reklama

Kampeličky MSD a WPB Capital pod drobnohledem

redakce dne 20. 05. 2013 - 01:00

Metropolitní spořitelní družstvo a WPB Capital nemohou dočasně vykonávat činnost, ve které jim brání Vrchní soud v Praze a ČNB.
 

Česká národní banka (ČNB) zahájila správní řízení proti družstevní záložně WPB Capital. Ta kvůli tomu nebude přijímat vklady a poskytovat úvěry.

Hotovostní i bezhotovostní výběry stávajících členů nejsou nijak omezené. Toto opatření považujeme za dočasné, věříme, že se celá situace brzy vyřeší. Provozu spořitelního družstva se tato situace zásadně nedotýká, sdělil v písemném komuniké Peter Mojcík místopředseda představenstva WPB Capital, spořitelní družstvo.

Úvěrový podvod ohromil spořitelnu

Naopak jasnější situace panuje v případě pozastavení platebního styku u Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Podle usnesení Vrchního státního zastupitelství byl pozastaven příjem vkladů. To na základě zjištění, že dva úvěry z jejího úvěrového portfolia nesou známky spáchání úvěrového podvodu vůči této finanční instituci.

Vedení této záložny ujišťuje své členy, že i když nemůže přijímat vklady, může vyplácet své klienty pokud o to požádají. MSD drží na svých účtech likvidní rezervu v jednotkách miliard korun, díky které může dostát svým závazkům.

MSD od České národní banky obdrželo 7. května resumé, že v rámci předběžných opatření ukládá zdržet se, citujeme, jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů od svých členů. Členové družstva tak byli vyzváni, aby neposílali žádné platby.

Loni padlo Unibon, spořitelní a úvěrové družstvo

V březnu minulého roku muselo ukončit svou činnost Unibon, spořitelní a úvěrové družstvo. Důvodem bylo odebrání bankovní licence Českou národní bankou. Podobný osud potkal v roce 2010 i Vojenskou družstevní záložnu a Úvěrní družstvo PDW. Předtím odejmula ČNB bankovní licenci Českému národnímu spořitelnímu družstvu v roce 2007. Důvodem byly závažné nedostatky v činnosti tohoto družstva.

V České republice působí aktuálně 13 družstevních záložen. V roce 2012 spravovaly kampeličky vklady svých členů v objemu 33,7 miliard korun. Meziročně jde o 47procentní nárůst. Podobně je tomu i v počtu členů záložen, který se oproti roku 2011 v roce 2012 takřka zdvojnásobil a dosáhl čísla 70 tisíc.