reklama

Jak pracujeme aneb Průměrná mzda v Česku

Josef Švejda dne 04. 01. 2011 - 00:00

Jedno přísloví praví, že bez práce nejsou koláče. Jestli jsou koláče navázané na průměrnou mzdu, tak by to mohlo znamenat, že dvě třetiny práceschopného obyvatelstva v České republice jsou líní flákači.

Průměrná měsíční hrubá mzda činila podle údajů Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí minulého roku 23 665 korun. Po přepočtu na čistý příjem, kdy zaměstnanec nemá žádnou úlevu nebo daňový bonus, činí 18 262 korun. Ještě v prosinci minulého roku to bylo o stokorunu více. Důvodem je snížení daňové slevy na poplatníka z původních 2070 korun měsíčně na současných 1970 Kč. V České republice má zhruba dvě třetiny práceschopného obyvatelstva mzdu nižší než je průměr. Naopak nadprůměrnou mzdu pobírá zhruba třetina zaměstnanců.

Tip » Podívejte se do pravidelně aktualizovaného přehledu průměrné mzdy

Tento průměr je však ošidný. Nejvyšší průměrné mzdy jsou v informačních a komunikačních činnostech, dále pak v peněžnictví a pojišťovnictví. V obou segmentech přesahuje za vykonanou práci průměrná hrubá mzda 40 tisíc korun. Naopak nejméně jsou ohodnoceni zaměstnanci v oborech ubytování, stravování a pohostinství. V tomto odvětví byla podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve třetím čtvrtletí minulého roku průměrná hrubá mzda 12 785 korun. Čtěte více: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Průměrná měsíční hrubá mzda v letech 2000 až 2010

Rok Hrubá mzda
2000 13 219 Kč
2001 14 378 Kč
2002 15 524 Kč
2003 16 430 Kč
2004 17 466 Kč
2005 18 344 Kč
2006 19 546 Kč
2007 20 957 Kč
2008 22 593 Kč
2009 23 488 Kč
2010 23 665 Kč*

Zdroj: Český statistický úřad; Poznámka: *) údaj je za 3. čtvrtletí 2010

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny průměrné hrubé mzdy, tak jak je vypočítal ČSÚ. Vývoj hrubé mzdy má v průběhu let rostoucí tendenci. Pro letošní rok se nedá příliš očekávat, že by průměrná hrubá mzda dosáhla magické sumy 25 tisíc korun. I když je národní hospodářství z nejhoršího venku, zaměstnavatelé jsou i nadále opatrní a svým zaměstnancům mzdu nebo plat příliš nezvyšují. Čtěte více: Nezaměstnanost: Počty nezaměstnaných a růst nových pracovních míst

Průměrná mzda v závislosti na inflaci

Kromě sledování pohybu průměrné mzdy je nutné vidět i další souvislosti, které souvisí s odměňováním lidí za jimi vykonanou práci. Klíčovým ukazatelem je inflace. Jestliže byl nárůst hrubé mzdy ve třetím čtvrtletí 2010 o dvě procenta vyšší, než ve stejném období roku 2009, nemusí to být ještě důvod k oslavě. Spotřebitelské ceny se ve 3. čtvrtletí 2010 oproti stejnému čtvrtletí roku předcházejícího zvýšily o 1,9 procenta. Mzdy tak reálně rostly o 0,1 procenta, což je v přepočteném vyjádření nárůst o 23,35 koruny. Nárůst se počítá z průměrné hrubé mzdy ze třetího čtvrtletí 2009, která činila 23 350 Kč. V praxi jste si tak mohli dát zhruba jedno pivo navíc. Čtěte více: Co se státním zaměstnancům nelíbí na snižování odměn?

Jednou z mála jistot pro pracujícího je stanovení minimální mzdy, která je již od roku 2007 stanovena na částce osmi tisíc korun hrubého. V čistém vyjádření je to 7 570 korun.