reklama

Jaké středoevropské akciové fondy nabízejí velké banky?

redakce dne 08. 09. 2011 - 00:00

Zaměřili jsme se na akciové podílové fondy, které jsou investičně zaměřené na střední a východní Evropu. Kritériem byla nabídka tří největších bank působících u nás: České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky.

Výběr akciových fondů podle tří největších bank byl jednoduchý. Chtěli jsme zjistit, jaké fondy a zejména pak jaké jsou v nich zastoupeny akciové tituly. Svatá trojice, jak je někdy přezdíváno Komerční bance, České spořitelně a Československé obchodní bance, drží na bankovním trhu zhruba 70procentní podíl. Předpokládáme tak, že každý běžný jen trochu agresivnější investor bude mít ve svém investičním mixu alespoň jeden z akciových fondů, které banky ze svaté trojky nabízejí. Čtěte také: Jak vybrat otevřený podílový fond?

Dalším kritériem bylo zaměření konkrétního podílového fondu na střední a východní Evropu. Jednak z toho důvodu, že v Česku působí energetický moloch ČEZ, což je jedna z největších akciových společností ve střední Evropě, za druhé i proto, že region ve kterém žijeme je pro nás nejbližší. Čtěte také: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Ke každému fondu jsme připojili krátký popisek. Informace o jednotlivých fondech jsou v přehledných komentovaných tabulkách. Nechybí přehledná poplatková a investiční struktura jednotlivých popisovaných akciových fondů.

Přehled akciových podílových fondů

V tabulce je uveden název fondu, dále pak investiční společnost, která fond spravuje. Banku poznáte snadno podle toho, že všechny investiční společnosti v přehledu nesou i název banky. Údaj objem aktiv fondu ukazuje objem aktuálního majetku fondu, který do fondu vložili podílníci a provozovatel fondu, tedy investiční společnost. Cena za podílový list je aktuální k 5. září letošního roku. Čtěte také: Pět nejvýkonnějších podílových fondů za poslední rok

Pátý a šestý sloupek ukazuje přehled vstupních poplatků a minimální investici, které je zapotřebí, chcete-li nakupovat podílové listy daného akciového otevřeného podílového fondu. Datum vzniku fondu nepotřebuje žádný další komentář. Veškeré informace o fondech byly získány na základě produktové nabídky uvedené na internetových stránkách jednotlivých investičních společností.

Základní informace o podílových fondech

Název fondu Investiční společnost Objem aktiv fondu (v mil. Kč) Cena za podílový list (v Kč) Poplatky (vstupní/ správcovské) Minimální výše investice Datum vzniku fondu
ISČS Sporotrend OPF Investiční společnost České spořitelny 4 843 1,6728 až 3 % 100 Kč 31. března 1998
ČSOB Akciový mix ČSOB Investiční společnost 271,23 0,4936 2,5 %/2 % pravidelná investice od 500 Kč, jednorázová 5000 Kč 3. května 2007
IKS Akciový PLUS Investiční kapitálová společnost Komerční banky 393,954 0,3295 až 3 %/2,2 % pravidelná investice od 500 Kč, jednorázová 5000 Kč 29. srpna 2000

Zdroj: Banky a investiční společnosti; Zpracování: investia.cz

Poplatková struktura fondů

Další položkou, která by měla potenciálního investora zajímat, je poplatková struktura, která je u jednotlivých fondů. příznivá zpráva je, že žádný z fondů neúčtuje výstupní poplatek. Tedy takový poplatek, který zaplatíte při odprodeji části anebo všech podílových listů z daného fondu. Všechny fondy naopak účtují poplatky při nákupech podílových listů a poté ještě za vedení fondu. Čtěte také: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Nejvíce zastoupené akciové tituly ve fondech podle oborů

Název fondu Bankovnictví Telekomunikace Těžební a energetický
ISČS Sporotrend OPF Sberbank (4,92 %), OTP Bank Plc. (9,03 %), Erste Group Bank (5,03 %)   Gazprom (6,36 %), KGHM Polska Miedz (4,55 %)
ČSOB Akciový mix Sberbank (5,33 %), Turkie Garanti Bank (4,71), Erste Bank (4,48 %), Komerční banka (4,02 %) Telefonica Czech (3,15 %) ČEZ (5,69 %), Gazprom (4,25 %), Lukoil (3,43 %), OAO Rosfneft Oil (3,1 %)
IKS Akciový PLUS Sberbank (5,44 %), PKO Bank Polski (4,46 %), Komerční banka (3,78 %)   Gazprom (5,99 %), ČEZ (4,78 %), Lukoil (3,79 %), KGHM Polska Miedz (5,09 %)

Zdroj: Investiční společnosti; Zpracování: investia.cz

Jak je z tabulky patrné, správci jmenovaných fondů preferují tituly z oboru bankovnictví a finančnictví a poté ještě z těžebního a energetického sektoru. Telekomunikace až na ČSOB Akciový mix nejsou nikde výrazněji zastoupeny.

Uvedeným číslům v závorkách je nutno dodat, že jde o vyjádření procentního podílu objemu všech aktiv fondu. Jako příklad si vezměme IKS Akciový Plus od Komerční banky a akciový titul Sberbank, který se podílí na objemu aktiv fondu z 5,44 procent. Jestliže vezmeme jako základní hodnotu všech aktiv 394 milionů korun v tomto fondu, představuje oněch 5,44 procent sumu 21,4 milionu korun. Neznamená to tak, že by české fondy vlastnili 15,69 procenta ruské banky Sberbank.

Podle mnohých analytiků jsou právě výše uvedené obory relativně stabilní a lze v nich do budoucna očekávat další zhodnocení a výplatu dividend. Čtěte také: Význam pravidelného investování a jeho vliv na investiční portfolio

Přečtěte si krátký popisek k jednotlivým fondům.

Sporotrend

Podle údajů z webových stránek Investiční společnosti České spořitelny je Sporotrend vhodný pro dynamické investory, kteří věří v pozitivní vývoj na kapitálových trzích v rámci zemí Evropské unie, potažmo dalších států ve východní Evropě. Fond rovněž investuje na tureckých a ruských akciových trzích. Doporučený investiční horizont je pět až sedm let. Fond zhodnotil investice podílníků v roce 2010 o 2,09 procenta. Čtěte také: Malá škola podílových fondů: Investice do Sporotrendu České spořitelny

ČSOB Akciový mix

Akciový podílový fond ČSOB Akciový mix se zaměřuje na hledání vhodných investičních příležitostí v rámci střední a východní Evropy. Investice jsou pak zaměřeny zejména do nákupů akcií v rámci České republiky, Polska, Ruska, Turecka, Maďarska, Slovinska, Rumunska a Chorvatska. Správce fondu dbá na široce rozložené sektorové portfolio. Doporučený investiční horizont je nejméně pět let. V roce 2010 ztratil fond 16,89 procenta. Čtěte také: Malá škola podílových fondů: ČSOB Akciový mix

IKS Akciový Plus

Podílový fond IKS Akciový Plus se zaměřuje na nejkvalitnější akcie v rámci regionu střední a východní Evropy. Většina titulů vyplácí pravidelnou dividendu, která má vliv na zhodnocování finančních prostředků investorů. Dividendy jsou pravidelně reinvestovány do nákupu dalších aktiv. Portfolio manažer se zaměřuje zejména na společnosti podnikající v těchto odvětvích: energie, těžební průmysl, telekomunikace nebo média. Minimální investiční horizont je podle statutu fondu pět let. Výkonnost fondu byla v minulém roce 8,95 procenta. Čtěte také: Otevřené podílové fondy: KB Akciový