reklama

Jak na vdovský důchod

Eva Nachtmannová dne 14. 01. 2011 - 00:00

Nárok na vdovský důchod, potažmo vdovecký důchod, má člověk, kterému zemřel manžel nebo manželka. Avšak na vdovský důchod nemusí mít nárok každý ovdovělý.

Smrt blízké osoby, respektive životního partnera v podobě manželky nebo manžela, je jedním z nejbolestivějších zážitků, se kterými se člověk může setkat. Stát na to pamatuje tím, že se pozůstalým snaží pomoci se s novou situací vyrovnat. I když člověka již nenahradí, může alespoň dorovnat výpadek příjmů, které předtím zesnulý generoval. Čtěte více: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Abyste mohli u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) požádat o vyplácení vdovského nebo vdoveckého důchodu, musí váš zemřelý manžel nebo manželka před smrtí splňovat jednu z níže uvedených podmínek. Čtěte více: Jak na starobní důchody v roce 2011

Vdovský důchod nebo vdovecký důchod se dělí na dva typy. První možnost je získání dočasného vdovského/vdoveckého důchodu na jeden rok. Ve druhé možnosti pak můžete získat vdovský nebo vdovecký důchod na dobu neurčitou.

Podmínky pro dočasný vdovský důchod

Získat dočasný vdovský důchod je závislý na tom, jestli zesnulý pobíral starobní důchod, pobíral invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Nárok na vdovský důchod lze uplatnit i tehdy, pokud osoba zemřela v době, kdy jí v době smrti vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod. Čtěte více: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Podmínky pro získání trvalého vdovského důchodu

Trvalý vdovský nebo vdovecký důchod získá pozůstalý, jestliže splňuje podmínky na dočasný vdovský důchod a současně pečuje o nezaopatřené dítě nebo děti. Může také pečovat o rodiče a žít s nimi ve společné domácnosti. Další možností je, že pozůstalý je plně invalidní, anebo dosáhl věku pro přiznání starobního důchod. Případně je osoba ve věku, kdy může uplatnit nárok na získání vdovského důchodu.

Minimální věk pro vdovský věk

Minimální věk pro nárok na trvalý vdovský nebo vdovecký důchod v roce 2011 je pro muže i ženy stanoven shodně na 58 let a čtyři měsíce. Nárok na získání vdovského důchodu se bude v následujících letech každoročně zvyšovat vždy o 14 měsíců, až na konečných 61 let. Tato hranice bude poprvé platná pro lidi narozené v roce 1965. Čtěte více: Jak si Češi stojí při spoření na penzi

Kdy vzniká a naopak zaniká nárok na získání vdovského důchodu?

Nárok na uplatnění vdoveckého důchodu vzniká nejméně do pěti let, kdy byly splněny výše uvedené podmínky vašeho nároku na vdovecký důchod. Vdovský důchod naopak ztratíte, když se znovu vdáte nebo oženíte. Avšak vstupem do nového manželství získáte možnost „odbytného“, kdy máte nárok na 12 měsíčních dávek vdovského důchodu. ČSSZ vám tuto částku vyplatí do tří měsíců od uzavření manželství.

Minimální částka vdoveckého důchodu je 2230 korun a je stejná pro všechny další typy důchodů vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení. Vdovský důchod se vypočítává z výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně. Procentní výměra pro stanovení vdovského důchodu činí 50 procent. Čtěte více: Jak se zajistit na stáří

Jestliže pobíráte starobní důchod, tak se výše vdovského důchodu upraví. Vyšší z obou důchodů vám zůstane celý, druhý důchod se krátí. Většinou na čtvrtinu nebo polovinu. Základní výměra důchodu je vyplácena jen jednou. Takže nedostanete tuto základní dávku dvakrát plus výměru starobního a vdovského důchodu, byť by jedna z těchto dávek byla zkrácena.

Doklady nutné pro získání vdovského/vdoveckého důchodu

Abyste mohli uplatnit nárok na získání vdovského nebo vdoveckého důchodu, musíte zajít na nejbližší správu sociálního zabezpečení. S sebou si vezměte občanský průkaz, úmrtní list zemřelé manželky nebo manžela a oddací list. Pokud máte, tak i důchodový výměr zemřelého, případně i vašeho, jste-li důchodce. Čtěte více: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Smrt blízké osoby není nejveselejší událost vašeho života, avšak s pomocí státu lze zmírnit průvodní jevy.