reklama

Jaké podílové fondy jsou vhodné pro pravidelné a dlouhodobé investice

Josef Švejda dne 27. 08. 2010 - 08:00

Pro investování do podílových fondů je nutné disponovat několika faktory. Prvním z nich jsou peníze, které by neměli investorovi chybět, druhým faktorem je pravidelnost a dlouhodobost investic a třetím faktorem je vědět, kam investovat.

Investor by si měl ujasnit, proč vlastně investuje a jaká je jeho strategie. Není na škodu dělat si pravidelně investiční dotazník. Investiční priority se v průběhu života mění a člověk, který byl ochoten investovat v mládí dynamicky až agresivně, nebude chtít ke stáru příliš riskovat a uloží peníze někam, kde o ně nepřijde. Čtěte více: Jak a proč (ne)investovat do nemovitostí

Pro dlouhodobé a pravidelné investování je výběr dobrého podílového fondu klíčové. Investoři by si měli namíchat své portfolio z akciových anebo smíšených fondů. Důležité je mít v portfoliu fondy, které investují do akcií celosvětově. Pokud by došlo k problémům v některém ze světových regionů, je možné ztrátu snížit právě rozložením investice.

Důležitým prvkem výběru vhodného podílového fondu je dlouhá historie samotného fondu. I když minulé výnosy nejsou záruku těch budoucích, dlouhá investiční historie fondu může investorovi napovědět, jak si poradil s potížemi na trzích v minulosti. Samozřejmě to platí i opačně. Není na škodu vědět, jak se který fond popasoval s vysokými výnosy. Na základě těchto ukazatelů lze srovnávat fondy mezi sebou a vybrat si mezi nimi nejvhodnější.

Pro naše čtenáře jsme vybrali několik podílových fondů, které by měli dobře splňovat požadavek na dlouhodobé a pravidelné investování.

J&T Opportunity

Podle výše uvedených kritérií splňuje J&T Opportunity nejvíce naše požadavky. Fond je globálně zaměřený a jedná se o smíšený fond, který může podle prospektu investovat všechen svůj majetek do dluhopisů anebo při změně podmínek na kapitálových trzích do akcií. Za posledních let fond vydělal zhruba 89 procent. Fond byl poznamenán hospodářskou recesí, která proběhla v letech 2008 a 2009, ale v posledních 12 měsících hodnota podílových listů opět roste a to o 60 procent.

Fond drží 45 procent v zahraničních a 36 procent v českých akciích. Zhruba 17 procent majetku podílového fondu J&T Opportunity tvoří vklady na termínovaných účtech. Fond investuje do ruské společnosti Norils Nickel a to zhruba jednou pětinou, dalších 18 procent majetku fondu jsou akcie Unipetrolu. Erste Bank a ČEZ tvoří 13 procent majetku fondu.

Z pohledu investora jde o dlouhodobou a rizikovější investici.

ING (L) Invest World

Druhým korunovým fondem je ING (L) Invest World, který byl založen v květnu 2009. Zatím vydělal 9,74 procenta a za posledních šest měsíců 16,95 procenta. Polovinu jeho investičního portfolia tvoří americké akcie bank jako je Bank of America, JP Morgan, Chase nebo Wells Fargo.

Raiffeisen-Global-Mix

Podílový fond Raiffeisen-Global-Mix vydělal v posledních 24 letech průměrně ročně 5,4 procenta. Byl založen v srpnu 1986. investiční strategie fondu je méně agresivní než J&T Opportunity. Investiční mix tvoří z jedné poloviny akcie a z druhé dluhopisy.

Nevýhodou fondu Raiffeisen-Global-Mix může být investice v eurech. Podle dlouhodobých analýz však koruna vůči euru příliš nekolísá. Investoři by měli vzít na vědomí, že Česko plánuje v budoucnu přejít na euro.

Pioneer Funds – Global Flexible

Podílový fond Pioneer Funds – Global Flexible může podle fondového prospektu držet nejméně pětinu a nejvíce 100 procent akcií či akciových instrumentů. V certifikátech na komoditním indexu může fond držet až 15 procent svého majetku. Z tohoto nastavení je tak podílový fond velmi dobře chráněn před poklesem jednoho z investičních instrumentů. Případné riziko může flexibilně měnit prostřednictvím své investiční struktury.

Proti fondu však mluví jeho poměrně nedávný vznik v prosinci roku 2008. Od této doby fond vydělal zhruba 34,5 procenta. Krátkou historii fondu však může zvrátit skutečnost, že jeho správcem je známá a poměrně silná finanční skupina Pioneer. Fond je veden v eurech, což pro investora může znamenat, že se mu výnosy sníží o kurzový rozdíl.

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.