reklama

Jak poradci podvádějí své klienty

redakce dne 10. 09. 2013 - 01:00

Finanční poradci někdy podvádějí své klienti. Nabízejí jim finanční produkty, které vůbec nepotřebují, případně je okrádají jinak.
 

Finanční poradci to s klienty umí. Do vztahu s klientem vstupují jako nepopsaná kniha a jakmile vycítí příležitost k obchodu, neváhají ji využít. Někteří si však pletou dobrý obchod pro obě strany s jednostranným aktem. Výhodnost akvizice je pouze pro toho, kdo produkt nabízí, tedy pro poradce. Čtěte také: Velikost finančně poradenské společnosti nezaručí kvalitu poradenství

Klienti však nejsou úplně bezradní, když se dostanou do osidel nekalých finančních poradců. Jako první pomoc slouží storno daného finančního produktu. Případně mohou komunikovat s finančně-poradenskou společností, ze které poradce pochází anebo s pojišťovnou či bankou o odstranění škody. Nezastupitelné místo má komunikace s daným poradcem a důrazná žádost o uvedení věcí do původního stavu. Čtěte také: Jak poznat nekvalitního „finančního“ poradce?

Bedlivé oko centrální banky

Na to, jestli všichni zúčastnění hrají podle stejných a férových pravidel, dohlíží Česká národní banka (ČNB). Ta kromě dohledu a regulace stanovuje i postihy. Jen během letošního prvního pololetí uložila investičním a pojišťovacím zprostředkovatelům pokuty ve výši šesti milionů korun. Za celý loňský rok uložila pokuty v hodnotě 12 milionů korun. Kromě pokut může centrální banka uložit nápravné opatření, jehož výsledkem by mělo být odstranění zjištěných nedostatků. Co však není v kompetenci ČNB je rozhodnutí o odškodnění. V těchto případech se musí každý postižený klient obrátit na soud.

ČNB registrovala k 30. červnu 2013 celkem 151 794 pojišťovacích zprostředkovatelů a 7 771 investičních zprostředkovatelů.

Mezi nejčastější prohřešky investičních zprostředkovatelů patří zejména nadměrné obchodování. Pojišťovací zprostředkovatelé naopak poskytují klientům málo informací. Typickým příkladem je nabídka životního pojištění s kapitálovou či investiční složkou jako spořicí produkt. Čtěte také: Zlí finanční poradci: Vlci v obleku

Nadměrné obchodování

Někteří investiční zprostředkovatelé nabízejí zákazníkům nadměrné obchodování. Tato nekalá praktika je zaměřená zejména na poplatky plynoucí z jednotlivých transakcí. Poplatky platí klient, ze kterých se poradcům vypočítávají provize. Vyšší objem obchodů je navíc v celé řadě případů prováděn bez řádné investiční strategie a hmatatelným přínosům pro klienta. Jsou známy případy, kdy nadměrné obchodování odčerpalo značnou část původně investované sumy.

Investičko jako takové lepší spoření

Neseriózní poradci přirovnávají investiční životní pojištění ke spoření. Klient tak mylně pochopí, že tento produkt je určen ke spoření a těší se, že pokud ho předčasně zruší, získá zpět veškeré vložené prostředky včetně úroků. Ve skutečnosti obdrží pouze tzv. odkupné, které je podstatně nižší než dříve zaplacené pojistné. Čtěte také: Jak „poradci“ kombinují stavební spoření a investiční životní pojištění

Nejdřív přečti, poté „možná“ podepiš!

Spotřebitelé by si měli uvědomit, že sjednáním finančních produktů rozhodují o své finanční budoucnosti a ještě než podepíší příslušnou smlouvu, měli by vše pečlivě zvážit. Neměli by se tak spoléhat pouze na ústní sdělení poradců. Před podpisem je nutné si danou smlouvu přečíst a porozumět ji, případně si ji od někoho zkušeného a důvěryhodného nechat vysvětlit. Čtěte také: Riziko pro klienty představují prodejci finančních produktů