reklama

Předčasný důchod: Kdy a za kolik odejít do předčasné penze

redakce dne 12. 06. 2014 - 00:00

Předčasné starobní důchody představují hojně dotazovanou oblast, ve které nemají lidé úplně jasno. Penze jsou těžké téma.
 

O předčasných důchodech panuje celá řada mýtů a zkreslených představ. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky – kdy je možné pořádat o předčasný důchod a jak vysoký důchod budoucí penzista dostane. Čtěte také: Předčasný důchod v roce 2013

Kdy požádat o předčasný starobní důchod?

Předčasný starobní důchod, stejně jako ten řádný, je navázán na splnění dvou podmínek – dosažení určitého věku a zároveň získání potřebné doby pojištění.

V zákonu o důchodovém pojištění se uvádí, že do předčasného starobního důchodu mohou odejít osoby, jejichž stanovený důchodový věk je nižší než 63 let. Jestliže je zákonem stanovený věk roven 63 let anebo je vyšší, je možné odejít do předčasné penze až o pět let dříve, avšak ne dříve, než po dosažení věku 60 let. Čtěte také: Odchod do důchodu: Kdy je lepší předčasný důchod a kdy předdůchod?

Pro přiznání předčasného důchodu je nutno splnit stejnou délku pojištění jaká je nutná pro získání standardního (řádného) starobního důchodu.

Jak vysoký je předčasný důchod?

S předčasnou penzí je spojen i „postih“ v podobě snížení výplaty důchodu. Jeho výše, potažmo snižování, se odvíjí podle počtu uplynulých dnů. Tento mechanismus je navázán na procentní výměru dávky (důchody se skládají ze dvousložkové výměry – fixní a procentní). Čtěte také: Co neopomenout při žádosti o důchod

Procentní výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kaledářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku a to podle následujícího parametru. Nutno podotknou, že základní výměra se u předčasné penze nekrátí.

V tomto bodě platí, že čím dříve odejdete na odpočinek, tím nižší bude váš důchod. Jakmile ho začnete pobírat, bude vám průběžně valorizován jako ostatní druhy penzí, avšak již nepočítejte s dorovnáním penze v okamžiku, kdy splníte potřebný věk nutný pro řádný starobní důchod. Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii

Krácení důchodu

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Srážky z důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvádí několik příkladů penalizace za předčasný důchod. Při odchodu do předčasného důchodu o 180 dnů dříve než kolik činí váš řádný důchodový věk bude srážka z vaší penze činit 1,8 procenta. Jestliže odejdete do důchodu o tři roky dříve, bude výpočtový základ nižší o 15,9 procenta.

Z tohoto výčtu je patrné, že předčasný odchod do penze není výhodný. Řada lidí licituje s myšlenkou, že odejít do předčasného důchodu je výhrou – budou mít více času na své koníčky, případně na přivýdělky. Čtěte také: Důchody v roce 2014