reklama

Jaký objem akcií drží české akciové podílové fondy?

Josef Švejda dne 20. 01. 2011 - 00:00

Pro někoho možná banální otázka, ale pro investora, který chce své peníze investovat do otevřených podílových fondů, poměrně klíčová. České fondy však s touto informací nesmyslně šetří a zjistit skutečné rozložení investic ve fondech se podobá detektivní práci.

Poměr investovaných vložených finančních prostředků drobných investorů do akciové složky otevřeného podílového fondu ukazuje, jak je fond veden. Dostatek volných peněz ve fondu souvisí s očekáváním portfolio manažera fondu ohledně nákupů dalších cenných papírů v případě, že by jejich cena na burzách značně poklesla. Jak velkou hotovost by měl mít akciový fond k dispozici?

Podle platné legislativy je za akciový podílový fond považovaný takový fond, který má alespoň 66 procent prostředků investovaných v akciích. V praxi by to znamenalo, že 34 procent majetku fondu mohou tvořit peníze na běžných účtech nebo v jiných typech finančních nástrojů. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Řada fondů, na které jsme se zaměřily, však drží v akciové složce většinu svého kapitálu. Nutno podotknout, že kapitál jakéhokoliv otevřeného podílového fondu tvoří vklady zakladatele fondu, tedy investiční společnosti nebo její další vlastník (například banky nebo penzijní fondy) a příjmy od drobných kolektivních investorů. Podílový fond spravuje již zmíněný portfolio manažer, který plní pokyny akcionářů fondu. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Kolik procent aktiv drží tuzemské akciové fondy v akciích?

I když je otázka položena srozumitelně a bez postranních chytáků, zjistit na webových stránkách tuzemských investičních společností, které spravují akciové podílové fondy, je doslova nezjistitelná. Přitom by určitě nejednoho investora zajímalo, kolik peněz má fond v akciích a kolik například na běžných účtech nebo třeba v dluhopisech. Čtěte více: Věčné dilema: Akcie nebo fondy?

V prospektech fondů jsou vesměs informace o rozložení investic fondu podle jednotlivých společností, odvětví nebo regionů. Dobrat se podobných ukazatelů, které například velmi srozumitelně nabízejí penzijní fondy, nelze. Přinášíme tabulku, ve které jsme se zaměřili na několik relativně známých podílových fondů. Z pěti fondů mají jen tři informace o požadovaném složení fondu na svých webových stránkách nebo v prospektech. Čtěte více: Jak vytvořit akciové investiční portfolio

Akciové podílové fondy podle objemu akciové složky

Název investiční společnosti Název podílového fondu Objem akciové složky (v %) Objem finančních prostředků (v %)
ČP Invest Fond globálních značek 90,40 % 9,60 %
ČSOB IS ČSOB Akciový mix n/a n/a
Investiční společnost České spořitelny Sporotrend n/a n/a
IKS KB KB Akciový 86,05 % 13,85 %
Raiffeisen Kapitalanlage Raiffeisen – Český akciový fond 98,50 % 1,50 %

Zdroj: Investiční společnosti

Do určité míry bylo zklamání nad tím, když jsme nenašli informace o složení akciových fondů jako je Sporotrend a ČSOB Akciový mix. Za těmito fondy stojí největší banky v Česku. Prakticky tak náš požadavek splňuje jen Komerční banka, která spolu se zmíněnými bankami, Českou spořitelnou a Československou obchodní bankou, patří do trojice největších bank v zemi. Navíc Sporotrend patří mezi nejvýznamnější akciové podílové fondy. Čtěte více: Kam se dá investovat jeden tisíc korun měsíčně?