Kolik nul má miliarda, kvadrilion nebo sextilion?

Miliony, miliardy, bilion a triliony. Zatímco milion si dokážeme představit, bilion je už nedostižné číslo. Ukážeme si, kolik nul má jaké číslo a jak se jednotlivá čísla označují u nás, ale také ve světě.

V přiložené tabulce přinášíme názvy a počty nul pro jednotlivá čísla. V Evropě se užívá dlouhý systém, zatímco v anglicky mluvících zemích krátký. Často se tak zaměňuje bilion. V Evropě se pod tímto číslem myslí tisíc miliard, v USA jde o miliardu. Pod stejnými názvy čísel se na obou březích Atlantiku myslí čísla s odlišným počtem nul. Jedno je však jisté. Tisíc a milion vyjadřuje v obou systémech čísla o stejném počtu nul.

Čtěte také: Kolik je bilion aneb Miliarda vs bilion

Velká čísla přehledně:

Miliardy, triliony a sextiliony

Číslo Dlouhý systém Krátký systém Předpona
1 jedna jedna
1 000 tisíc tisíc (mille) kilo (k)
1 000 000 milion million mega (M)
1 000 000 000 miliarda billion giga (G)
1 000 000 000 000 bilion trillion tera (T)
1 000 000 000 000 000 biliarda (někdy tisíc bilionů) quadrillion peta (P)
1 000 000 000 000 000 000 trilion quintillion exa (E)
1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda (někdy tisíc trilionů) sextillion zetta (Z)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilion septillion yotta (Y)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadriliarda (tisíc kvadrilionů) octillion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvintilion nonillion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvintiliarda (tisíc kvintilionů) decillion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 sextilion undecillion
1 00013 sextiliarda (tisíc sextilionů) duodecillion
1 00014 septilion tredecillion
1 00015 septiliarda (tisíc septilionů) quadrdecillion
1 00016 oktilion quindecillion
1 00017 oktiliarda (tisíc oktilionů) sexdecillion
1 00018 nonilion septendecillion
1 00019 noniliarda (tisíc nonilionů) octodecillion
1 00020 decilion novemdecillion
1 00021 deciliarda vigintillion
1 00040 vigintilion novemtrigintillion
1 00060 trigintilion novemquinquagintillion
1 000101 kvinkvagintiliarda centillion
1 000200 centilion -
1 000201 centiliarda -

Velká čísla přehledně:

Miliardy a miliardáři v Česku

Zjistěte, kdo je opravdu bohatý a kdo jen při penězích.

Přihlaste se k odběru novinek