reklama

Jak se vyznat ve fondech

redakce dne 07. 08. 2013 - 01:00

S důchodovou reformou se do širšího povědomí dostaly nové pojmy jako jsou transformované a účastnické fondy.
 

Původní příspěvek nazvaný jednoduše Není fond jako fond od svého vydání v prosinci 2011 lehce zastaral. Od té doby zanikly penzijní fondy, které nahradily transformované fondy. Novinkou jsou účastnické fondy. Otevřené podílové fondy nebo fondy životního cyklu zůstaly nezměněné. Přesto podílové fondy jako takové též zmiňujeme.

Transformované fondy

Transformované fondy začaly v tuzemsku působit po zániku penzijních fondů, které skončily posledním dnem roku 2012. Legislativně se transformované fondy řídí zákonem o penzijním připojištění.

Stejně jako tehdejší penzijní fondy, mají i ty transformované stejné klady. Ty se týkají garance nenulového výnosu a výsluhové penze, kdy je možné získat po 15 letech spoření polovinu naspořených finančních prostředků ve fondu. Jednorázové vyrovnání nebo rentu je možné čerpat po dosažení věku 60 let.

Účastnické fondy

Účastnické fondy vznikly 1. ledna 2013. Jejich chod upravuje zákon o doplňkovém penzijním spoření. Účastnické fondy jsou ve správě penzijních společností, které pečují rovněž o transformované fondy.

Účastnické fondy mají oproti těm transformovaným mírně odlišné podmínky. Účastníkům nemusí garantovat nenulový výnos a nelze v nich získat výsluhovou penzi. Čerpání renty nebo získání jednorázového vyrovnání je podmíněno až splněním věkové podmínky, která je nutná pro získání starobního důchodu od státu. Účastnické fondy jsou určeny pro případné čerpání peněz v rámci tzv. předdůchodů.

Podílové fondy

Podílové fondy spravují investiční společnosti. Majetek podílníků je oddělen od majetku akcionářů, kteří vlastní investiční společnosti. Investorům, jenž vkládají peníze do fondů se říká podílníci. Podílové fondy se zaměřují na investice do různých druhů podkladových aktiv. Na trhu tak jsou fondy akciové a dluhopisové, fondy fondů, fondy peněžního trhu. Podílové fondy se dělí do dvou typů na otevřené a uzavřené.

Uzavřené podílové fondy nejsou příliš rozšířené a od těch otevřených se liší tím, že mají ztíženou možnost prodeje podílových listů zpátky majiteli fondu nebo jiným případným zájemcům.