reklama

Kolik peněz drží Češi?

redakce dne 05. 10. 2011 - 00:00

Kdyby někdo vybral veškeré peníze, které Češi drží na svých bankovních účtech, vkladech a investicích, zaplatil by s přehledem aktuální státní dluh včetně všech dalších závazků obyvatel. A ještě by mu zbylo dost peněz na luxusní život. Petr Kellner by vedle něho působil jako chudý příbuzný.

Aktuální výše státního dluhu činila v době psaní tohoto příspěvku 1,517 bilionu korun. Vycházeli jsme z webové aplikace Veřejnýdluh.cz finančního analytika Aleše Michla. Dluhy obyvatel, jako jsou třeba spotřebitelské úvěry, hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření, činily podle údajů České národní banky k 31. červenci letošního roku 1,085 bilionu korun. Když vše sečteme, dojdeme k částce 2,602 bilionu korun. Čtěte také: Potřebujete úvěr? Dejte pozor co podepisujete

Hodnota majetku nejbohatšího Čecha Petra Kellnera za rok 2010 byla podle žebříčku časopisu Forbes 9,2 miliardy dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 173,7 miliardy korun).

Rozdíl mezi celkovým dluhem státu a domácností a tím, co mají Češi uloženo v bankách, stavebních spořitelnách, podílových fondech, pojišťovnách a penzijních fondech činí 272 miliard korun. To je o 98,3 miliardy více, než vlastní Kellner.

Jen pro srovnání: Výkonnost tuzemské ekonomiky dosáhla loni necelých pěti bilionů korun.

Kolik peněz a kde mají Češi

Instituce V mld. Kč Stav k
Banky 1 668,10 31.8.2011
Stavební spořitelny 425,7 30.6.2011
Pojišťovny 310,9 31.12.2010
Podílové fondy 243,9 30.6.2011
Penzijní fondy 225,4 30.6.2011
Celkem 2874,1  

Zdroj: Česká národní banka, Česká asociace pojišťoven, Asociace pro kapitálový trh ČR, Asociace penzijních fondů ČR; Zpracování: investia.cz

Drobným úskalím při výpočtech je časový nesoulad jednotlivých statistik. V tabulce jich je hned několik. Přehlednější by bylo porovnat vše k jednomu datu. Chtěli jsme však vycházet z co nejaktuálnějších údajů, aby článek nebyl statický.

Dělení aktiv podle typu

Vlastní položkou je rozdělení vkladů podle jednotlivých finančních institucí. Některé z nich údaje dále větví. Týká se to zejména investic do podílových fondů a bankovních vkladů. Naopak vklady u stavebních spořitelen a penzijních fondů se již dále nedělí. Tedy za předpokladu, že bychom rozebrali i to, kam stavební spořitelny a penzijní fondy investují získané peníze. Čtěte také: Penzijní fondy zveřejňují hospodářské výsledky. Výnosy jsou okolo dvou procent

Trochu složitější situace byla u pojišťoven. Oddělit skutečné vklady klientů od majetku a dalších položek nebylo příliš složité. Zaměřili jsme se na finanční majetek, který je investován. Drtivý objem pochází od klientů, kteří prostřednictvím pojišťoven investují. V rámci tuzemských pojišťoven jsme vycházeli z výroční zprávy České asociace pojišťoven (ČAP). Konkrétně pak z celkových výsledků členů ČAP. Toto sdružení za všechny své členy vytváří celkovou rozvahu. Položku „Jiné finanční umístění“ naleznete v Aktivech, respektive v kapitole Finanční umístění (investice). Čtěte také: Co lidé (ne)vědí o svém pojištění?

Podílové fondy

Rozdělení finančních prostředků v podílových fondech je podle jednotlivých typů fondů. Největší objem financí, stejně jako k závěru loňského roku, bylo ve fondech peněžního trhu a to 56,6 miliardy korun. V nemovitostních fondech byly nashromážděny investice ve výši 2,1 miliardy korun.

Investice dle typů podílových fondů

Typ fondu V mld. Kč
Fondy peněžního trhu 56,68
Zajištěné fondy 54,83
Akciové fondy 41,53
Dluhopisové fondy 37,9
Fondy smíšené 32,91
Fondy fondů 17,87
Fondy nemovitostní 2,17

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh ČR; Zpracování: investia.cz

Banky

Nejvíce peněz mají lidé uloženo v bankách. Pokud bychom chtěli být úplně dogmatičtí, tak stavební spořitelny jsou rovněž banky a měly by se do výsledků bank přičíst. Zbytečně bychom tak umazávaly kolonku v tabulce. Podobně bychom mohli zařadit i vklady fyzických osob – občanů u družstevních záložen. Ty jsou z celkového pohledu zanedbatelné. Celková výše vkladů se pohybuje okolo deseti miliard korun. Čtěte také: Spořicí účty: Úrokovými sazbami hýbou nové banky

Česká národní banka dělí bankovní vklady na běžné účty a na termínované vklady. Spořicí účty v klasifikaci chybí. Stejně tak i vkladní knížky. Na osobních účtech měli obyvatelé této republiky uloženo 927,5 miliardy korun. Na termínovaných vkladech 760,6 miliardy korun.

Termínované vklady podle délky vkladu

Délka trvání vkladu V mld. Kč
Do tří měsíců 424,6
Tři až 12 měsíců 55,2
Jeden až dva roky 62,7
Dva až pět let 74
Nad pět let 144,1

Zdroj: Česká národní banka; Zpracování: investia.cz

Mnohem zajímavější údaj však dává rozdělení finančních prostředků na termínovaných vkladech. Češi tak sedí doslova na hotovosti, neboť jsou schopni do tří měsíců „napumpovat“ do ekonomiky 424,6 miliardy korun. Ježíšek spolu s obchodníky se má na co těšit. Tedy za předpokladu, že lidé vyberou své tříměsíční termínované vklady a nakoupí za ně vánoční dárky. Čtěte také: Co je nutné zaplatit a zkontrolovat do konce roku?