ČSSZ má pro tento případ speciální formulář. Důchod za váš může převzít i opatrovník, kterého určí soud. To v případě, že máte soudem omezenou svéprávnost k právním úkonům.

Důchody jinak

Na odpočinek lze nastoupit i dříve, než vám vznikne nárok na starobní důchod. Můžete zvolit mezi předčasných důchodem anebo předdůchodem. Každá z alternativ má vlastní specifické podmínky. Zavčasu si prostudujte podmínky pro získání starobního důchodu, ale také jeho alternativ jako je předčasná penze nebo předdůchod.