reklama

Jak „poradci“ kombinují stavební spoření a investiční životní pojištění

redakce dne 06. 12. 2012 - 00:00

Snadná cesta k penězům je kombinace „stavebka“ a „investička“. Na jedné straně jsou vysoké výnosy, na druhé pak naštvaní klienti.
 

Finanční poradci, kteří nehrají se svými klienty fair hru, přišli na způsob, jak se dostat k penězům a současně o ně nepřijít. Oním finančním perpetum mobile generující jisté a zároveň astronomické provize je kombinace stavebního spoření a investičního životního pojištění.

Jednoduchý způsob výdělku

Celý postup je přitom velice jednoduchý. Poradce doporučí klientovi, aby vypověděl smlouvu ze stavebního spoření a vložil ho na investiční životní pojištění. Jestliže ho klient poslechne, jde většina peněz z této provedené transakce poradci do kapsy. Provize jsou v tomto ohledu vysoké a prakticky nedobytné. Klientovi navíc hrozí případná exekuce od pojišťovny, když nezaplatí další splátku pojistného.

Jak to funguje

Stavební spoření má v Česku uzavřeno na 4,5 milionu lidí. Logicky se lze snadno dobrat k výpočtu, že na jedné smlouvě by mohlo být uloženo zhruba 140 tisíc korun. To za předpokladu, že klient spořil po celou šestiletou vázací lhůtu 20 tisíc korun a každoročně získal maximálním možnou státní podporu plus přijaté úroky.

Držet peníze na stavebním spoření i po uplynutí vázací doby nedává příliš smysl, neboť efektivní úroková sazba se snižuje. Peníze by odvedly lepší práci v rámci investic anebo třeba uložením na termínovaném vkladu či spořicím účtu.

V této fázi, kdy se klient rozhoduje co s penězi učiní nadále, nastupuje na scénu zlý finanční poradce. Ten klientovi doporučí, aby peníze investoval v rámci předplaceného investičního životního pojištění. Jestliže klient svolí, poradce prozřetelně rozděluje platbu pojistného na dvě části. Nejčastějším důvodem je, že si předplatí investici na dva roky dopředu a získá navíc vyšší výnos, neboť peníze investuje jednorázově, avšak bez nutnosti vkládat druhý rok zbylou část. Zprostředkovatel navíc před svou ovečkou taktně zamlčí fakt, že peníze je nutné třetím rokem opět vložit. Co nezapomene vypíchnout je informace, že po dvou letech může být investice zrušena a klient dostane peníze zpět.

Vysoké provize, žádné peníze

Kamenem úrazu je konstrukce nákladů životního pojištění, zejména investičního a kapitálového. Ty fungují tak, že pojišťovny náklady spojené se sjednáním těchto produktů promítají do prvních dvou let od sjednání a podepsání smlouvy. Po dvou letech tak často dochází k situaci, kdy si klient chce vybrat peníze, ale v „pojistce“ nemá žádnou investici. Veškeré vložené finanční prostředky se rozpustily do provize poradce. Ten navíc splnil i běžnou dvouletou podmínku v podobě stornoprovizí. Právě díky vysokým provizím vás bude případná výpověď životního pojištění finančně drahá.

Kolik dostane poradce?

Finanční poradce za tento jednoduchý obchod dostane zhruba 30 až 100 procent roční úložky. To v případě, že pracuje pro některou z velkých MLM finančně-poradenských společností. Pokud je poradce současně uvědomělý a využívá služeb některého z tuzemských brookerpoolů, může být jeho provize zhruba 80 až 150 procent z roční platby pojistného. Vloží-li klient do investiční pojistky roční pojistné ve výši 70 tisíc korun, jsou provize zhruba od 21 do 105 tisíc korun.

Podobně funguje i misseling, ve kterém dochází k úmyslnému poškozování klienta při neustálém znovu sjednávání finančních produktů, z nichž plyne tučná provize.

Co z výše uvedeného plyne? Peníze ze stavebního spoření byste neměli jednorázově vkládat do žádného typu investic nebo investic s pojistkou, jako je to v rámci IŽP či KŽP. Finanční prostředky získané ze stavebního spoření můžete i nadále zhodnocovat třeba investováním, ale vždy je vhodné celou částku rozdělit na několik menších a nakupovat cenné papíry (nejčastěji podílové listy nebo akcie) postupně, třeba během jednoho roku.