reklama

Kolik peněz ztratíte při „spoření na důchod“?

redakce dne 26. 08. 2014 - 00:00

Spoření na důchod má svá pravidla. Ne vždy se vyplatí pouze spořit. Zejména s ohledem na délku doby dělící vás od penze.
 

U penze je dobrá jedna věc. S určitou přesností blížící se téměž stoprocentní jistotě víte, v kolika letech půjdete do důchodu. Čím jste mladší, tím delší dobu máte před sebou, po kterou se můžete odpovědně připravit na podzim života. Lze využít celou řadu nástrojů a různě je mezi sebou prokombinovat. Čtěte také: Jak reinvestovat rentu z penzijního připojištění

Výchozím bodem by mělo být zajištění na stáří v režimu dlouhodobého investování menších částek. Na dlouhém horizontu několika desetiletí vám výnosy dokáží vygenerovat i násobky vložených vkladů. Spoření je více zaměřeno na uchování hodnoty původního vkladu. Proto od něho nelze čekat stejné výsledky jako od investování. Není ho rovněž možné doporučit jako jeden ze způsobů pro odpovědné zajištění na penzi.

Zhodnocení o jedno nebo pět procent?

Položili jsme si otázku, zda-li je možné spočítat anebo alespoň kvalifikovaně odhadnout jaké finanční rozdíly mohou být při dlouhodobém spoření a investování na stáří? Propočítali jsme dvě varianty, které je možné použít pro typové příklady.

V jednom jsme spořili, ve druhém pak zhodnocovali finanční prostředky dynamičtější metodou formou kolektivního investování. V obou případech jsme zvolili pravidelné odkládání malé sumy peněz ve výši jedné tisícikoruny.


Kolik milionů korun zajistí slušnou penzi?
Slušný příjem vám zajistí čtyři miliony korun anebo také takřka nic. Záleží na výchozím nastavení a budoucím očekávání.

Spoření, například na spořící účet, bylo ročně úročeno jedním procentem, předpokládaný průměrný výnos při investování byl stanoven na pět procent ročně. Délka spořícího (investičního) horizontu byla stanovena na tři desetiletí. Výsledky výpočtu přinášíme v přehledné tabulce.

Výsledky spoření a investování po 30 letech

  Spoření Investování
Úložka 348 000 Kč 348 000 Kč
Výnos 57 578 Kč 439 735 Kč

Výpočet: investia.cz

Rozdíl mezi spořením a investováním činí 382 157 korun. Ročně jde o 12 738 korun, což odpovídá původnímu vkladu. Ve skutečnosti by to bylo o něco méně, neboť i z rozdílu by plynuly výnosy. Máte-li dostatek času a finančních prostředků, můžete si odteď následujících 30 let spořit a investovat a po uplynutí tří dekád porovnat, co vám přineslo vyšší užitek.

Zajištění proti inflaci

Vadou na kráse uvedeného příkladu je, že původní měsíční vklady nejsou chráněny proti působení inflace. Pokud bude inflace nulová, budou oba výsledky spoření a investování uspokojivé. Při změně inflace směrem nahoru se reálná hodnota finančních prostředků sníží. Abyste tomuto zabránili, je možné udělat dvě věci. Buďto jednou za několik let vložíte mimořádný vklad, kterým vyrovnáte inflaci anebo ji budete dorovnávat průběžně.

Druhá možnost je elegantnější, neboť stačí jednou ročně nahlédnout do statistik Českého statistického úřadu a přenastavit bankovní příkaz na částku zvýšenou o inflaci. Kdyby byla inflace v následujících 30 letech dvouprocentní, bude za první rok částka v nezměněné výši, tj. 1000 Kč. Ve druhém roce ji zvýšíte na 1020, ve třetím pak na 1040 Kč a ve čtvrtém na 1061 korun. Po třech dekádách bude měsíční úložka činit 1775 korun. Po zohlednění této skutečnosti si můžete prohlédnout souhrnnou tabulku.

Výsledky spoření a investování po 30 letech s navyšováním o inflaci

  Spoření Investování
Úložka 474 816 Kč 474 816 Kč
Výnos 60 249 Kč 510 575 Kč

Výpočet: investia.cz

Rozdíl činí 570 824 korun. Inflace po celou dobu byla stanovena na roční průměr dvě procenta. Pro potřeby tohoto příspěvku vycházíme ze střednědobého inflačního cíle České národní banky.


Než umřete, dostanete přes dva miliony korun
Spočítali jsme, kolik získá od státu novopečený důchodce až do svého skonu.

Pro orientaci si prohlédněte tabulku s vybranými údaji v pětiletých intervalech v režimu spoření a investování včetně pravidelného navyšování o inflaci. Roční úložka se vždy vztahuje k danému roku.

Průběžné výsledky během následujících 30 let (s navyšováním o inflaci)

Rok Spoření (úrok 1 %, p. a.) Investování (výnos 5 %, p. a.) Roční úložka
5 50 820 Kč 56 620 Kč 12 989 Kč
10 123 036 Kč 150 549 Kč 14 341 Kč
15 206 183 Kč 278 578 Kč 15 833 Kč
20 301 572 Kč 450 974 Kč 17 481 Kč
25 410 659 Kč 680 933 Kč 19 301 Kč
30 535 065 Kč 985 931 Kč 21 310 Kč

Výpočet: investia.cz

Ze získaných výpočtů je možné stanovit, že spoření na důchod je značně prodělečný podnik. Zvláště při porovnání s předpokládaným zhodnocením plynoucím z nástrojů kapitálového trhu.