reklama

Jaké typy hypoték si můžete sjednat

redakce dne 26. 07. 2012 - 01:00

Hypotéky nabízejí širokou produktovou variabilitu a více možností, jak je využít.
 

Definice hypotečního úvěru je zřejmá již ze samotného názvu tohoto úvěrového produktu. Co však není tolik vidět, jsou jednotlivé typy hypoték. Hypotéční úvěr je pouze jeden, existuje několik druhů, které se od sebe odlišují. Nemusí jít zrovna o veliké rozdíly. V tomto příspěvku si stručně popíšeme jednotlivé možnosti hypoték.

Zástavní hodnota nemovitosti

Zástavní hodnota nemovitosti uvádí (z anglického Loan to Value; LTV), kolik procent činí hypoteční úvěr z hodnoty nemovitosti. Běžně se hypotéky poskytují na 70 až 90 procent zástavní hodnoty. Nejsou vzácné ani hypotéky s LTV sto procent a více.

Bonita žadatele o hypotéku

Klíčovým prvkem pro získání hypotečního úvěru je bonita žadatele, ve které banka posuzuje, jak je na tom žadatel o hypotéku po finanční stránce. Jde o mix různých kritérií, mezi která patří například to, jaké příjmy má žadatel, v jakém oboru pracuje a jestli nelze do budoucna očekávat těžkosti v podobě ztráty zaměstnání apod.

Hypotéky na českém trhu

  • Předhypoteční úvěr
  • Offsetová hypotéka
  • Hypotéka splácená z výnosů podílových fondů
  • Americká hypotéka
  • Hypotéka bez doložení příjmů
  • Stoprocentní hypotéka

Předhypoteční úvěr

V některých případech není možné na nemovitost uvalit zástavu. Jde třeba o převody obecního bytu do osobního vlastnictví. V tomto případě může dobrou službu vykonat předhypoteční úvěr. Jakmile se na nemovitost uvalí věcné břemeno, mění se předhypotéka na řádnou.

Offsetová hypotéka

Offsetová hypotéka je závislá na tom, kolik peněz má klient na spořicím účtu nebo jiném druhu vkladu. Hypotéka a spořicí účet je závislý na bilančním mechanismu. Ten spočívá v tom, že se neustále vzájemně započítávají zůstatky na úvěrovém a spořicím účtu. Velikost splátky hypotéky se odvozuje podle rozdílu výše hypoúvěru a vkladu na spořicím účtu.

Hypotéka splácená z výnosů podílových fondů

Oproti offsetové hypotéce splácíte pouze úrok, jistinu nikoliv. Zbylé peníze investujete do podílových fondů. Po uplynutí předem daného investičního horizontu se peníze z fondů přesunou a umoří se část anebo celá hypotéka. Výhodou mechanismu je, že hodnota peněz je zvyšována právě investicemi. Z toho pramení i největší slabina. Nelze dopředu garantovat výnos a celkový objem investice.

Americká hypotéka (neúčelová hypotéka)

Americká hypotéka vychází ze stejného principu jako standardní hypoteční úvěr. Rozdíl je pouze v účelu použití peněz. Zatímco u standardního hypoúvěru dochází k získání úvěru na nemovitost, u americké hypotéky ručíte nemovitostí, avšak peníze můžete použít na cokoliv. Negativem je vyšší úroková sazba, než je běžná u běžných hypoték. Zástavní hodnota nemovitosti bývá okolo 50 až 60 procent. Má-li nemovitost hodnotu dvou milionů korun, získáte tak úvěr v rozmezí od jednoho do 1,2 milionu korun. Banky v žádostech o přidělení neúčelové hypotéky přistupují rozdílně k nemovitostem, ve kterých bydlíte a k rekreačním objektům.

Hypotéka bez doložení příjmů

Hypotéka bez doložení příjmu je určená zejména pro ty žadatele, kteří své finance „schovávají“ před finančním úřadem. Ačkoliv banka poskytne hypotéku bez doložení příjmů, chce vidět alespoň část příjmů, které žadatel má. Mezi žadatele o hypotéku bez doložení příjmů jde často o osoby samostatně výdělečně činné, které nemohou kvůli krátké historii doložit bance své příjmy a výdaje apod.

Stoprocentní hypotéka

Stoprocentní hypotéky se poskytují jen mimořádně bonitní klientele a kvalitní zástavě. Stejně tak i takové úvěry, jež překračují zástavní hodnotu nemovitosti. Přesah finančních prostředků se dá využít například na vybavení domácnosti. Klient si nemusí sjednávat dodatečné spotřebitelské úvěry, ale vše dostane v jednom „balíčku“ od banky, u které má přidělenou hypotéku.