reklama

Jak na vstup do druhého pilíře

redakce dne 17. 01. 2013 - 00:00

Vstup do druhého pilíře důchodové reformy je spojený při splnění několika podmínek. Existuje však několik výjimek.
 

Složitost druhého pilíře důchodové reformy je daná několika faktory. Mezi ně patří třeba nastavení vhodné investiční strategie, ale také otázka, kdy do tohoto pilíře vstoupit. Existuje několik variant, které vám mohou zabránit účasti ve druhém pilíři.

Do výčtu základních podmínek patří věk a požadavek, aby účastník byl ekonomický aktivní.

Jsem mladší 35 let

Jste-li mladší věku 35 let, můžete vstoupit do 2. pilíře penzijní reformy kdykoliv. Dovršíte-li věkovou hranici 35 let kdykoliv během roku, vstup do prostředního pilíře důchodového systému musíte stihnout do 31. prosince roku. Totéž platí i tehdy, bude-li vám letos 35 let. Čas pro zapojení do druhého pilíře máte do konce letošního roku.

Pětatřicátníci a starší

Do druhého pilíře můžete vstoupit i tehdy, je-li vám 35 a více let. Jste-li ekonomicky aktivní, tj. máte zaměstnání anebo podnikáte, lze do druhého pilíře vstoupit do 30. června 2013. Jestliže tento mezní termín nestihnete, nebudete již nikdy mít nárok na vstup.

Nepracující pětatřicátníci a starší

Zcela zvláštní situace platí u osob ve věku 35 let a starších, kteří chtějí vstoupit do druhého pilíře, avšak nesplňují podmínku „ekonomický aktivní“. Budete-li k 1. lednu 2013 bez práce, můžete se o vstupu do důchodového spoření rozhodnout do šesti měsíců od okamžiku, kdy opět začnete pracovat anebo podnikat.

Kdy nemusíte platit

Vstoupíte-li do druhého pilíře, berete na sebe závazek, že až do odchodu do důchodu se vám bude část peněz ze sociálního pojištění strhávat a převádět z prvního do druhého pilíře. Z vaší hrubé mzdy budete muset do druhého pilíře odvést, respektive za vás odvede váš zaměstnavatel další dvě procenta.

Výše uvedené se nevztahuje na situaci, kdy budete na nemocenské, ale také na mateřské a rodičovské dovolené. Výjimka v neplacení vám vznikne i v době, kdy budete nezaměstnaní anebo budete pracovat v zahraničí, kde rovněž budete platit pojistné na důchod.

Jestli do druhého pilíře rozbíhajícího se třípilířového důchodového systému vstoupit či nikoliv, záleží čistě na vás.