Kampeličky MSD a WPB Capital pod drobnohledem

Metropolitní spořitelní družstvo a WPB Capital nemohou dočasně vykonávat činnost, ve které jim brání Vrchní soud v Praze a ČNB.
 

Česká národní banka (ČNB) zahájila správní řízení proti družstevní záložně WPB Capital. Ta kvůli tomu nebude přijímat vklady a poskytovat úvěry.

Hotovostní i bezhotovostní výběry stávajících členů nejsou nijak omezené. Toto opatření považujeme za dočasné, věříme, že se celá situace brzy vyřeší. Provozu spořitelního družstva se tato situace zásadně nedotýká, sdělil v písemném komuniké Peter Mojcík místopředseda představenstva WPB Capital, spořitelní družstvo.

Úvěrový podvod ohromil spořitelnu

Naopak jasnější situace panuje v případě pozastavení platebního styku u Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Podle usnesení Vrchního státního zastupitelství byl pozastaven příjem vkladů. To na základě zjištění, že dva úvěry z jejího úvěrového portfolia nesou známky spáchání úvěrového podvodu vůči této finanční instituci.

Vedení této záložny ujišťuje své členy, že i když nemůže přijímat vklady, může vyplácet své klienty pokud o to požádají. MSD drží na svých účtech likvidní rezervu v jednotkách miliard korun, díky které může dostát svým závazkům.

MSD od České národní banky obdrželo 7. května resumé, že v rámci předběžných opatření ukládá zdržet se, citujeme, jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů od svých členů. Členové družstva tak byli vyzváni, aby neposílali žádné platby.

Loni padlo Unibon, spořitelní a úvěrové družstvo

V březnu minulého roku muselo ukončit svou činnost Unibon, spořitelní a úvěrové družstvo. Důvodem bylo odebrání bankovní licence Českou národní bankou. Podobný osud potkal v roce 2010 i Vojenskou družstevní záložnu a Úvěrní družstvo PDW. Předtím odejmula ČNB bankovní licenci Českému národnímu spořitelnímu družstvu v roce 2007. Důvodem byly závažné nedostatky v činnosti tohoto družstva.

V České republice působí aktuálně 13 družstevních záložen. V roce 2012 spravovaly kampeličky vklady svých členů v objemu 33,7 miliard korun. Meziročně jde o 47procentní nárůst. Podobně je tomu i v počtu členů záložen, který se oproti roku 2011 v roce 2012 takřka zdvojnásobil a dosáhl čísla 70 tisíc.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného