reklama

Jak nejlépe zhodnotit 20 tisíc korun ročně?

Josef Švejda dne 09. 02. 2011 - 00:00

Jaký spořicí nebo investiční produkt vám přinese nejvyšší čistý výnos pro vklad 20 tisíc korun? My to víme, neboť jsme to spočítali za vás. Podívejte se na výsledek.

Získat ročně na svém vkladu nebo investici výnos pět a více procent nemusí být problém. Horší je to se vstupním vkladem. Platí zásada, že čím rizikovější investice, tím je výnos nejistý. Magickou hranici pěti procent lze však překonat. A nemusíte přitom vlastnit ani žádné akcie.

V modelovém příkladu si ukážeme, že i s takovými spořicími a investičními produkty, jako jsou spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření nebo otevřené podílové fondy lze zajistit získat slušný výnos. Čtěte více: Úrokové sazby u spořicích produktů vyšší než pět procent

Spořicí účty ani termínované vklady nedokáží během jednoho roku při vkladu 20 tisíc korun vygenerovat vyšší úrok, než jsou čtyři procenta. Zatímco stavební spoření nebo podílové fondy tento výnos dokáží překonat.

Pokud dokážete každým rokem odložit stranou 20 tisíc korun a vydržet to po dobu alespoň šesti let, získáte níže uvedené výnosy. Proč zrovna šest let? Šest let je povinná vázací doba u stavebního spoření, po kterou musíte spořit, abyste získali nárok na státní příspěvky. Pokud byste smlouvu ze stavebního spoření vypověděli dříve, budete muset již připsané podpory vrátit zpět státu.

V níže uváděných příkladech se nepočítá s inflací, která činí v současné době 1,5 procenta.

Jak vysoký výnos dostanete při různých formách spoření a investování?

Pro začátek začněme něčím jednoduchým, jako je spořicí účet. Budeme brát v úvahu, že roční úroková sazba na vašem spořicím účtu bude 1,75 procenta. I když lze dosáhnout vyšší úrokové sazby, třeba 3,5 procenta na spořicím účtu Creditas, je 1,75 procenta zlatým středem. Za tento úrok můžete využít spořicí účty třeba u ING Bank a jejím proslulém ING Kontu nebo Spořicí účet LBBW Bank. Měsíčně na spořicí účet s úrokovou sazbou 1,75 procenta pošlete 1667 korun, což je jedna dvanáctina z částky 20 tisíc korun. Úroky jsou připisovány měsíčně. Čtěte více: Malý přehled spořicích účtů bez zbytečných ALE...

Výnosy na spořicím účtu za rok a za šest let

Roční úroková sazba: 1,75 %
Měsíční vklad: 1667 Kč
Výnos za rok: 20 195 Kč
Výnos za 6 let: 126 640 Kč

Ve výše uvedené tabulce je výpočet ročního a šestiletého výnosu na spořicím účtu. V tabulce se nepočítá s 15procentní srážkovou daní, kterou musíte uhradit z vašich výnosů. Respektive ji za vás odvede banka nebo družstevní záložna, která vám spravuje spořicí účet. Pokud budeme počítat se srážkovou daní, naspoříte si za rok 20 168 korun a za šest let 125 657 korun. Rozdíl mezi vloženými penězi a zhodnocenými bude v šestiletém horizontu 5 657 korun. Čtěte více: Termínované vklady vs spořicí účty

Zhodnocení termínovaných vkladů za rok a za šest let

U výpočtu úrokové sazby termínovaných vkladů bude oproti spořicího účtu upravena perioda vkladu. Nebude se počítat s měsíčním vkladem, ale s ročním, a to s celou částkou 20 tisíc korun. Čtěte více: Redakční test: Úrokové sazby u spořicích produktů vyšší než pět procent

Roční úrokovou sazbu pro úročení jsme zvolili ve výši 3,5 procenta. Takový úrok dokáže například vygenerovat Akční termínovaný vklad od Evropsko-ruské banky. Výpovědní lhůta je jeden rok a první vklad není bankou požadován. Čtěte více: Termínované vklady v českých družstevních záložnách

Přehled výnosů na termínovaném vkladu

Roční úroková sazba: 3,50 %
Roční vklad: 20 000 Kč
Výnos za rok: 20 700 Kč
Výnos za 6 let: 135 558 Kč

Čistý výnos po prvním roce po zdanění bude činit 20 595 korun. Po šesti letech pak 133 133 korun. V čistých číslech získáte navíc 13 133 korun.

Dalším produktem v řadě je stavební spoření. U něj je zvolena částka 20 tisíc korun, přičemž státní příspěvek činí jen deset procent z této sumy. Účet ze stavebního spoření je úročen dvěma procenty. Veškeré výnosy podléhají 15procentní srážkové dani. Zde nastává drobná odlišnost a to, že účet ze stavebního spoření je zpoplatněn třistakorunovým poplatkem placeným jednou za rok. Čtěte více: Co letos čeká stavební spořitelny a stavební spoření obecně?

Výnosy ze stavebního spoření

Roční úroková sazba: 2,00 %
Roční vklad: 20 000 Kč
Připsaná státní podpora za rok: 3 000 Kč
Výnos za rok (vklad plus podpora): 23 460 Kč
Výnos za 6 let: 140 760 Kč

Váš čistý výdělek za šest let spoření tak bude u stavebního spoření 20 760 korun.

Nejvýnosnější produkt: Investování do podílových fondů

Nejlépe ze všech výše uvedených variant se jeví investování do otevřených podílových fondů. Jestliže budete investovat po dobu šesti let, můžete zvolit akciové podílové fondy, které mají doporučený investiční horizont pět let. Navíc se vyhnete i zdanění výnosů. Po šestiměsíčním držení podílových listů splňujete tzv. daňový test, díky kterému nemusíte platit daň z výnosu. Své stinné stránky mají i podílové fondy. Kromě rizika v podobě ztráty výnosu, můžete ztratit i část původního vkladu neboli jistiny.

Nepříjemnou záležitostí může být i poplatková politika fondů. Investiční společnosti, které fondy provozují si účtují z každého nákupu anebo prodeje poplatek vyjádřený procentem z vkládané či vybírané částky. Každým rokem navíc musíte zaplatit správcovský poplatek, který se vypočítává z hodnoty celého vašeho investičního portfolia podílového fondu. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Otevřený podílový fond

Roční úroková sazba: 8,00 %
Roční poplatky: 3,00 %
Roční vklad: 20 000 Kč
Výnos za rok: 20 952 Kč
Výnos za 6 let: 141 655 Kč

Váš zisk po době šesti let, kdy jste investovali u podílových fondů, bude 21 655 korun. jde tak o nejvyšší možný zisk celého našeho testu. Druhým produktem co se ziskovosti týče je stavební spoření s výnosem lehce přes 15 tisíc korun. Třetí místo obsadil s 13 tisíci korunami termínovaný vklad. Bramborová medaile patří spořicímu kontu. To dokázalo za celé šestileté období vygenerovat zisk necelých šest tisíc korun.

Úskalí testu

Celý tento test má jedno zásadní úskalí. Počítá se v něm s jednou úrokovou sazbou. Například u termínovaných vkladů poroste úrok v závislosti na vkladu. Čím vyšší vklad, tím vyšší úroková sazba.

Kapitolou samo pro sebe je investování do fondů. Zatímco poplatky se dají velice přesně zjistit před samotným investováním, výnosy vám nikdo předem nezajistí. Výjimku představují garantované nebo zajištěné podílové fondy. U těch však příliš nehrozí, že by vygenerovaly osmiprocentní výnos. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů