reklama

Jak na vysoké úroky z depozitních produktů

redakce dne 19. 11. 2012 - 00:00

Pro získání vysokých výnosů ze spořicích účtů a termínovaných vkladů je nutný co nejvyšší vklad s co nejdelší výpovědní lhůtou.
 

Abyste získali nejlepší možné výnosy z depozitních produktů, do kterých patří spořicí účty a termínované vklady, musíte splnit několik podmínek. Mezi nejdůležitější kritéria patří výše vkladu, délka výpovědní lhůty a v neposlední řadě i výběr příslušné finanční instituce. Banky nabízejí o něco nižší úrokové sazby než družstevní záložny.

Připravili jsme modelový příklad, ve kterém Felix Mužný hledá co nejvyšší možný výnos pro svou finanční rezervu ve výši dvou milionů korun. Peníze může odložit na jeden rok. Vklad tak bude zatížen výpovědní lhůtou jednoho roku.

Maximální možný výnos 4,2 procenta

Banka/Záložna Spořicí účet Úroková sazba
Artesa Spořicí vklad s výpovědní lhůtou Artesa Jistota 4,20 %
Moravský Peněžní Ústav Spořicí účet 3,50 %
Evropsko-ruská Banka Spořicí účet s výpovědní lhůtou 3,30 %
Akcenta Spořicí účet 3,30 %
WPB Capital WPB Spořicí účet 3,20 %

Zdroj: Banky a družstevní záložny; Zpracování: investia.cz

Úrokové sazby pro vklad dva miliony korun s výpovědní lhůtou jednoho roku se pohybují od 3,2 do 4,2 procenta. Všechny vklady jsou pojištěny až do 100 tisíc eur a jejich ekvivalentu v českých korunách.

Za povšimnutí rovněž stojí, že v první pětce nejlépe úročených depozitních produktů je pouze jedna banka. Z názvů spořicích produktů rovněž vyplývá, že jde ve většině případů o spořicí účty, které svými parametry spíše splňují požadavky pro termínované vklady. Kromě úrokové sazby Artesy, která nabízí 4,2 procenta, mají ostatní kampeličky a Evropsko-ruská banka sazby okolo tří procent.

Pro porovnání jsme připravili úrokovou nabídku ve druhém příkladu, kdy bylo cílem získat co nejvyšší možný výnos bez omezení v podobě vkladu nebo délky jeho trvání.

Maximální možné úrokové sazby vybraných záložen

Banka/Záložna Spořicí účet Vkladový limit Úroková sazba
Artesa Spořicí vklad s výpovědní lhůtou Artesa Jistota 2 miliony a více 4,55 %
Moravský Peněžní Ústav Spořicí účet 3 až 30 milionů 4,10 %
Evropsko-ruská Banka Spořicí účet s výpovědní lhůtou 1 milon a více 3,40 %
Akcenta Spořicí účet 2,4 až 5 milionů 4,80 %
WPB Capital WPB Spořicí účet 2,4 až 5 milionů 4,35 %

Zdroj: Banky a družstevní záložny; Zpracování: investia.cz

Z tabulky vyplývá, že jediná Evropsko-ruská banka má úrokovou sazbu pro vklady nad jeden milion korun ve výši 3,4 procenta. Ostatní družstevní záložny nabízí úroky nad čtyři procenta. Nejzajímavější je nabídka Artesy, která pro vklady ve výši dvou milionů korun a více nabízí na pětiletou fixaci sazbu 4,55 procenta. Podobně výhodná nabídka je i od Akcenty, která pětiletou výpovědní lhůtu odměňuje úrokem 4,8 procenta. Je nutné vložit alespoň 2,4 milionu korun.