reklama

Jak nastavit pojistná rizika u životního pojištění

redakce dne 02. 11. 2011 - 00:00

Nastavit pojistné částky u rizik v rámci životního pojištění nemusí být zrovna jednoduché. Zejména tehdy, pokud nevíte, jaký typ pojistit více a který stačí méně. Velice časté jsou případy, kdy životní pojištění kryje rizika nedostatečným způsobem.

Před časem nám do redakce přišel e-mail od naší čtenářky Dity R. z Prahy. Poslala nám na ukázku přehled pojištěných rizik, které pojišťovací zprostředkovatel z nejmenované tuzemské pojišťovny navrhl pro jejího přítele.

Přehled pojištěných rizik

Název rizika Pojistná částka
Smrt 150 000 Kč
Smrt způsobená úrazem 300 000 Kč
Trvalé následky úrazu s progresivním plněním 500 000 Kč
Invalidita způsobená úrazem 100 000 Kč
Úraz – denní odškodné 200 Kč
Hospitalizace v nemocnici 100 Kč
Pracovní neschopnost od 29. dne 200 Kč

Na první pohled jde o standardní pojistnou smlouvu, která kryje řadu důležitých pojistných událostí jako je úmrtí, trvalé následky způsobená úrazem nebo invaliditu. Co je však v tabulce alarmující, je nízké pojistné krytí u prvních čtyř položek. Předpokládejme, že plat životního partnera paní Dity bude průměrný, vhodně nastavená pojistná částka v případě jeho úmrtí by měla být na dvoj až trojnásobku průměrného ročního platu, což je suma v rozmezí od 600 až 900 tisíc. V případě hypotéky nebo jiného typu úvěru by mělo být krytí zvýšeno o tento závazek. Čtěte také: Základní pojmy životního pojištění

Smrt v očích pojišťoven má dvě tváře

Smrt způsobená úrazem je oblíbeným trikem pojišťoven, jak obalamutit klienta. Statisticky je smrt způsobená úrazem méně častá než smrt úrazem nezpůsobená. V řadě životních pojistek však položka „Smrt“ zcela chybí a je nahrazena „Smrtí úrazem“. Netřeba uvádět, co se stane v případě, když člověk zemře ve spánku anebo v důsledky závažného onemocnění, třeba rakoviny nebo leukémie. Pojišťovna obmyšleným osobám lakonicky sdělí, že na smrt v důsledku těžkého onemocnění se nevztahuje smrt úrazem. Tudíž nevzniká povinnost pojišťovny plnit.

Trvalé následky úrazu

Pojistná suma 500 tisíc korun je na hraně únosnosti. Obecně se doporučuje i několik milionů korun. Zatímco v případě smrti zinkasují pojistnou částku obmyšlené osoby, tedy ti, které pojištěnec uvedl ve své smlouvě, v případě trvalých následků jdou peníze na krytí životních potřeb postiženého. Invalidní důchod nemusí v některých případech poskytovat dostatečný příjem pro důstojný život.

Trvalé následky úrazu často pro postiženého znamenají změnu životního stylu. Například oběť nehody, po které osoba ochrne a zůstane upoutána na invalidní vozík, musí provést určité stavební úpravy v bytě, aby ho mohla i nadále obývat. Nehledě na další výdaje v podobě úpravy osobního automobilu. Stát hradí na úpravu vozidla 200 tisíc korun, ale tato částka mnohdy stačit nemusí. Případně poskytuje slevu na dani z přidané hodnoty až do částky 100 tisíc korun. Čtěte také: Dvouhlavé investiční životní pojištění

Vlastní kapitolou je pořízení vozítka Elbee (jenž vypadá jako minivůz Smart) od společnosti Závody lehkých konstrukcí Loštice, které vyjde na půl milionu korun a je zatím jediným svého druhu na světě.

Invalidita

Podobně i pojistné kryt invalidity způsobené úrazem by mělo být o dost vyšší. Jen vyřízení samotného invalidního důchodu je běh na nejméně tři měsíce. Často dochází k nejrůznějším administrativním průtahům kvůli chybějícím podkladům pro přiznání invalidního důchodu. Ten vám sice může být vyplacen i zpětně, ale složenky na vás nepočkají.

Řada pojišťoven tak nabízí svým klientům i pojištění invalidity. Na tomto místě se ujistěte, jestli pojišťovny uznávají státní podmínky pro jeho přiznání anebo mají vlastní. Výplata může proběhnout jednorázově anebo pravidelně.

Co pojistit?

Pojištění drobných úrazů nebo pracovní neschopnosti má určitě své výhody, ale neměli byste nabýt dojmu, že jde o veledůležitá pojištění. Vaši pozornost by měly poutat zejména závažné události jako je úmrtí, invalidita, trvalé následky, závažná a dlouhodobá onemocnění či dlouhodobá péče. Čtěte také: Rizikové životní pojištění: Kdy sjednat a jak vysoké nastavit pojistné plnění