Kolik nul má miliarda, kvadrilion nebo sextilion?

Miliony, miliardy, bilion a triliony. Zatímco milion si dokážeme představit, bilion je už nedostižné číslo. Ukážeme si, kolik nul má jaké číslo a jak se jednotlivá čísla označují u nás, ale také ve světě.

V přiložené tabulce přinášíme názvy a počty nul pro jednotlivá čísla. V Evropě se užívá dlouhý systém, zatímco v anglicky mluvících zemích krátký. Často se tak zaměňuje bilion. V Evropě se pod tímto číslem myslí tisíc miliard, v USA jde o miliardu. Pod stejnými názvy čísel se na obou březích Atlantiku myslí čísla s odlišným počtem nul. Jedno je však jisté. Tisíc a milion vyjadřuje v obou systémech čísla o stejném počtu nul.

Čtěte také: Kolik je bilion aneb Miliarda vs bilion

Velká čísla přehledně:

Miliardy, triliony a sextiliony

Číslo Dlouhý systém Krátký systém Předpona
1 jedna jedna
1 000 tisíc tisíc (mille) kilo (k)
1 000 000 milion million mega (M)
1 000 000 000 miliarda billion giga (G)
1 000 000 000 000 bilion trillion tera (T)
1 000 000 000 000 000 biliarda (někdy tisíc bilionů) quadrillion peta (P)
1 000 000 000 000 000 000 trilion quintillion exa (E)
1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda (někdy tisíc trilionů) sextillion zetta (Z)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilion septillion yotta (Y)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadriliarda (tisíc kvadrilionů) octillion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvintilion nonillion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvintiliarda (tisíc kvintilionů) decillion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 sextilion undecillion
1 00013 sextiliarda (tisíc sextilionů) duodecillion
1 00014 septilion tredecillion
1 00015 septiliarda (tisíc septilionů) quadrdecillion
1 00016 oktilion quindecillion
1 00017 oktiliarda (tisíc oktilionů) sexdecillion
1 00018 nonilion septendecillion
1 00019 noniliarda (tisíc nonilionů) octodecillion
1 00020 decilion novemdecillion
1 00021 deciliarda vigintillion
1 00040 vigintilion novemtrigintillion
1 00060 trigintilion novemquinquagintillion
1 000101 kvinkvagintiliarda centillion
1 000200 centilion -
1 000201 centiliarda -
Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného