reklama

Jak udržet hodnotu peněz

redakce dne 16. 08. 2013 - 01:00

Uchování hodnoty peněz je důležité pro toho, kdo chce udržet reálnou výši svých úspor v průběhu času.
 

Klíčem k dlouhodobému uchování hodnoty peněz je kouzelná formulka, která zní nějak takto. Výnosy musí převýšit součet inflace, daní a poplatků. Jestliže se vám to podaří, zhodnocujete vaše peníze reálně. V čase vám úspory rostou, stejně tak jejich hodnota.

Uchovat hodnotu peněz je jednou z klíčových dovedností každého rentiéra, budoucího důchodce, ale i spořílka.

Hodnotu peněz lze zachovat několika způsoby. Představíme vám tři možnosti, které jsou více méně vhodné pro běžného člověka, jehož majetek se počítá od vyšších stovek tisíc korun po jednotky milionů.

Depozitní produkty

Pečlivým srovnáním úrokových sazeb v bankách a družstevních záložnách můžete pro své peníze nalézt takový produkt, který bude vhodný pro uchování reálné hodnoty vašich úspor.

S největší pravděpodobností půjde o termínované vklady, které jsou vhodné jak pro konzervativně laděné klienty, tak i pro ty, jenž mají větší část svého majetku v nejistých aktivech. Mezi ně patří držení obchodních podílů firem nebo dokonce nějakou společnost vlastní.

Pro celoživotní úspory je vhodné zvolit takové instituce, které jsou ve vašich očích důvěryhodné a zároveň nabízejí dobré zhodnocení.

Pamatujte na rozložení peněz podle množství. V jedné bance či družstevní záložně byste neměli mít vyšší částku přesahující ekvivalent 100 tisíc eur (zhruba 2,5 milionu korun). Týká se to i společných vkladů, které máte například s životním partnerem anebo máte-li kromě termínovaného vkladu ve stejné finanční instituci ještě osobní či spořicí účet.

Akcie, dluhopisy

Cenné papíry představují další ze tří zmíněných způsobů, kterak uchovat hodnotu peněz. Oproti vkladům představují akcie nepředvídatelné aktivum, u kterého není nikdy jisté, jakou hodnotu bude mít zítra.

Při vhodné správě akciového portfolia mohou plynout vyšší výnosy než je tomu u termínovaných vkladů. Nevýhodou je především nemožnost prodat kdykoliv, neboť ne vždy odpovídá ocenění držených cenných papírů původní investici. Stejně je tomu i tehdy, kdy se akcionáři na základě valné hromady rozhodnou nevyplácet dividendy, případně se sníží výplatní poměr v závislosti na zisku. Tím se sníží i výše dividend oproti minulosti.

Při tvorbě akciového portfolia je lepší nespoléhat se na několik akciových titulů, potažmo nakupovat akcie napříč obory, sektory a regiony. Pro robustní zhodnocení finančních prostředků tímto způsobem je nutné mít nadprůměrné znalosti anebo kvalitního makléře.

Nemovitosti

Poslední možností, jak zachovat hodnotu peněz a zároveň držet fyzický majetek, je investice do reality. Jedno jestli pořídíte byt nebo průmyslovou halu. Základním východiskem pro držení kapitálu v nemovitosti bude stálost hodnoty reality.

Hypoteční krize, která začala před šesti lety dokázala snížit cenu realit i tam, kde to nikdo nepředpokládal. Pro uchování hodnoty je proto nutné zvolit kvalitní nemovitost. V České republice mezi takové reality patří rodinné domy, byty v centrech měst nebo pozemky.

Stejně jako u akcií platí základní poučka, že hodnota aktiva může klesnout pod nákupní cenu. U reality ještě připočítejte delší dobu, která je nutná k jejímu prodeji. Nemovitosti jsou v tomto výčtu nejméně likvidním typem majetku.