reklama

Jak zhodnotit peníze

redakce dne 23. 01. 2013 - 00:00

Zhodnocení peněz je hlavním tématem každého, kdo má dostatečně velké úspory a nechce je nechávat na osobním účtu ležet ladem.
 

Málokdo si však uvědomuje, že zhodnocení peněz se netýká jen vkladových či investičních produktů. Získat z peněz užitek můžeme i tím, že je použijeme pro podnikání anebo půjčíme důvěryhodné osobě, která je bude řádně a včas splácet.

Podobné uvažování vede i k tomu, že peníze se dají využít i tím způsobem, když z nich nepoplyne okamžitý účinek. Tímto se myslí například situace, kdy si zvýšíte vzdělání anebo podstoupíte lékařský zákrok. Na jednu stranu nepřímo související situace mají vliv na budoucí získání dalších peněz. I v tomto případě se bude jednat o jejich zhodnocení.

Peníze dělají peníze

Zhodnocení peněz viděno výše uvedenou optikou tak dostává zcela nový rozměr. Nemusíte sledovat úrokovou sazbu, lámat si hlavu s inflací, daněmi a poplatky. Jediné co je rozhodující, jsou peníze, které vám z daných aktivit poplynou. Připomíná to známý bonmot, že peníze dělají peníze.

Na stejném principu funguje založení rodiny, pořízení potomků a jejich výchova. Nenastane-li během doby, kdy z nezbedů vyrostou dospělí lidé, k nějakému nepříjemnému životnímu zvratu, máte silnou pravděpodobnost, že se o vás potomci postarají ve stáří. Oním zvratem se myslí špatné vztahy v rodině, kdy spolu jednotliví členové rodiny nemluví, nebydlí spolu anebo došlo u některých členů k patologickému chování v podobě bezdomovectví a závislostí.

Aktivní a pasivní zhodnocování peněz

Pro snazší pochopení si proberme několik hypotetických možností, jak získat z peněz co největší užitek, který bude vyjádřen ziskem dalších financí.

V praxi existují dva přístupy – pasivní a aktivní. Pasivní přístup je standardní uložení peněz třeba na termínovaný vklad anebo nakoupením akcií. V tomto případě s již hotovými penězi uděláme jednu transakci a čekáme na úrok nebo dividendu.

Aktivní přístup je závislý na naší vůli, přičemž peníze mají jen podpůrnou úlohu. Rozjet vlastní firmu, avšak bez základního kapitálu, je těžší pro každého, kdo nemá dostatek finančních zdrojů. Nemusíte-li však řešit existenční problémy, můžete své podnikání podpořit již na samém začátku.