Jak postupovat při invaliditě a úmrtí účastníka třetího pilíře

Třetí pilíř důchodového systému oproti druhému pružněji reaguje na dvě časté životní situace účastníků a jejich vliv na penzijní spoření.

 

Produkty určené na zajištění života ve stáří jsou v České republice tři. Jmenovitě jde o penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření, které jsou ve třetím pilíři a důchodové spoření ve druhém pilíři. Paleta produktů, které lze využít pro šťastné prožití podzimu života je více, avšak nejsou z hlediska státu tak štědře podporovány. Byť ani zajímavé příspěvky z eráru nemusejí v některých případech být tím pravým důvodem pro kvalitní rozhodnutí sjednání či setrvání v penzijních produktech. Lepší službu mohou udělat investiční produkty, jako jsou akcie, podílové fondy a investiční certifikáty či fondy a programy životního cyklu. Čtěte také: Tři časté otázky týkající se druhého a třetího pilíře

Invalidita

Invalidní penze je účastníkovi poskytnuta za podmínky, že spořil alespoň 36 měsíců a zároveň mu Česká správa sociálního zabezpečení přiznala třetí stupeň invalidity. Vyplacení penze pak proběhne na základě dohody z penzijní společností. Lze volit mezi jednorázovým vyrovnáním anebo v dávkách. Jestliže však některý z těchto nároků nesplníte, můžete spořit i nadále. Jednou z možností je vypovědět smlouvu z třetího pilíře anebo pozastavit hrazení příspěvků. Čtěte také: Jak na invalidní důchod

Úmrtí účastníka

Jestliže účastník zemřel, postupuje se podle toho, jestli se nacházel ve fázi spoření anebo ve fázi čerpání penze.

Fáze spoření

Při úmrtí účastníka ve fázi spoření se rozlišuje, jestli si spořil do transformovaného fondu (bývalé penzijní připojištění) anebo do účastnického fondu (doplňkové penzijní spoření). Při první možnosti dostávají pozůstalí oprávněné (obmyšlené) osoby veškeré uspoření finanční prostředky, které sestávají z již zaslaných úložek a státních příspěvků, tak i z nich plynoucích výnosů. Doba spoření musí trvat nejméně tři roky.

Byl-li zemřelý v účastnickém fondu, dostanou pozůstalí odbytné, které se sestává pouze z naspořených vlastních příspěvků a jejich výnosů, avšak bez státních příspěvků a jejich zhodnocení. Čtěte také: Důchodové hrátky s podporami a slevami na dani

Fáze výplaty penze

Jestliže účastník zemřel a pobíral doživotní penzi, výplata se pozastavuje a pozůstalí nemají na další peníze nárok. Pakliže byla penze sjednaná na dobu určitou, vyplácí se dědicům rozdíl mezi dohodnutou výplatou a již vyplacenou částkou. Vše probíhá ve formě jednorázové dávky.

Zákonné podmínky

Penzijní produkty definovány zákonem. Podle něho se řídí jak samotné penzijní společnosti, tak i účastníci, kteří tyto produkty využívají. Veškeré změny provádějte vždy s kvalifikovaným pracovníkem penzijní společnosti nebo finančním zprostředkovatelem. Ostatně změny jako jsou obmyšlené osoby, úprava měsíčních úložek nebo ukončení produktu by bez spolupráce s výše uvedenými stranami ani nešly provést.

Řada lidí zapomíná, že i taková „banalita“, jako je snížení či zvýšení měsíční úložky, je nutno nahlásit penzijní společnosti. Od výše příspěvků se odvíjí státní podpora.

Podobně jsou na tom i ti, kteří by z různých důvodů chtěli na nějaký čas přestat spořit. Penzijní společnost může po šesti měsících, kdy nepřijala od účastníka žádný příspěvek, vypovědět smlouvu. K této praxi není příliš často přistupováno. Do budoucna nelze vyloučit čistky v klientských kmenech podobných těm, které potkali některé klienty stavebních spořitelen. Čtěte také: Stavební spořitelny vypovídají smlouvy

Přihlaste se k odběru novinek