reklama

Jednotná sazba DPH = Férová daň

redakce dne 04. 11. 2011 - 12:30

Jednotná sazba daně z přidané hodnoty je nejférovější a nejčestnější daní pro celou společnost, kterou nerozděluje podle příjmů. Pro stát navíc funguje jako rychlá daň, kdy příjmy z tohoto typu daně plynou do státní pokladny nejrychleji ze všech ostatních daní.

Daň z přidané hodnoty, již podle svého názvu zdaňuje spotřebu, tedy všechny statky a služby, které jsou na trhu za úplatu. Každý si tak může podle své finanční situace zvolit, co všechno bude nakupovat, v jakém množství a jak s tím naloží. Jednotná sazba DPH má navíc vliv na zprůhlednění lobbystických tlaků zástupců firem, které by chtěli dostat své výrobky a služby do nižšího pásma daně z přidané hodnoty.

Svobodomyslně založení lidé na jednotné sazbě DPH ocení zejména to, že nikterak nepokřivuje trh. Neexistuje tudíž „protekční“ byznys, který těží z nižší sazby. Čtěte také: Jednotná sazba DPH: Nářky nad zvýšením cen potravin, léků a knih

Tři důvody pro zavedení jednotné sazby DPH

  • Odstraňuje protekční skupiny jednotlivých oblastí podnikání;
  • Stát získá rychlý nástroj výběru daní;
  • Jednotná sazba DPH zatíží všechny skupiny obyvatel stejně.

Zavedení jedné daňové sazby daně z přidané hodnoty je pouze prvním krokem k tomu, aby ze systému zmizelo i zbylých zhruba 40 daňových výjimek, které státní pokladnu zbytečně ochuzují. Ročně jde o částku zhruba 100 miliard korun, která by mohla plynout do státního rozpočtu. Čtěte také: Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí