reklama

Jak zhodnotit volný kapitál

redakce dne 30. 10. 2012 - 00:00

Máte volné finanční prostředky a chcete je zhodnotit? Přinášíme přehlede, kam peníze dlouhdobě investovat.
 

Zhodnocování peněz a majetku patří mezi přirozené lidské aktivity. Kdo by nechtěl mít více finančních prostředků, než má nyní? Od výše příjmů a disponibilních zásob peněz se odvíjí vaše místo v životě. Zejména po sociálně-ekonomické stránce. Přinášíme pět pohledů na možné výnosy.

Velká rodina zvaná výnosy

Mezi výnosy lze zařadit úrok, dividendu, nájem, pachtovné a zisk. S celou svatou pětici, která souvisí s tvorbou kapitálu a jeho akumulací, se seznámíme detailněji. Některé pojmy jsou známější, jiné méně. Důležité je, že přinášejí hodnotu v podobě výnosu.

Úrok

Nejstarší a zřejmě i nejznámějším slovem je úrok nebo též úroková sazba či úroková míra. Funguje tak, že smluvní strany se domluví na předem daném úroku za určité období. Úrok získáte tím, že někomu půjčíte peníze. V bankovnictví tuto úlohu nejčastěji suplují depozitní produkty od osobních účtů počínaje, přes spořicí účty a termínovanými vklady konče.

Dividenda

Dividenda je podíl na zisku z hospodaření akciových společností. Finanční zdroje jste proměnili v cenné papíry, které vás opravňují k výkonu vlastnických práv. Mezi jedno z mnoha majetkových práv je získat za držení akcií výnos v podobě dividendy.

Nájem

Předmětem nájmu může být cokoliv. Nejčastěji nemovitá či movitá věc hmotného charakteru. V celé řadě případů je předmětem pronájmu byt nebo jiná realita. Nemovitosti navíc pro celou řadu investorů představují dostatečně zajímavé aktivum, které je vhodné držet.

Pachtovné

Oproti nájmu se pachtovné liší tím, že jde o získávání peněz z pronájmu půdy. Jedná se o jeden z tradičních způsobů zhodnocování kapitálu, který se uloží do zemědělské půdy.

Zisk

Poslední kategorií při zhodnocování kapitálu je zisk z podnikatelské činnosti. Vybudovat prosperující společnost je asi nejlepší možný způsob, jak trvale v čase získávat finanční prostředky. Vybudování ziskové firmy však není úplně jednoduché, stejně tak jako její řízení.

Máte-li k dispozici větší sumu peněz, závisí zcela na vás, jak s finančními prostředky naložíte. Veškeré vyjmenované způsoby mají své klady a zápory.