reklama

Analýza: Kam mohou investovat třicátníci?

redakce dne 09. 12. 2011 - 00:00

Třicátníci mají život ve svých rukou. A to doslova. Kromě partnerského soužití a plánování rodiny mají nejvyšší šanci se dobře finančně zajistit na spokojený důchod. Jejich investiční horizont je dostatečně dlouhý na to, aby ze svých peněz získali co nejlepší zhodnocení.

Generace třicátníků se hlásí o slovo. Nejmladšími třicátníky jsou lidé narozeni v roce 1981, kteří se právě nyní ucházejí o prostor pod Sluncem. Nabrali již dostatek životních a pracovních zkušeností a řada z nich i ví, co od života opravdu chce. Nejstaršími třicátníky jsou ti, kteří se narodili nejpozději v roce 1972. Ti jsou na tom vesměs lépe, než jejich nejmladší souputníci. Mají založené rodiny, slibně nastartované kariéry, splácí hypotéky a řeší, jestli o víkendu s rodinou pojedou k mamince anebo na výlet.

Jedno však mají třicátníci společné. Chtějí ze svých peněz získat co nejvyšší užitek a jsou schopni jít do přiměřeného rizika. Oproti čtyřicátníkům nebo padesátníkům nejsou příliš usedlí a konzervativní. Na rozdíl od generace svých rodičů, prožili třicátníci nejméně polovinu života ve svobodném světě. To odpovídá i jejich životním postojům, že stát coby ochránce je možná fajn, ale lepší je se o sebe a své blízké postarat sám. Čtěte také: Zajištění na stáří

Důchod za tři dekády

Třicátníci už ví jednu důležitou informaci. Jejich starobní důchody, na které budou mít zhruba za třicet let nárok, nebudou tak vysoké, jaké mají lidé nyní. Poměrná výše důchodů vůči průměrné mzdě poklesne. Životní náklady však porostou. Je tak jisté, že budoucí důchod poslouží jen k zajištění základních životních potřeb jako je bydlení a základní potraviny.

Jestliže chtějí lidé s datem nerození mezi 1972 až 1981 mít i ve stáří podobnou životní úroveň, měli by začít se spořením a investováním na stáří. Odborníci z řad finančních poradců, ale také ekonomů či analytiků doporučují, aby si odkládali nejméně jednu desetinu příjmů. To činí z nadprůměrné mzdy 30 tisíc hrubého tři tisíce korun.

Hodnota peněz v 35letém horizontu

Hodnota peněz Reálná Nominální
Začátek spoření Konec spoření, začátek renty Konec renty
Věk klienta   30 let 65 let 85 let
Hrubá mzda 26 000 Kč 26 000 Kč 73 200 Kč  
Čistá mzda 20 000 Kč 20 000 Kč 56 300 Kč  
Starobní důchod 12 500 Kč 12 500 Kč 35 200 Kč 63 500 Kč
Potřebná renta na 20 let 7 500 Kč 7 500 Kč 21 100 Kč 38 100 Kč
Nutno naspořit 1 631 000 Kč 1 631 000 Kč 4 600 000 Kč  
Nutno ukládat 2 200 Kč 2 200 Kč 6 200 Kč  

Zdroj: Partners For Life Planning; Poznámka: V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro tříprocentní inflaci.

V tabulce je příklad počítán pro úložku 2200 korun měsíčně, ale doporučení finančního poradce Luďka Švarce, z finančně-poradenské společnosti Partners For Life Planning, který výpočet pro finanční server investia.cz dříve zpracoval, platí i nadále. Ona úložka 2200 korun by měla být investována do otevřených podílových fondů a do fondů životního cyklu. Čtěte také: Jak investovat do podílových fondů

Doporučil bych dynamickou strategii s podílem alespoň 70 procent dynamické složky, ve které budou akcie, komodity a vysoce úročené dluhopisy. Taková strategie může v dlouhodobém horizontu vynést tři procenta nad inflaci, tj. nominálně šest procent, řekl již dříve Luděk Švarc.

Zbylých 800 korun, které do částky tří tisíc chybí, lze rovněž investovat. Předpokládáme totiž, že i když má třicátník plat 30 tisíc hrubého měsíčně, jde jen o základ platu. Odměny, třinácté a další platy nejsou v běžných příjmech zahrnuté. Stejně tak i to, že třicátník může mít štědrého zaměstnavatele, který mu přispívá na penzijní připojištění a životní pojištění.

Kombinace fondů a programů životního cyklu

Budeme-li vycházet z předpokladu, že si třicátník spoří volné peníze na stavebním spoření a má dostatečnou finanční rezervu na spořicím účtu či termínované vkladu a současně odkládá peníze i v penzijním připojištění a životním pojištění, může tři tisíce korun investovat.

Kdybychom ony tři tisíce rozdělili do šesti malých částek, vyjde nám 500 korun. To znamená, že si třicátník může zřídit až šest podílových fondů, do kterých bude pravidelně každý měsíc odkládat své peníze. Podobně je na tom i s investicemi do fondů životního cyklu. Ty mají od podílových fondů tu výhodu, že se peníze zhodnocují podle předem zvolené investiční strategie po předem známou dobu. Čím se blíží konec investice, tím se budou peníze v rámci fondů životního cyklu přesouvat z dynamické složky do té konzervativní. Čtěte také: Fondy životního cyklu podle investiční strategie

Oproti podílovým fondům mají programy (fondy) životního cyklu tu pozitivní vlastnost, že nevyžadují žádnou přehnanou péči investora. Ten zkrátka každým měsícem posílá přesně danou sumu a nestará se, jestli by nebylo lepší přikoupit více podílových listů. Všechny procesy za něj zařizuje správce fondu životního cyklu. Programy životního cyklu se tak více podobají penzijnímu připojištění.

Rozdělení měsíčních investic

Jestliže jsou předmětem investic tři tisíce korun, rozdělili bychom je následovně. Jeden tisíc korun by šel do fondu životního cyklu. Zbylé dva tisíce pak do tří podílových fondů a to podle následujícího klíče. Úložka do prvního fondu by činila 800 korun, do druhého fondu by investor pravidelně posílal 700 korun a do třetího pak 500 Kč. Výběr podílových fondů by měl odpovídat rizikovému profilu investora, které mu vyšlo v rámci vyplnění investičního dotazníku. Čtěte také: Průvodce investora: Jak a kam investovat?

Investice by měly být rozděleny podle zaměření fondů a rovněž i institucionálně. To znamená, že byste neměli v rámci jedné finanční skupiny investovat do dvou a více fondů. Na trhu je naštěstí dostatek podílových fondů různých investičních společností, které jsou ve vzájemném konkurenčním vztahu, což signalizuje, že nejsou majetkově propojeny.

V ideálním případě by měl být třicátník takto odkládat desetinu svého hrubého příjmu po celý svůj ekonomicky aktivní život. A to i v případě, že si vezme hypotéku anebo se na nějaký čas dostane do potíží typu ztráty zaměstnání či snížení platu. Čtěte také: Jak investovat milion korun