reklama

Jak reinvestovat rentu z penzijního připojištění

redakce dne 25. 07. 2014 - 00:00

Výplata renty z penzijního připojištění nahrává pro reinvestice a rozšiřování finančního majetku s pozdějším čerpáním.
 

Pro penzisty jde o jeden z posledních způsobů, jak si na stará kolena přijít ke zhodnocení již jednou zvýnosovaného finančního majetku. Čtěte také: Kolik milionů korun zajistí slušnou penzi?

Výplata renty je skvělým způsobem jak zvýšit finanční majetek. Pro penzistu se k dobru přičítá pravidelná výplata renty z bývalého penzijního připojištění. Po předem danou dobu může dlouhodobě čerpat stejnou sumu. Tu mu penzijní společnost připisuje v pravidelných měsíčních intervalech. Aby penzista získal ze svých peněz maximální možný užitek, je vhodné investovat zhruba jedno desetiletí. Pro středně rizikovou investici je zapotřebí pěti až desetiletý investiční horizont.

Důchod na živobytí

Ještě než začnete odkládat rentu zpět do investic, je nutné se pečlivě zamyslet, jestli dokážete vyžít ze starobního důchodu. Jestliže jste do penze odešli v posledních letech anebo tam výhledově v příštích letech směřujete, měli byste mít dostatečně vysoký důchod k tomu, abyste z něho pokryli veškeré životní náklady. Renta z penzijního připojištění funguje jako peníze navíc, které nutně nepotřebujete, avšak můžete si s nimi zpříjemnit podzim života. Nemáte-li potřebu utrácet více než činí váš aktuální důchod, případně očekávaná důchodová dávka, můžete peníze odklonit do investic a využít je později. Čtěte také: Starobní důchody v roce 2014 a 2044

Pro zhodnocení renty z penzijního připojištění hovoří především fakt, že ze starobního důchodu lze v určitých případech ufinancovat život. Ostatní peníze slouží jako rezerva.

Jak reinvestovat rentu

Pro názornější výklad použijeme příklad. Předpokládejme, že náš typový penzista v posledních 15 letech odkládal do penzijního připojištění tisícikorunu měsíčně. Z toho získal každým měsícem státní příspěvek 150 korun a zároveň uplaňoval slevu na dani, což je dalších 150 korun měsíčně. Peníze získané ze slevy na dani reinvestoval zpět do penzijního připojištění jako mimořádný vklad. Rovněž měl během života štěstí na zaměstnavatele, kteří mu každý měsíc přispěli tisícikorunou. Po přepočtení tak budoucí penzista měsíčně získal 2300 korun, ročně pak 27 600 Kč. Po patnácti letech spoření získal jen na výše uvedených příspěvcích a úložkách 414 tisíc korun bez započtených výnosů. Kdyby uplatnil 20letou rentu, penzijní společnost mu každý měsíc pošle 1725 korun. Tato suma je ideální pro další investice. Čtěte také: Státní podpora odrazuje k vyšším úložkám

Výnos 101 tisíc za 11 let

Pokud by náš typový senior dokázal měsíčně reinvestovat svou rentu plynoucí z penzijního připojištění, naspoří za 11 let při pětiprocentním ročním průměrném zhodnocení částku 308 tisíc korun. Při započtení zbývající jistiny, která mu plyne od penzijní společnosti, získá sumu zhruba 494 tisíc korun. Kdyby se rozhodl z těchto peněz opět čerpat 20letou rentu, dosáhne měsíčně na částku 2058 korun. V praxi tak bude mít pokryté příjmy na dobu tří desetiletí od vstupu do penze. Prodlouží si tím příjem peněz o jednu dekádu a zvýší svou rentu o několik stokorun. Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii