reklama

Jak si v roce 2010 vedly země BRIC?

Josef Švejda dne 31. 01. 2011 - 00:00

Byl rok 2010 pro země skupiny BRIC příznivý? Vybrali jsme několik ekonomických ukazatelů zemí Brazílie, Ruska, Indie a Číny a porovnali je v kontextu skupiny BRIC.

Svět se v minulém roce oklepával z finanční krize, do které na konci roku 2008 spadl. I když se globální ekonomice začíná zvolna dařit, ne všechny země jsou z hospodářské recese, která po finanční krizi nastoupila, venku. Jejich ekonomiky se i nadále potácejí na hraně dalšího propadu. Země skupiny BRIC však oproti většině západního světa nikam nepadaly, ale naopak rostly. Čtěte více: BRIC: Stručný úvod do investování

Zlaté rezervy a zahraniční měny

Společným jmenovatelem, který mají země BRIC shodné, je velká touha po zlatě a cizích měnách. Jen ve zlatých rezervách a měnách je světovou jedničkou Čína, následovaná Ruskem. Pátým největším držitelem zlata a měn je Brazílie. Indie drží šestou příčku. Celkově držely země BRIC v minulém roce zlata a zahraničních měn za 3,6801 biliony amerických dolarů. Jen samotná Čína měla k poslednímu loňskému dni uloženo zlatých rezervách a měnách 2,622 bilionů amerických dolarů.

Porovnali jsme různé ekonomické ukazatele jednotlivých zemí skupiny BRIC a u každé země představujeme jeden ukazatel, ve kterém je konkrétní stát nejlepší anebo naopak nejhorší z celého společenství BRIC.

Země BRIC mají 2,84 miliardy obyvatel. Celkový hrubý domácí produkt dosáhl v minulém roce součtu 18,323 bilionů amerických dolarů. Oproti tomu Spojené státy americké se zeměmi Evropské unie mají zhruba 811 milionů obyvatel, avšak v roce 2010 dosáhly HDP ve výši 29,61 miliardy dolarů.

Brazílie: Nejnižší míra inflace

Brazílie měla v loňském roce nejnižší míru inflace ve spotřebitelských cenách a to 4,9 procenta. I když je na světě až na 140. místě, ostatní země jako je Čína, Rusko a Indie jsou za touto jihoamerickou zemí. Inflace v Číně loni činila pět procent, v Rusku 6,70 procenta a v Indii 11,70 procenta. Čtěte více: BRIC: Brazílie jako jistota pětiprocentního růstu

Rusko: Nejvyšší HDP na osobu

Ruská federace se svými necelými 150 miliony obyvatel vykázala v roce 2010 ze všech výše sledovaných zemí nejvyšší hrubý domácí produkt na hlavu. Hrubý domácí produkt po přepočtení na jednoho obyvatele Ruska dosáhl částky 15 900 amerických dolarů. Brazílie vyprodukovala HDP na hlavu ve výši 10 900 dolarů, Čína 7400 dolarů a Indie 3400 dolarů.

Nejvýkonnější ekonomikou světa po přepočtu na jednu hlavu je Katar, kdy na každého Katarčana připadá hrubý domácí produkt 145 300 dolarů. Na opačném místě žebříčku se umístily africké státy Burundi a Demokratická republika Kongo. Každá se třemi sty dolary na hlavu. Česká republika v minulém roce vygenerovala HDP převedeného na hlavu 25 600 dolarů.

Indie je světovou dvojkou v počtu pracovníků

Indie dosáhla v loňském roce se svými 478,3 miliony pracovníků druhého nejlepšího globálního i skupinového výsledku. První místo patří Číně, která eviduje 819,5 milionů ekonomicky aktivního obyvatelstva. Třetí příčku ve skupině BRIC má Brazílie, ve které v roce 2010 bylo práceschopných 103,6 milionu lidí. Poslední je vcelku logicky Rusko, jenž je ze skupiny BRIC nejméně lidnatou zemí. Celkově v něm mohlo loni pracovat 75,55 milionů lidí. Čtěte více: Nezaměstnanost: Počty nezaměstnaných a růst nových pracovních míst

Hrubý domácí produkt Číny atakuje hranici deseti bilionů dolarů

Čínská lidová republika, která má jako jediná ze zemí BRIC komunistický režim, dosáhla v minulém roce nejlepšího výkonu v oblasti hrubého domácího produktu. Z globálního hlediska jí patří třetí místo. První místo patří Evropské unii s ročním výkonem HDP ve výši 14,89 bilionů amerických dolarů, následované Spojenými státy americkými s 14,72 biliony dolarů. Čína v loňském roce vygenerovala HDP v celkové výši 9,854 bilionu dolarů. V první desítce zemí, podle objemu HDP, bylo v minulém roce pořadí následující. První příčka patří již zmíněné Evropské unii, druhé místo má USA, třetím hráčem je Čína následovaná Japonskem, Indií, Německem, Ruskem, Brazílií, Velkou Británií a Francií. Země galského kohouta loni vygenerovala hrubý domácí produkt v objemu 2,16 bilionu dolarů.

Indie v minulém roce vytvořila HDP ve výši 4,046 biliony dolarů, Rusko 2,229 bilionu a Brazílie skončila v rámci zemí BRIC na posledním místě s 2,194 biliony dolarů hrubého domácího produktu.

Růst HDP vyjádřený procentně byl následující. Čínské hospodářství v roce 2010 povyrostlo o 10,1 procenta, Indie o 8,3 procenta. Ekonomika Brazílie se zvýšila o 7,5 procenta a Rusko o 3,8 procenta.

Informace použité v článku byly čerpány z World Factbook umístěného na serveru Cia.org.