reklama

Jak spořit na důchod?

redakce dne 16. 04. 2020 - 00:00

Při spoření na důchod začněte co nejdříve. Pravidelně každý měsíc odkládejte alespoň desetinu vašich čistých příjmů.

I při minimální mzdě by měla pravidelná úložka činit nejméně tisíc korun. Prakticky to zřejmě nebude dosažitelné. Částka závisí na vašich finančních možnostech. Prvním produktem, který byste si měli pořídit pro spoření na důchod, je doplňkové penzijní spoření.

Výhody penzijního spoření

Mezi základní výhody zmíněného penzijního spoření patří státní příspěvek až 270 korun měsíčně při pravidelné měsíční úložce 1000 korun a 15% sleva na dani z příjmu pro úložky od 1001 do 3000 korun.

Kromě měsíční částky, kterou chcete spořit na důchod, je dalším kritériem i zvolená investiční strategie. Ta se odvíjí podle výsledků investičního dotazníku, tak i době, kdy půjdete do penze. Máte-li důchod za 10 a více let určitě se nebojte dynamické investiční strategie.

Nárok na výplatu peněz z penzijního spoření máte při dosažení věku 60 let a zároveň je nezbytnou podmínkou spořit souhrnně nejméně 60 měsíců, tj. 60krát byste měli poslat do svého penzijka peníze. Pakliže máte s penzijní společností smluvně uzavřené měsíční úložky.

Při finančních obtížích lze penzijní spoření kdykoliv přerušit anebo snížit měsíční úložku. Spořte pravidelně na měsíční bázi – penzijní společnosti umožňují i 3, 6 nebo 12měsíční cykly. Nevýhodou je větší suma, kterou musíte odložit.