reklama

Jak velký balík peněz by vás zajistil do konce života?

redakce dne 28. 11. 2013 - 00:00

Odpověď na zdánlivě banální otázku není ani tak jednoduchá a snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát.
 

V dřívějším textu nazvaném jako Těžký život začínajícího rentiéra jsme se zamýšleli nad tím, jak by si měl počínat budoucí rentiér. Pro šťastnou a bohatou budoucnost v blahobytu je zapotřebí nedělat zbytečné chyby a nekupit jedno špatné rozhodnutí za druhým. V první fázi nabytí většího balíku peněz je důležité nezmatkovat a finanční zdroje zbytečně neutrácet. Je vhodnější si raději odepřít nejedno potěšení ducha i těla. Peníze se snadněji rozkutálejí, ale horko těžko se dávají dohromady.

Ve druhé fázi dochází k rozložení peněz podle finančního plánu. Časová prodleva mezi první a druhou fází může činit od týdnů po roky.

Kolik peněz je hodně?

Základní otázka, kterou si budete muset položit je, kolik peněz je pro vás opravdu hodně. Je to váš roční příjem, anebo půl miliardy korun? Budeme předpokládat, že jste se stali šťastnými majiteli deseti milionů korun. Na jednu stranu jde o velkou sumu peněz, avšak když se odkloníme od zevrubného pohledu, může jít i o malou částku.

Zde si dovolíme krátkou odbočku k úvěrům. Podobně je tomu i v opačném případě a to u půjček. Pro někoho může několikatisícová půjčka představovat doslova bytí a nebytí. Pro jiného člověka nejsou ani milionové dluhy žádnou překážkou. Půjčky i úspory mají společný jmenovatel. Každý je vnímá odlišně. Zejména podle své životní situace a příjmů.

Věk, příjmy, životní plány

Pojďme se podívat na několik typických příkladů, kdy může být deset milionů korun hodně a kdy naopak málo. Pro penzistu ve věku 65 let je deset milionů hodně. Především když není zadlužen, má kde bydlet a pobírá starobní důchod, který mu stačí k životu.

Pro mladého člověka, řekněme ve věku 20 až 30 let, může být uvedená suma nepostačující. Stačí si jen cvičně propočítat, kolik peněz během svého života utratí má-li nyní k dispozici příjem 10, 20 nebo 30 tisíc korun.

Čím nižší příjem, tím delší doba, po kterou ho lze vyplácet. Jenže ani toto pravidlo neplatí absolutně. Je zapotřebí si uvědomit, že ne každý chce odložit peníze stranou a dál žít svůj dosavadní život. Hrozí nebezpečí, že si každý bude chtít co nejvíce užít a nebude se příliš zamýšlet, co bude za deset, dvacet let.

Rozmařilost v hlavní roli

Pro uchování objemu peněz na dlouhý čas dopředu je klíčová především rozmařilost coby vlastnost, která má hlavní vliv na stav vašeho bankovního konta. Jestliže je senior rozmařilý, může všechny finanční prostředky utratit během krátké doby. A platí to i naopak. Mladý muž či žena, kteří se teprve probouzejí z bujaré oslavy osmnáctých narozenin, mohou k penězům přistupovat odpovědněji a využít je pro své životní plány.

Až se vám na účtu objeví velká suma anebo získáte pohádkové dědictví ze závěti tetičky z Ameriky, pamatujte, že první co udělat s čerstvě nabytými finančními prostředky je jejich uložení na spořící účty. Až odezní emotivní nálada a nastoupí vaše racionální já, začněte přemýšlet, co budete dělat s penězi. Nemusíte nikterak spěchat.