reklama

Jak při investování ušetřit na daních

redakce dne 24. 02. 2012 - 00:00

Při investování do podílových fondů se dají ušetřit peníze. Je však nutné pohlídat si několik faktorů, abyste daň nemuseli platit.
 

Získat výhodu u spoření v podobě neplacení srážkových daní z výnosu lze v současné době jen dvěma způsoby. Oba jsme popsali v článku Jak při spoření ušetřit na daních. Při investování je možný jeden způsob, jak ušetřit při úhradě daní finančnímu úřadu.

Slangově se tomuto postupu říká daňový test. Celý princip spočívá v držení investice po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí lhůty můžete celou nebo část investice prodat, aniž by se na vás vztahovala povinnost uhradit z prodeje srážkovou daň. Zní to sice jednoduše, ale je nutné pohlídat několik dílčích faktorů, abyste zbytečně netratili. Čtěte také: Kam investovat peníze

Šestiměsíční držení podílový listů

Pro daňovou úsporu u investic do otevřených podílových fondů je nutné splnit podmínku šestiměsíčního držení podílových listů. V praxi to znamená, že když v lednu nakoupíte například 1000 podílových listů v podílovém fondu ISČS Sporotrend budete muset celou investici držet nejméně do července. Podmínka šestiměsíční držby musí být splněna. Jestliže prodáte podílové listy dříve, třeba v květnu, vztahuje se na vás povinnost úhrady srážkové daně.

Trochu jiná situace platí v případě, že každým měsícem nakupujete tisíc podílových listů a v září se rozhodnete prodat 3000 podílových listů. Za měsíce leden a únor splníte onu šestiměsíční podmínku, u března pak bude rozhodovat termín pořízení a prodeje. Jestliže v součtu nesplníte podmínku šesti měsíců, zaplatíte z březnového nákupu, který je předmětem prodeje daň. Čtěte také: Kam se dá investovat jeden tisíc korun měsíčně?

Pro splnění daňového testu není rozlišováno, na jaký typ aktiv se daný podílový fond zaměřuje. Jestli jde o akciový, dluhopisový nebo třeba nemovitostní fond.

Akcie a dividendy

Máte-li příjmy z akcií v podobě dividend, budete muset tyto příjmy uvést do příslušné kolonky daňového přiznání. Do položky příjem z kapitálového majetku napište, kolik peněz jste získali na dividendách. I kdybyste všechny peníze reinvestovali zpět do akcií, musíte je zdanit. Čtěte také: Zdanění dividend pro rok 2012

Do budoucna se očekává prodloužení nyní šestiměsíčního daňového testu až na tři roky. U zdanění dividend se investoři naopak dočkají zrušení daně.