reklama

Jízdní plán důchodové reformy

redakce dne 06. 09. 2012 - 01:00

Důchodová reforma se blíží. Její zavádění jsme promítly do časové osy, která zachycuje její důležité mezníky.
 

V současné době je v plném proudu tzv. malá důchodová reforma. Ta spočívá ve zvyšování věku potřebného k odchodu do důchodu a zároveň zvyšuje potřebnou délku, kdy musíte být sociálně pojištěni.

Samotná velká důchodová reforma startuje od Nového roku 2013. Jedno omezení nastává již koncem letošního roku.

29. 2. 2012: Konec přechodů mezi fondu

Do konce února roku 2012 jste mohli změnit penzijní fond. Po tomto datu to již není možné. Naštěstí existuje ještě jedna možnost a to, že si založíte nové penzijní připojištění a to původní ukončíte. Výpovědní lhůta je dlouhá tři měsíce.

30. 11. 2012: Ukončení prodeje penzijního připojištění

Poslední listopadový den, který letos připadne na pátek, bude znamenat konec sjednání penzijního připojištění.

Nový rok 2013: Start velké důchodové reformy

Úderem půlnoci z 31. 12. 2012 na 1. 1. 2013 nastane tolik očekávaný okamžik, kdy se naplno spustí důchodová reforma. Od tohoto data se penzijní systém promění na třípilířový. Největší novinkou je zaváděný druhý pilíř.

Do prvního pilíře bude zařazen stávající průběžný důchodový systém. Do třetího pilíře pak transformované penzijní připojištění a úplně nový produkt doplňkové penzijní spoření. Rovněž dojde ke změně stávajících penzijních fondů na penzijní společnosti. Kromě názvu dojde zejména k oddělení majetku akcionářů penzijních společností od příspěvků účastníků. V případě zániku penzijní společnosti, tak ztráta postihne akcionáře. Vklady účastníků budou nedotčeny.

Druhý pilíř

Druhý pilíř důchodové reformy bude znamenat vyvázání části finančních prostředků z pilíře prvního a současně „doplacení“ dvou procent z vaší hrubé mzdy. Vstupem do druhého pilíře vám v budoucnu klesne i výplata starobní penze, na kterou máte nárok v rámci pilíře prvního. Jestliže bude vývoj na kapitálových trzích příznivý, můžete se při využití druhého pilíře dočkat vyšší penze. V opačném případě jste posílali peníze do černé díry, ze které získáte v tom lepším případě veškeré vložené prostředky, při horší variantě utržíte ztrátu.

Třetí pilíř

Ve třetím pilíři dojde rovněž ke změně. Od 1. ledna 2013 bude možné sjednávat doplňkové penzijní spoření (DPS), které bude obdobou současného penzijního připojištění (PP).

Doplňkové penzijní spoření

DPS však nese několik „novinek“ oproti penzijnímu připojištění. Mezi ně patří například to, že si budete moci vybrat z několika investičních strategií. Nevýhodou naopak bude, že penzijní společnost nemusí připisovat kladné zhodnocení, jako je tomu u penzijního připojištění.

Penzijní připojištění

Oproti DPS bude stávající penzijní připojištění převedeno do transformovaných fondů penzijních společností, ve kterých získáte i nadále stejné podmínky, jako jsou platné pro „penzijko“ nyní. Silnou výhodou oproti DPS je hlavně v garanci kladného zhodnocení a neexistenci poklesu hodnoty nastřádaných finančních prostředků. V rámci PP bude rovněž možnost nároku na výsluhu. Ta v praxi představuje získání poloviny naspořených finančních prostředků po 15 letech spoření. Takto získané peníze mohou být použity na cokoliv.

Změna penzijního fondu bude po Novém roce 2013 možná. Jen s tím rozdílem, že budete-li chtít provést změnu penzijního fondu, u kterého máte penzijní připojištění, automaticky se „penzijko“ převede do režimu doplňkového penzijního spoření. Vy tímto krokem přijdete o výhody penzijního připojištění.