reklama

Je mi 40 let a chci solidní důchod

redakce dne 04. 10. 2012 - 01:00

Lidé ve věku okolo 40 let mají nejvyšší čas odpovědně se připravit na důchod.
 

Čtyřicátníci a samozřejmě i čtyřicátnice mají jednu nespornou výhodu. Jsou profesně a partnersky zakotveni s relativně stabilním příjmem. Většina z nich se nemusí zabývat otázkou bydlení a založení rodiny. To vesměs zvládli v mladším věku. Jediné, co dosud odkládali je zajištění na stáří. Důchodová otázka je pro lidi narozené v letech 1963 až 1972 palčivá a jestli chtějí prožít spokojený podzim života, měli by se začít na tuto životní etapu zvolna připravovat.

Příklad: Zuzana Mužná

Připravili jsme modelovou situaci 40leté ženy Zuzany Mužné, která spolu se svým manželem Felixem a dvěma dětmi žije v nejmenovaném bývalém okresním městě Plzeňského kraje. Zuzanin hrubý příjem činí 40 tisíc korun.

Finanční rozvaha je nutností

Na samém počátku plánování je sestavení Zuzaniných příjmů a výdajů, tak i rodinných příslušníků, se kterými sdílí domácnost. V tomto případě je klíčovou osobou manžel Felix. Stanovení sumy, kterou by si měla tato žena pravidelně – nejlépe měsíčně – odkládat, závisí na několika faktorech. Jedním z nich je, jak velký příjem má její manžel. Předpokládejme, že jsou jejich platy podobné.

Dalším ukazatelem jsou životní náklady. Sem patří zejména výdaje spojené s bydlením (ať už jde o hypotéku, nájem anebo poplatky spojené s bydlením, případně kombinace uvedených možností). Mezi další výchozí informace patří, jak velkou sumu dokáže tato žena každý měsíc ušetřit. Měsíční výdaje čtyřčlenné rodiny Mužných činí 44 800 korun, zatímco příjmy jsou okolo 60 tisíc korun. Jak Felix, tak i Zuzana má měsíčně k dispozici částku odpovídající minimální mzdě a to 7 500 Kč.

Nyní přichází nejdůležitější pasáž tohoto příspěvku. Na jedné straně známe Zuzanin plat, na straně druhé disponujeme rovněž informací, kolik měsíčně ušetří.

Optimální zajištění na stáří

Optimální suma, kterou by Zuzana chtěla čerpat v důchodu je taková, jakou pobírá nyní. To znamená, že její životní úroveň bude zachována, dokonce se mírně zlepší. V době, kdy odejde na odpočinek, budou její potomci mimo rodný dům. Tím odpadne část výdajů a ušetřené peníze může vynaložit na prožití spokojeného stáří anebo je jednoduše ponížit od očekávané renty. Kdyby poměrnou sumu odečetla, může během následujících dvou dekád odložit na své stáří méně finančních prostředků. Počítejme s tím, že si Zuzana bude chtít užít co nejlepšího důchodu, takže nic snižovat nebudeme.

Podle důchodové kalkulačky, která je umístěná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze zjistit, že předpokládaný důchod Zuzany bude necelých 15 tisíc korun. Do řádného starobního důchodu bude moci odejít věku 66 let a dvou měsíců, což bude v roce 2038. Předpokládané dožití v důchodu bude v jejím případě podle mortalitních tabulek Českého statistického úřadu činit okolo 22 let.

Kolik musí Zuzana naspořit?

Výslednou sumu získáme tak, že vezmeme částku 15 tisíc korun (rozdíl od aktuálního čistého platu a předpokládaného státem vypláceného starobního důchodu) a vynásobíme ji 264 (počet měsíců představující ono průměrné dožití 22 let).

Výsledná suma je 3,96 milionu korun. Tuto částku vydělíme 312 (počet měsíců vyjadřující 26 let) a zjistíme, že musí každý měsíc odložit stranou zhruba 12 700 korun. Zuzana však disponuje částkou o 5 200 korun nižší. Právě tento rozdíl by měly pokrýt výnosy.

Zde vyvstává úskalí. Je nutné vzít v úvahu několik faktorů. Prvním z nich je, že každoročně odkládaná suma činí 90 tisíc korun (7500 Kč x 12 měsíců), za druhé jsme počítali s pravidelnou tříprocentní valorizací této částky. O tolik by mohla teoreticky růst inflace, respektive Zuzanin plat. Poslední neznámou je průměrný výnos, který jsme stanovili na šest procent. Opět nemá Zuzana dopředu zaručeno, že bude každoroční výnos skutečně šestiprocentní. V neposlední řadě jsme nebrali v úvahu investiční brzdu, která nabádá investora, aby deset let před plánovaným odchodem na odpočinek začal rozprodávat své dynamické investiční portfolio.

I přes tyto zmíněné nedostatky bude mít Zuzana na samém počátku svého důchodového věku částku 3,78 milionu korun. Ke kýženému finančnímu cíli jí bude dělit suma 180 tisíc korun, měsíčně pak o 680 korun méně.