Jednotná sazba DPH = Férová daň

Jednotná sazba daně z přidané hodnoty je nejférovější a nejčestnější daní pro celou společnost, kterou nerozděluje podle příjmů. Pro stát navíc funguje jako rychlá daň, kdy příjmy z tohoto typu daně plynou do státní pokladny nejrychleji ze všech ostatních daní.

Daň z přidané hodnoty, již podle svého názvu zdaňuje spotřebu, tedy všechny statky a služby, které jsou na trhu za úplatu. Každý si tak může podle své finanční situace zvolit, co všechno bude nakupovat, v jakém množství a jak s tím naloží. Jednotná sazba DPH má navíc vliv na zprůhlednění lobbystických tlaků zástupců firem, které by chtěli dostat své výrobky a služby do nižšího pásma daně z přidané hodnoty.

Svobodomyslně založení lidé na jednotné sazbě DPH ocení zejména to, že nikterak nepokřivuje trh. Neexistuje tudíž „protekční“ byznys, který těží z nižší sazby. Čtěte také: Jednotná sazba DPH: Nářky nad zvýšením cen potravin, léků a knih

Tři důvody pro zavedení jednotné sazby DPH

  • Odstraňuje protekční skupiny jednotlivých oblastí podnikání;
  • Stát získá rychlý nástroj výběru daní;
  • Jednotná sazba DPH zatíží všechny skupiny obyvatel stejně.

Zavedení jedné daňové sazby daně z přidané hodnoty je pouze prvním krokem k tomu, aby ze systému zmizelo i zbylých zhruba 40 daňových výjimek, které státní pokladnu zbytečně ochuzují. Ročně jde o částku zhruba 100 miliard korun, která by mohla plynout do státního rozpočtu. Čtěte také: Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného