reklama

Jak překonat inflaci v roce 2014

redakce dne 31. 12. 2013 - 00:00

Ani v roce 2014 inflace jako téma nezapadne. I nadále bude mít pro zhodnocování peněz své nezastupitelné negativní místo.
 

Inflaci nevidíme, zato ji vnímáme. Respektive naše úspory. Ty jsou na inflaci velice náchylné. Na naše finanční prostředky uložené v bance nebo investované prostřednictvím penzijních či investičních společností působí i další faktory jako jsou daně a poplatky, avšak ty jsou viditelné a lze je zjistit z výpisů. Inflace je neviditelná a všudypřítomná, něco jako vzduch, který dýcháme. Čtěte také: Jak inflace ovlivňuje úrokové sazby a další výnosy

Inflace za rok 2013 činila 1,4 procenta.*

Česká národní banka chce do konce letošního roku dostat inflace na dvě procenta. Meziročně dosahovala inflace v listopadu 2013 hodnoty 1,5 procenta. Překonat inflaci je možné pomocí několika způsobů. Nejtradičnější je zdolat ji prostředncitvím spoření, u kterého je vesměs výns znám dopředu anebo při investování, kde je výnos neznámý.

Jak překonat inflaci

Inflaci překonáte jakýmkoliv finančním produktem, který nabízí vyšší zhodnocení. Vezmeme inflaci za celý loňský rok, která činila 1,4 procenta a poměříte ji například nabízenými úrokovými sazbami bank a družstevních záložen. Veškeré nabídky ročních úrokových sazeb pod 1,4 procenta vyřadíte. Jestliže dosáhnete na úrokovou sazbu vyšší 1,4 procenta, máte z poloviny vyhráno. Proč z poloviny? U depozit je nutné ještě od výnosu odečíst srážkovou daň. Tak se může stát, že namísto výnosu na úrovni inflace vám po odečtení daně zbyde čistý výnos 1,119 procenta. Od výnosů případně ještě odečtěte poplatky, je-li jimi produkt zatížen. U spoření je nutné nebrat v potaz hrubý roční úrok, nýbrž jeho očištěnou verzi. Čtěte také: V zajetí čísel: Minimální a průměrná mzda, nezaměstnanost, inflace, HDP

Investiční houpačka

Inflaci můžete vzdorovat i investicemi do podílových fondů, akcií, nákupu investiční zlata apod. V těchto případech je nutné dobře vybrat a být obeznámeni s úskalími, jenž z investic vyplývají. Třeba to, že je nutné držet cenné papíry po určitou dobu anebo že hodnota investice se může v čase měnit a třeba i na nějaku dobu klesnout.

Investice nejsou vhodné v takových případech, kdy potřebujete uchovat nominální výši úspor, třeba na koupi nového automobilu nebo na splacení obchodního podílu ve firmě, a použíte je v dohledné době. Stejně tak se nehodí držet volné finanční prostředky v investicích coby rezervu.


Poznámka pod čarou
*) Informace o výši inflace byla do článku doplněna 8. ledna 2014.