reklama

Jak obsadit pracovní místo

redakce dne 30. 04. 2020 - 00:00

Najít vhodného zaměstnance bývá pro zaměstnavatele výzva. Existuje celá řada možností, jak získat vhodného pracovníka.

Růst nezaměstnanosti je pro personalisty okamžikem, kdy mohou začít s hledáním kvalitní, a především motivované pracovní síly. Dochází i ke korekcím v očekávání výše mzdy nebo platu. Přestřelené mzdové požadavky se vracejí na snesitelnou mez. Především pro stávající zaměstnance, kteří přestávají trpět pocitem méněcennosti, že se na ně s navýšením platu pozapomnělo. V ekonomicky příznivých dobách se vyšším mzdám obvykle těší nově nastupující zaměstnanci než ti stávající.

Potenciální zaměstnavatelé mohou při hledání vhodných pracovníků a pracovnic do zaměstnání využít celou řadu variant. Některé jsou dobré, jiné méně, některé, jako třeba protekcionismus, je za hranou etiky a obecné pracovní morálky. Přesto není zaměstnavatel jako zaměstnavatel.

Čtěte také: Nejlepší čas na změnu práce

Na určité typy zaměstnavatelů je přitom lépe vidět než na ostatní. Dobře si jsou toho vědomi starostové menších obcí, kteří obsazují do úřadů svoje kamarády. Nic tak nepraští do očí, jako třeba obsazování pracovních míst na obecním úřadě menší obce, kde jsou nově příchozí zaměstnanci z okruhu přátel, kamarádů a známých starosty tam působících.

Nejinak je tomu i v případě rodinných firem, které obsazují klíčové posty z řad příbuzných. Naštěstí není v Česku oblíbený model ruskojazyčných mafií, které na pracovní posty přijímají mužské příslušníky rodin – otce a syny, bratry a bratrance, zetě a švagry.

Existuje několik způsobů, jak obsadit volná pracovní místa – ať už ve státní správě, samosprávě, neziskovém sektoru anebo ve firmách.

Téměř každý personalista si chce co nejvíce usnadnit práci. Kromě zřejmě nejrozšířenějšího náboru nových pracovních míst přes pracovní portály a různorodou personální inzerci, volí i další způsoby recruitmentu. Na ty se v tomto příspěvku zaměříme.

Pracovní inzeráty

Nejčistější způsob náboru je reakce na pracovní inzerát. To doprovází čekání, zda váš personalista nebo jiná odpovědná osoba, posune směrem do výběrového řízení. V opačném případě vám oznámí, že jste do výběrka nebyli zařazeni.

Čtěte také: Jak se připravit na přijímací pohovor

Pro mezi sebou neznámé osoby – personální vs kandidát či kandidátka – jde o určitou míru formy loterie. Pro obě strany je to riziková záležitost – nikdy neví, kdo jim nastoupí do firmy. Samotný uchazeč jde na tenký led, když nastupuje k novému zaměstnavateli. Bez znalosti pracovního a lidského prostředí může nejednou šlápnout vedle.

Doporučení

Pracujete jako seniorní pracovník a dostanete od libovolné osoby ve vašem okolí tip na práci jinde. Doporučení zaměstnanců napříč pracovním trhem bývá většinou ve chvílích, kdy se firma nedobrovolně loučí se svým zaměstnancem. Třeba z důvodu krachu firmy anebo propouštění z důvodu radikálních organizačních změn. Je to také snaha, jak může nadřízený alespoň částečně pomoci propouštěnému zaměstnanci.

Čtěte také: Rozdíly při náborování absolventa a profesionála

Doporučení se v poslední době docela dobře ujala profesní síť Linkedin. Na základě propojování jednotlivých uživatelů mezi sebou dává potenciálnímu personalistovi dobrou základní představu o kvalitách uchazeče o práci.

Přetahování zaměstnanců

Podobně jako doporučení, je i přetahovaná určena zejména pro seniornější zaměstnance. U nich dochází časem k situacím, kdy je přetahují jejich bývalí kolegové nebo nadřízení. Zkrátka vědí o jejich kvalitách, ale i slabých stránkách, a chtějí je mít ve svém novém působišti po svém boku.

Nábory jsou jednou z možností, jak získat nejlepšího pracovníka v daném čase a oboru.

Oblíbenou praktiku kradení zaměstnanců si oblíbili především manažeři, kteří potřebují mít v novém týmu oporu v loajálním zaměstnanci, jemuž mohou důvěřovat. Toto spojení bývá výhodné v situacích, kdy bývalý podřízený je s novým nadřízeným nespokojený. Stačí, aby si spolu lidsky nesedli, a už přichází pro zaměstnance impuls k hledání nového zaměstnavatele.

Vracející se zaměstnanci

Jako bumerang jsou vracející se zaměstnanci. U zaměstnavatele již v minulosti působili a jejich návrat nebývá ničím neobvyklým. Pakliže se nerozešli ve zlém. Bumerangoví zaměstnanci se oproti přetahovaným liší především náklonností k dané firmě, značce, jménu, které má vybudované na trhu.

Čtěte také: Práce budoucnosti: Kdo se uplatní?

Jednoduší je i jejich zapracování. Sdílejí rovněž stejné hodnoty a znají své bývalé kolegy.

Rodinné firmy

Nábory do rodinných firem probíhají specificky, především mezi rodinnými příslušníky majitelů společností. Nejeden otec nebo matka zakladatel se už vidí, jak po něm jednoho dne převezme potomek kormidlo nad jím budovanou firmou. Přičemž se ne vždy tato představa naplní.

Mezigenerační předání společnosti se podaří zhruba ve třetině případů. Přesun na třetí generaci se podaří čtyřem firmám ze sta. Počítáno z původní generace zakladatelů.

Pro nástupnickou generaci stačí, aby se jenom dobře narodili, případně si jich v příbuzenstvu všiml podnikající strýček nebo tetička.

Přesto mají členové rodin působení v rodinných firmách jistější. Často do nich vstupují ještě při studiu a procházejí postupně téměř všemi pracovními pozicemi. Suplují tak získávání zkušenosti zakladatelů, kteří na počátku podnikání také procházeli postupně firmou a v průběhu doby najímali na různé úseky kvalifikované zaměstnance. Nejeden zakladatel byl dělníkem, řidičem, účetním, mistrem, zkrátka kýmkoliv, kým v daný okamžik potřeboval být.

Spolupráce mezi firmami

Ani přechody zaměstnanců a manažerů mezi spolupracujícími firmami na bázi dodavatel-odběratel nejsou ojedinělé. Občas to v některé ze spolupracujících firem zaskřípe a pro daného pracovníka je vhodnější přejít ke konkurenci. Kladem je, že se mezi sebou obě pracovní strany znají.

Čtěte také: Jak vypadá dobré pracovní místo?

Z externí spolupráce do interní

Pracujete přes agenturu? Případně docházíte do dané organizace jednou nebo vícekrát týdně, avšak nepatříte mezi kmenové zaměstnance. Získat pracovní místo lze i přechodem z externí spolupráce. Stačí, abyste zapadli svými pracovními dovednostmi do představy zaměstnavatele, který nemusí otevírat výběrové řízení. Nejednou se tak z brigádníků stávají kmenoví pracovníci.

Podobně jsou na tom různé stáže nebo odborné výcviky, na které docházejí studenti středních a vysokých škol. Potenciální zaměstnavatel si je postupně prozkouší a těm nejlepším dá příležitost v podobě plného pracovního úvazku.

Protekce

Poslední varianta obsazování pracovních míst je protekce. Vysněné získání teplého místečka umetou příbuzní anebo dlouholetí přátelé, spolužáci apod. Proč si mezi sebou nepomoci, když ani jednoho moc nestojí zaměstnat něčí blízkou osobu? Protekce se hojně vyskytuje ve státní správě nebo samosprávě. Zkrátka všude, kde nemusí zaměstnanci odvádět výkony a kontrola výstupu jejich práce je horší. Nemusí jít o neschopného zaměstnance, za kterého se přimluvila tetička nebo maminka u svého dlouholetého kamaráda z vysoké.

Čtěte také: Práce: Privátní versus veřejný sektor

Oproti doporučení je protekce dohoda. U doporučení je na zvážení budoucího zaměstnavatele, zda dá na autoritu osoby, která mu doporučuje kandidáta do pracovního poměru. Protekce tuto možnost volby odbourává.

Ojedinělá protekce je mezi například podnikajícími příbuznými. Proč obsazovat pracovní místo ne úplně schopným synovcem nebo neteří? Existují i výjimky a dobře pracovně uklizený příbuzný napáchá mnohem méně škody. Zároveň se v širší rodině zachová klid.

Rozšířeným způsobem hledání nových zaměstnanců bývá s největší pravděpodobností stále dobrá personální inzerce napříč platformami. S odstupem zřejmě následuje doporučení, přetahování a vracející se zaměstnanci. Protekce při hledání pracovního místa snad ubývá. O potenciálním přijetí kandidáta by měly rozhodovat především jeho přínosy, kvality, pracovní historie než přeochotná tetička, která se zná s každým široko daleko.