reklama

Klíčové pojmy finančního poradenství: Finanční plán, rozpočet, příjmy, výdaje

redakce dne 15. 06. 2011 - 00:00

Za klíčovými pojmy finančního poradenství nehledejte žádné chytáky. Skládají se z několika slov, které by měly být základní výbavou každého z nás. Bez znalosti těchto pojmů se finanční gramotnost obyvatel zvýší jen stěží.

Na tuzemském trhu působí stovky finančních institucí, které nabízejí tisíce finančních produktů. Nemusíte se v nich špičkově orientovat, od toho jsou finanční poradci. Vy musíte jen rozumět několika základním pojmům. Bez nich se zkrátka při odpovědné správě peněz neobejdete.

V tomto článku vás provedeme několika pojmy jako je finanční plán, rozpočet, příjmy, výdaje.

Finanční plán nepodceňujte

Rodinný nebo osobní finanční plán je jakýsi seznam všech nutných finančních produktů, které s vámi finanční poradce jednotlivě projde. Finanční plán se sestavuje na základě rozhovoru mezi poradcem a klientem, tedy vámi. Nebojte se říct poradci o všech vašich plánech, snech a životních cílech. Pokud o nich bude odborník na finance vědět, může vám je pomoci zrealizovat.

Finanční plán má několik podtypů. Mezi nejčastější patří penzijní plán. Ten je zaměřen na budování finanční rezervy pro váš podzim života.

Rozpočet, příjmy a výdaje

Neméně důležitou složkou každého finančního plánu je vlastní rozpočet toho, pro který je plán vytvářen. Vypracovaný finanční plán je tak závislý na plnění rozpočtu. Budete-li mít uvedeno, že každý měsíc investujete v podílových fondech pět tisíc korun, měli byste tyto peníze mít. S tím souvisí pečlivá analýza vašich příjmů a výdajů.

Každý rozpočet se skládá z dílčích termínů jakými jsou příjmy a výdaje. Finanční poradce by vám měl ušít na míru takový finanční plán, který odpovídá vašim finančním možnostem. Ten by měl přitom respektovat vaše finanční možnosti dané rozpočtem. Proto poradce podrobně seznamte se všemi smlouvami, které máte sjednané. Zvláštní péči zasluhují zejména úvěry a půjčky. Ty mohou v rodinném rozpočtu působit největší položky. Navíc mají negativní vliv na rodinné peníze. Umění ovládnutí dluhů by mělo patřit mezi základní dovednosti finančního specialisty.

Kontrola příjmů a výdajů je důležitá

Rodinný nebo osobní rozpočet nemusejí významně ovlivňovat jen finanční produkty. Alespoň jednou ročně proveďte revizi vašich příjmů a výdajů. Při ní zjistíte, kde zbytečně utrácíte. Platit za něco, co byste mohli pořídit levněji je zbytečný luxus.

Úpravu parametrů finančních produktů pak provádějte alespoň jednou za tři roky. Týká se to především pojištění a úvěrů. Vždy je šance, že si snížíte splátku anebo získáte za pojistné větší rozsah pojistného plnění.