reklama

Kdo má nárok na starobní důchod v roce 2013

redakce dne 13. 03. 2013 - 00:00

Získat starobní důchod můžete i v roce 2013. Jen je zapotřebí splnit o něco přísnější podmínky než tomu bylo v roce 2012.
 

I v roce 2013 musíte současně splnit dvě podmínky, abyste získali nárok na starobní důchod. Patří mezi ně doba pojištění 29 let a poté příslušný věk. Jste-li muž narozený od července 1950 do dubna 1951 a splnil jste podmínku doby pojištění, máte nárok na starobní důchod. Ženy mohou využít ve svůj prospěch vychované děti. Pokud žádné neměly, odchází do důchodu ženy narozené od září 1951 do dubna 1952. Čtěte také: Jak vysoký budete mít důchod v roce 2013? Tři modelové výpočty

Ženy s dětmi se dělí podle jejich počtu. Matka s jedním vychovaným potomkem narozená od září 1952 do dubna 1953 může rovněž odejít na odpočinek. Pro matky se dvěma dětmi platí datum narození od září 1953 do dubna 1954. Pokud jste vychovaly dětí více, půjdete do důchodu dříve. Bližší informace získáte v článku V kolika letech můžete jít do důchodu.

Řádný a předčasný starobní důchod

Jestliže splníte podmínku doby pojištění, můžete odejít do předčasného starobního důchodu. Počítejte však s tím, že vám bude důchod krácen a vy tak budete do konce života pobírat méně peněz, než kdybyste šli do důchodu v řádném termínu.

Do předčasného důchodu můžete odejít o tři roky dříve při splnění podmínky, že váš důchodový věk je nižší 63 let. Do předčasné penze můžete odejít až o pět let dříve. To za podmínky, že řádný odchod do důchodu ve vašem případě činí 63 let a vy jste dosáhli alespoň věku 60 let.

Kde o a kdy o důchod žádat

Žádost o důchod podejte na okresní správě sociálního zabezpečení podle vašeho místa trvalého bydliště. Pokud bydlíte v Praze či v Brně, nahrazuje se slovo „okresní“ za „Pražskou“ a „Městskou“. Žádost o důchod podejte nejdříve čtyři měsíce před datem, od kterého budete požadovat důchod.

Složení starobního důchodu v roce 2013

Přesnou výši důchodu vám sdělí ČSSZ dopisem, ve kterém vás vyrozumí o přiznání starobního důchodu a jeho zasílání na váš bankovní účet. Případně si ho můžete převzít prostřednictvím poboček České pošty.

Starobní důchod se skládá ze dvou složek a to ze základní a procentní výměry.

Základní výměra je pro všechny důchody stejná a pro rok 2013 činí 2 330 korun. Naopak procentní výměra je pro každého odlišná a závisí na předchozí době pojištění a výši příjmů. V kostce se dá říci, že pokud jste během života měli vyšší příjmy a delší dobu pojištění, budete mít vyšší důchod.

Procentní výměra se stanovuje individuálně a je složená ze dvou parametrů: získané doby pojištění a osobního vyměřovacího základu. Osobní vyměřovací základ je průměr ze všech příjmů dosažených v rozhodném období a upravený koeficientem nárůstu mezd. Oním rozhodným obdobím je pro důchody přiznané v letošním roce období let 1986 až 2012.

Procentní výměra starobního důchodu činí 1,5 procenta výpočtového základu za každý celý rok, kdy jste byli pojištěni. Pro výpočtový základ se pro důchody přiznané po 1. lednu 2013 použijí upravené redukční hranice. Ty jsou tři a jejich hodnoty jsou následující: 11 389 Kč, 30 026 Kč a 103 536 Kč.

Důchody do první redukční hranice se nikterak nekrátí. Z rozdílu mezi první a druhou redukcí získáte 27 procent. Rozdíl mezi druhou a třetí redukční hranicí se upravuje 19 procenty a nad třetí redukční hranicí pak procenty šesti. Podrobnější výpočet přineseme v některém z příštích článků na téma výpočtu starobního důchodu v roce 2013.