reklama

Kampeličky: Úrokové sazby termínovaných vkladů ve znamení poklesu

redakce dne 14. 10. 2011 - 00:00

Zatímco úrokové sazby na spořicích účtech dosahují letos na podzim historických maxim, o úrocích termínovaných vkladů družstevních záložen se to tak docela říci nedá. Oproti sazbám z letošního ledna jde o pokles. Mnohdy i o necelé dva procentní body, jako je tomu třeba u WPB Capital.

Zatímco spořicí účet se u nejedné banky nebo kampeličky používá v rámci konkurenčního boje a současně využívá v bankovním marketingu, na úrokové sazby termínovaných vkladů banky ani družstevní záložny tak často neupozorňují. Rovněž ani klasická zpravodajská média v podání deníků, zpravodajských týdeníků a serverů, byť mají často vlastní ekonomickou redakci, o těchto změnách příliš neinformují. Termínovaný vklad tak není dostatečně atraktivním tématem z oblasti osobních financí. V posledních několika letech ho plně zastínily spořicí účty.

O termínovaných vkladech jsme psali letos v lednu. Šlo o srovnání úrokových sazeb na vkladech družstevních záložen. Použili jsme jednoduché srovnání a to na vklady s jednoletou výpovědní lhůtou a jistinou ve výši sto tisíc korun. Nejvyšší úrok 3,6 procenta nabízelo Metropolitní spořitelní družstvo. Nyní je stejný vklad se stejným zůstatkem úročen stejně. I když změny byly ryze kosmetické, lze zaznamenat u některých vkladů poklesy. Nejhlubší z nich je o šest desetin procentního bodu. Čtěte také: Termínované vklady v českých družstevních záložnách

Úrokové sazby pro jednoletý termínovaný vklad ve výši 100 tisíc korun

Družstevní záložna Název vkladu Úroková sazba (ke dni 13. 10. 2011) Úroková sazba (ke dni 13. 1. 2011) Změna v procentních bodech
Akcenta Termínovaný vklad 1,50% 1,50% 0 p. b.
Artesa Termínovaný vklad Artesa Standard 3,40% 3,40% 0 p. b.
Metropolitní spořitelní družstvo Jednorázový termínovaný vklad 3,60% 3,60% 0 p. b.
Moravský Peněžní Ústav Vkladový účet 2,80% 3,40% -0,6 p. b.
Peněžní dům Termínovaný účet 1,70% 2,10% -0,4 p. b.
Unibon Termínovaný vklad Klasik 3,00% 3,30% -0,3 p. b.
WPB Capital WPB Termínovaný vklad 2,70% 3,05% -0,35 p. b.
Záložna Creditas Termínovaný vklad 3,00% 2,80% 0,2 p. b.

Zdroj: Družstevní záložny; Zpracování: investia.cz

Propady v úrokových sazbách nejsou u jednoletých vkladů s jistinou sto tisíc korun tak tragické. Horší je to u vkladů s delší fixací a vyšším vkladem.

Akcenta

U spořitelního družstva Akcenta došlo v posledních deseti měsících k několika změnám. Podobně jako WPB Capital i Akcenta zvýšilo hranici pro nejlépe úročený vklad. Z lednového milionu korun na 2,4 milionu. Zatímco jste v lednu mohli získat na nejvyšším pětiletém vkladu 4,5 procenta, nyní je to za stejnou dobu 5,1 procenta. Naopak jednomilionový vklad s pětiletou výpovědní lhůtou je aktuálně úročen 4,6 procenty.

Podzimní novinkou je Termínovaný vklad Áčko. Jde o pásmově úročený vklad, kdy je zapotřebí složit jistinu od 100 tisíc do pěti milionů korun. Roční úroková sazba pro jednoletý vklad je 3,5 procenta. Roční úrok pro dvouletý vklad je čtyři procenta a pro tříletý pak 4,5 procenta.

Artesa: Čtyři procenta za milion

Spořicí družstvo Artesa nabízí termínovaný vklad Bonus, na kterém můžete získat pětiprocentní zhodnocení za podmínky, že necháte kampeličce pět milionů korun na dobu pěti let. Stejně jako u WPB Capital platí, že byste si měli pořádně rozmyslet, jestli svěříte tak velký balík jedné finanční instituci. Ostatně vložení jednoho milionu korun na dobu jednoho roku je dostatečně atraktivní, neboť můžete získat úrokovou sazbu čtyři procenta. Čtěte také: Pětiprocentní úrok nabízí jen Artesa, slušná čtyři procenta další čtyři kampeličky

Metropolitní spořitelní družstvo

Metropolitní spořitelní družstvo i nadále drží stejné podmínky, jako v lednu. Termínovaný vklad s dvouletou výpovědní lhůtou je úročen 4,8 procenty za předpokladu, že na něj složíte částku rovnající se anebo vyšší 2,5 milionu korun.

Moravský Peněžní Ústav

Maximální úroková sazba 4,1 procenta se vztahuje na všechny vklady v rozmezí od jednoho do tří milionů korun s dvouletou výpovědní dobou. Ještě na jaře nabízel pro termínovaný vklad s výše uvedenými parametry Moravský Peněžní Ústav pětiprocentní úrokovou sazbu. Čtěte také: Termínované vklady na pět způsobů

Peněžní dům

V případě termínovaného vkladu s pětiletou splatností a minimálním vkladem jeden milion korun došlo ke snížení úrokové sazby o 0,3 procentního bodu. V lednu 2011 nabízela kampelička úrokovou sazbu 4,3 procenta, zatímco nyní to jsou procenta čtyři.

Unibon

U dvouletých termínovaných vkladů s jistinou jednoho milionu korun došlo u Unibonu oproti letošnímu lednu k poklesu o 0,4 procentního bodu. Zatímco letos v zimě nabízela tato družstevní záložna čtyřprocentní úrokovou sazbu, nyní je to „jen“ 3,6 procenta. Pro ostatní sazby nemáme dostatek informací, takže nemůžeme zjistit, jestli i v dalších pásmech došlo ke zvýšení či naopak ke snížení úrokových sazeb. Čtěte také: Nejlépe úročené termínované vklady v září 2010

WPB Capital: Propad o 1,75 procentního bodu

Na začátku letošního roku byl nejlépe úročeným termínovaným vkladem ten od WPB Capital. Při minimálním vkladu 1,5 milionu korun a pětileté fixaci jste mohli získat roční úrokovou sazbu 5,85 procenta, potažmo 5,95 procenta, jestliže jste si účet založili prostřednictvím internetu bez návštěvy pobočky. WPB Termínovaný vklad doznal určitých změn. První z nich je změna minimálního požadovaného vkladu a to 2,4 milionu korun, druhou pak je pokles úrokové sazby na 4,25 procenta.

Družstevní záložna Artesa a WPB Capital tak trochu hazarduje. Částka 2,4 milionu korun je bez několika desítek tisíc korun rovna aktuální výši, na kterou se vztahuje pojištění vkladů. To se nyní pohybuje v ekvivalentu 100 tisíc eur a směnný kurz byl podle České národní banky v době psaní tohoto článku (tj. 13. října 2011) 24,745 koruny. Pokud nechcete nic ponechat náhodě, je lepší mít u banky nebo družstevní záložny částku lehce přes dva miliony korun. Vyhnete se tím případnému výkyvu směnného kurzu, který by mohl v případě ukončení činnosti banky či kampeličky, negativně ukrojit z vašich úspor. Riziko ztráty několika desítek tisíc až stovek tisíc korun je tak jistě vyšší, než o několik desetin procentního bodu nižší úroková sazba.

Záložna Creditas

Termínovaný vklad Creditas nabízí nejvyšší možnou úrokovou sazbu pro čtyřletý vklad 4,3 procenta. To za předpokladu, že vám družstevní záložna připíše úroky na konci období. Zatímco měsíční připisování úroků, které kampelička nabízí ve svém úrokovém lístku, je stanoveno na čtyři procenta ročně. Oproti výše uvedeným záložnám rozhoduje v případě Creditasu jen délka vkladu. Výše vkladu je pro všechny časová pásma jednotná a dosahuje minimální hranice pět tisíc korun. Z tohoto hlediska je nabídka této záložny výhodná pro všechny, kteří potřebují zhodnotit několik desítek tisíc korun, které nebudou nějaký ten rok potřebovat. Čtěte také: Kampelička Creditas nabízí hybrid spořicího účtu a termínovaného vkladu