reklama

Kdo kupuje spořící státní dluhopisy?

redakce dne 20. 12. 2013 - 00:00

Jsou investice do spořících státních dluhopisů výhodné anebo je na trhu lepší alternativa, jak zhodnotit volné peníze?
 

Ministerstvo financí vydalo již pět emisí spořících státních dluhopisů. Na základě dat z těchto emisí je možné vytvořit charakteristiku průměrného investora a spočítat, kolik peněz by mohl vydělat, kdyby stejnou sumu investoval do jiného aktiva.

Veškeré údaje o spořících státních dluhopisech uvedené v tomto příspěvku se vztahují k 1. červenci 2013.

Vánoční emise spořicích státních dluhopisů v kostce...

Spořicí státní dluhopisy, model podzim 2013 startují
Vyplatí se investovat do vánočních dluhopisů?

...a nášup dluhopisů z emise 2011 a 2012

Základní informace o spořicích státních dluhopisech
Spořicí státní dluhopisy: Předčasný prodej, provize a nákupní místa
Vyplatí se investovat do spořicích státních dluhopisů

Na základě dostupných dat si můžeme udělat obrázek o investorech, kteří investovali své volné peníze a nakupili za ně spořící státní dluhopisy (SSD). Ze statistik lze vysledovat, že průměrný věk držitele SSD byl 59,1 let. Medián podle počtu držených SSD jedním držitelem byl 206 tisíc. Medián vyjadřuje rozdělení souboru na dvě stejně velké části, což znamená, že polovina investorů pořídili dluhopisy za méně než 206 tisíc korun a polovina pak za více než 206 tisíc. Jmenovitá hodnota jednoho spořícího státního dluhopisu činí jednu korunu.

Stát celkem vydal spořící státní dluhopisy za 73,8 miliardy korun. Počet držitelů činí 82 481. Největší počet držitelů a z toho vyplývající zájem je o reinvestiční spořící státní dluhopisy, kterých je 50 136.

Statistika SSD

Celková jmenovitá hodnota SSD v oběhu (mld. Kč) 73,8
Počet držitelů SSD 82 481
Medián počtu držených SSD jedním držitelem (ks) 206 185
Průměrný věk držitele SSD* (roky) 59,1
Podíl SSD na korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech (%) 6,5
Podíl SSD na celkovém státním dluhu (%) 4,4

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Nejvíce na odbyt jdou reinvestiční spořicí dluhopisy, diskontované a prémiové dluhopisy si drží druhou a třetí příčku. O kuponové a proti-inflační dluhopisy je ze strany investorů nízký zájem.

Struktura emisí SSD dle počtu držených kusů

Typ dluhopisu Podíl
Diskontovaný 25,90%
Prémiový 25,61%
Kuponový 7,72%
Reinvestiční 37,32%
Proti-inflační 3,46%

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Potud suchá statistika převzatá ze zdrojů ministerstva financí. Podívejme se nyní na to, o kolik investor přijde, pokud se rozhodne investovat do pětiletých kuponových spořících státních dluhopisů.

Postarší konzervativní investor

Spořící státní dluhopisy podle údajů nakupuje především investor na prahu šedesátky, který již má něco našetřeno. Zároveň dokáže investovanou částku po určitou dobu postrádat, v tomto případě nejméně 18 měsíců, maximálně pak sedm let.

Je tak trochu benevolentní, dalo by se říct i lhostejný, proti možnostem, jak ze svých peněz získat vyšší výnosy. S pětiletým či sedmiletým investičním horizontem by mohl nakupovat akcie nebo podílové listy akciových podílových fondů. V obou případech by zřejmě trpěl nejistotou ohledně získání výnosu, avšak kdyby vydržel celých pět či sedm let, na konci tohoto investičního horizontu by ho čekala velice zajímavá odměna. Čtěte také: Kdy investovat a kdy raději jen spořit?

Při investicích do SSD ho čeká jistota prodělku. Respektive se zbytečně připraví o lepší výnosy. Jen při srovnání dvou konzervativních nabídek – SSD a termínovaného vkladu je rozdíl v hrubých výnosech před zdaněním 7 210 korun. V případě vyšších výnosů, například plynoucích z akcií v podobě dividend anebo z nárůstu hodnoty těchto cenných papírů, by byly potenciální výnosy ještě vyšší.

Výnosy SSD a termínovaného vkladu

  Dluhopis Termínovaný vklad
2014 1 030 Kč (0,50 %) 7 210 Kč (3,50 %)
2015 2 071 Kč (1,00 %) 7 210 Kč (3,50 %)
2016 6 274 Kč (3,00 %) 7 210 Kč (3,50 %)
2017 8 615 Kč (4,00 %) 7 210 Kč (3,50 %)
2018 14 559 Kč (5,50 %) 7 210 Kč (3,50 %)
Celkem 32 549 Kč 36 050 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Pro porovnání pětiletého kuponové spořícího státního dluhopisu jsme vycházeli z aktuální nabídky úrokové sazby Akcenty, spořitelního a úvěrního družstvo, které s pětiletou dobou splatnosti nabízí pro částku 206 tisíc korun úrokovou sazbu 3,5 procenta. Veškeré výnosy jsou uvedeny před zdaněním a počítají se z hodnoty 206 tisíc korun.

Výnosy ze SSD jsou splatné jednou ročně vždy k 12. prosinci daného roku. Podobně by to bylo s výnosy z termínovaného vkladu, jenž by nebyly připisovány k jistině. Čtěte také: Kam nejlépe uložit 100 tisíc korun na tři roky