reklama

Kdy je lepší předčasný důchod a kdy předdůchod?

redakce dne 09. 07. 2013 - 01:00

Odchod do důchodu přináší zajímavou otázku. Je výhodnější předdůchod anebo předčasný důchod?
 

Se zavedením třípilířového penzijního systému se rozšířil i počet možností, jak a kdy odejít do důchodu. Budoucí penzista tak kromě řádného a předčasného ochodu do starobního důchodu může využít i předdůchodu. Do určité míry má podobné parametry jako předčasný, avšak zároveň se od něho liší a to podle důležitého kritéria. Předdůchod klade na „předdůchodce“ vyšší finanční nároky.

Čtěte také: Předdůchod a jeho význam, podmínky předdůchodu

Jak na odchod do penze

Dvě proměnné pro odchod do důchodu jsou tyto: splnění počtu „odpracovaných“ let a zároveň dožití se předem daného věku. Z takto nastavených parametrů je možné slevit tím, že do penze odejdete dříve a to až o pět let. Za to vám stát zkrátí starobní důchod oproti tomu, který byste získali, kdybyste na odpočinek odešli podle řádně splněných podmínek. Výjimkou z tohoto pravidla je předdůchod. V něm můžete odejít do penze tři roky před splněním věkové podmínky umožňující vám odejít do řádného starobního důchodu. Důchod se vám nekrátí, avšak vy musíte doložit, že máte dostatek finančních prostředků, kterými pokryjete předdůchod.

(Před)důchodové terno začíná

Výhodou předdůchodu je, že můžete pracovat a stát za vás platí zdravotní pojištění. nevýhodou je, že součástí žádosti o předdůchod je doložení, že na vašem penzijním účtu v rámci třetího pilíře důchodového systému je dostatek peněz. Ekvivalentně jde o měsíční rentu ve výši 30 procent z průměrné hrubé mzdy. Nyní je tato suma něco málo přes osm tisíc korun. Vše se vynásobí počtem měsíců, po které budete čerpat předdůchod. Minimální doba čerpání předdůchodu jsou dva roky, maximální pak pět let. Kdybyste chtěli odejít do předdůchodu v letošním roce a být v něm následující dva roky, musíte naspořit alespoň 192 tisíc korun.

Čtěte také: Předdůchod jako pojistka proti předčasnému důchodu

Je-li vám nyní 50 let, měli byste si následujících deset let odkládat měsíčně 1600 korun při zhodnocení, které pokryje inflaci. Tuto částku však nedokáže odkládat každý.

Předčasný starobní důchod je v tomto výčtu „nejhorší“ možné řešení, které můžete zvolit. Zároveň je potřebné si uvědomit, že ne každý dokáže během svého života naspořit dostatečně velkou sumu na to, aby mohl po dobu dvou až pěti let čerpat předdůchod. V některých případech je tak výhodnější doživotně pobírat zkrácený starobní důchod. Pro snazší pochopení tématu si všechno ukážeme na příkladu.

Čtěte také: Předčasný důchod: Kdy a za kolik odejít do předčasné penze

Rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem

Budeme-li počítat variantu, jestli je vhodnější naspořit 192 tisíc korun pro čerpání dvouletého předdůchodu anebo odejít do předčasného důchodu s vědomím, že bude náš starobní důchod trvale krácený.

Čtěte také: Průměrný důchod v čase roste

Vycházejme z průměrného sólo starobního důchodu 10 929 korun, který dostával v tuzemsku průměrný důchodce k 31. březnu 2013 od České správy sociálního zabezpečení. Při předčasném důchodu se starobní důchod krátí. Předpokládejme, že pokrácení starobního důchodu bude o 15 procent, což je 1639 korun. Jak je uvedeno výše, pokud se začnete na penzi připravovat v 50 letech, budete muset odložit každý měsíc 1600 korun, abyste pokryly výpadek mezi řádným a předčasným starobním důchodem na dobu deseti let. Anebo si naspoříte dostatek peněz na předdůchod.

Zapeklitá situace

Ze svízelné situace vede několik cest. První možností je, že začnete spořit o dost dříve, třeba už ve 40 nebo 35 letech. Můžete i později, ale budete nuceni odkládat vyšší částku. Navíc ne každý dokáže každý měsíc odložit 1600 korun, aby vykryl rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem. A to ještě v okamžiku, kdy bude renta činit necelých 11 tisíc korun. Při větších výměrách starobního důchodu bude i vyšší.

Čtěte také: Spoření na penzi podle investia.cz: Jednoduchá a rychlá alternativa

Jestliže nedokážete ze svých příjmů odložit dostatečně vysokou částku, nezoufejte. Odchodem do předčasného důchodu sice ztratíte část budoucích příjmů, avšak pokud jste si během života něco málo ušetřili, můžete část peněz čerpat formou renty a používat tak toto drobné přilepšení k doplnění příjmů ve stáří.