reklama

Kam investovat 150 tisíc korun

redakce dne 28. 12. 2011 - 00:00

Skončila vám povinná šestiletá vázací lhůta u stavebního spoření a vy byste chtěli svých 150 tisíc korun někam investovat? Pro vybudování investičního portfolia je to již slušná částka. Nečekejte však zázraky.

S blížícím se závěrem roku se na nás obracejí naši čtenáři s dotazy, že by chtěli poradit, kam investovat 150 tisíc korun z dobíhajícího stavebního spoření. Alespoň to tak několik lidí napsalo v e-mailu.

Na samém začátku investování je potřeba zmínit, že investovat peníze z pouhé rozmařilosti jen proto, aby se mohl investor chlubit, že investuje, je zbytečné. Investor by měl vědět proč investuje, na jak dlouho a měl by znát rizika vyplývající z investice. Jestliže vyřešíte výše popsané záležitosti, nestojí vám nic v cestě investování. Čtěte také: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Investovat jednorázově anebo dlouhodobě?

Před první investicí si rozmyslete, zda-li chcete investovat jednorázově anebo dlouhodobě. Zatímco při jednorázové investici se vám může stát, že podkladová aktiva nakoupíte v ten nejnevhodnější okamžik, u dlouhodobého, čili pravidelného investování, toto riziko snižujete. Rozhodně se nesnažte časovat trh tím, že budete spekulovat nad případným poklesem. Nikdy není vyloučeno, že po jednom výraznějším poklesu nemůže přijít další, případně naopak růst hodnoty aktiv.

Vytvořte si fondové portfolio

Pro investora mající desítky až stovky tisíc korun je nejvhodnější vytvořit investiční portfolio z otevřených podílových fondů. Volné finanční prostředky investujte po delší dobu, například prostřednictvím dvanácti měsíčních nákupů. Tím značně snížíte riziko, že vstoupíte na trh v ten nejhorší okamžik, kdy jsou kapitálové trhy na svých maximech. Investice by se vám zbytečně prodražovala. Čtěte také: Jak na první investici do podílových fondů

Vytvoření fondového portfolia má i tu výhodu, že na trhu existují různé typy fondů, které investují podle druhu podkladových aktiv (například akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu jako jsou pokladniční poukázky nebo vklady u bank), geograficky do různých částí světa – třeba do střední Evropy, USA či zemí BRIC. Další hledisko dělení investice je oborové. Můžete si tak vybrat i podílové fondy nakupující cenné papíry společností působící v dílčích oborech lidské činnosti. Pro ukázku lze zmínit investory oblíbené obory v podání finance, pojišťovnictví, energetika, maloobchod, technologie.

Posledním, avšak ne příliš rozšířeným, rozdělením jsou investice institucionální. V praxi to znamená, že budete investovat prostřednictvím nejméně dvou investičních společností. Máte tak jistotu, že v případě potíží jedné společností máte v záloze ještě jednu. Těmi potížemi mohou být například nevhodná správa financí v daném podílové fondu anebo problém s hotovostí v případech, kdy podílníci hromadně vyprodávají své podílové listy.

Akcie

Nakupování akcií je druhý možný způsob, kam investovat peníze. Oproti podílovým fondům mají akcie tu nevýhodu, že kladou na investora vyšší požadavky na znalosti fungování kapitálových trhů. Jestliže nebudete chtít využít specializovaného brokera, můžete investovat přímo v burzovním RM-Systému. Ten je určen pro investory, kteří veškeré transakce zvládnou sami bez pomoci placeného makléře. Čtěte také: Stručný průvodce obchodováním v burzovním systému RM-Systém

Jestliže budete investovat do akcií v rámci RM-Systému, silně se vám sníží investiční možnosti a příležitosti. Zatímco podílových fondů je na tuzemském trhu okolo 1600, akcií je v rámci RM-Systému jen několik desítek. Problém může být i s následným prodejem části akciového portfolia. Na trhu zkrátka nemusí být v okamžiku vašeho prodeje žádný kupec, který by od vás cenné papíry koupil. Případně za cenu, za kterou byste chtěli akcie prodat. Na rozdíl od podílových fondů jsou investice do akcií vhodnější i z toho důvodu, že platíte jen poplatek za nákup, avšak ne za správu portfolia.

Při nákupu akcií zvažte, jestli nakoupíte akcie společností vyplácejících dividendu a pokud ano, tak jestli půjde o dividendové výnosy v korunách či v jiné měně. Zde je nutné si uvědomit, že přijímat dividendy například v eurech či dolarech je kvůli kolísavosti hodnoty koruny sázka do loterie. Potenciálně vysoký výnos vám může nepříjemně snížit právě měnový kurz. Čtěte také: Akcie online: Kde nakoupit cenné papíry v reálném čase?