reklama

Jak vypadá profesionál?

redakce dne 08. 02. 2012 - 00:00

Jistě je znáte i ze svého okolí. Jedno zda-li jde o muže či ženu, ve věku od 30 do 45 let, kteří stojí na prahu pracovní kariéry a rodinného života. Tento segment patří mezi nejatraktivnější a nejlukrativnější.

I když je v titulku použit termín profesionál, nezapomínáme ani na označení profesionálka. Tento pojem jsme na finančním serveru investia.cz použili již několikrát. Naposledy pak ve článku Výhody a nevýhody investování do nemovitostí.

Podle pátého vydání Slovníku cizích slov, jehož autorem je Lumír Klimeš. je definice profesionála následující: Kdo něco koná pro výdělek jako zaměstnání, a to často činnost, která jinak výdělečná není, například sport. Jak sami vidíte, je tato definice značně zastaralá. Ostatně ono vydání slovníku vyšlo v roce 1994 a v současné době je na trhu již osmá verze. Proto si budeme muset pomoci moderním opisem.

Vydáváme se však na tenký led. Upozorňujeme čtenáře, že tento příspěvek není standardním textem, na který jsou na tomto serveru zvyklí.

Profesionál a střední třída

Pojem profesionál či profesionálka se podle socioekonomického pohledu řadí do společenské skupiny označované jako střední třída. Ta má ještě několik dalších členění, přičemž nejdůležitější je odbornost, vzdělání a příjem. Čtěte také: Střední třída: Kdo patří do základní vrstvy obyvatel každého civilizovaného státu?

Profesionálem v pravém slova smyslu je taková osoba, která má vyšší odborné či bakalářské vzdělání a vyšší, pracuje v oboru, který buďto navazuje na jeho vzdělání anebo se mu přizpůsobil. Minimální příjem je měsíční hrubá průměrná mzda podle Českého statistického úřadu. Už příliš nezáleží na tom, jestli profesionál žije v Praze, krajském městě nebo v malé vesničce o pěti chalupách. Praha a krajské metropole však více přejí této skupině obyvatel.

Lze namítnout, že profesionál může být třeba i finanční poradce se středoškolským vzděláním. Ano, může jím být. Ostatně sami uznáte, že pojmem profesionál by se nemělo plýtvat.

Obory profesionálů

Oblasti lidské činnosti, ze které se mohou profesionálové rekrutovat jsou široké. My je vidíme zejména ve finančnictví, telekomunikačních a informačních službách, v médiích nebo ve svobodných povoláních. Jde v podstatě o vysoce specializované odborníky, kteří se dlouhodobě zaměřují na jeden obor.

Profesionálem je i ta osoba, která nemá patřičnou kvalifikaci nabytou vzděláním, ale praxí. Jde tak často o různé specialisty, kteří disponují dobrou přizpůsobivostí tzv. měkkých dovedností, které jsou pro jejich práci klíčové. Často jde o lidi, kteří vystudovali vysokou školu, ale v původním oboru by se neuplatnili a tak používají svou schopnost adaptace k tomu, že pracují v jiných oborech. Těžko se tak například ekolog stane lékařem. Zato opačně by to již neměl být takový problém.

Redakci je znám životní příběh jedné čtenářky, která vystudovala ekokologii na České zemědělské univerzitě v Praze, ale práci našla v jedné zdravotní pojišťovně v oddělení statistiky a analýz. Podmínkou pro získání tohoto pracovního místa bylo vysokoškolské vzdělání bez ohledu na vystudovaný obor. Naučit se pracovat v tabulkovém procesu Excel pro naši čtenářku již nebyl problém. Ostatně pokročilá úroveň znalosti tohoto programu byla pro onu pozici klíčová. Čtěte také: Pracovní příležitosti budoucnosti leží ve finančnictví

Jak je vidět, někdy může být pojem profesionál dosti zavádějící.